Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämneslärarutbildningen LU / HKr

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämneslärarutbildningen LU / HKr"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Oktober 2010

2 Ämneslärarutbildningen LU / HKr
Lärare i allmänna ämnen Årskurs 7-9 (270 hp) Gymnasieskolan (300/330 hp) Campus Helsingborg Start HT 2011

3 En akademisk yrkesutbildning
Ämne och yrke med progression Djupa ämneskunskaper Pedagogiska färdigheter En internationell profil Ett medvetet användande av IKT

4 Innehåll Ämnesstudier med utbildningsvetenskaplig inriktning (180 – 240 hp) Utbildningsvetenskapliga kärnkurser (60 hp) Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

5 Inriktningar ÅK 7-9 VFU (30 hp) VFU (30 hp) VFU (30 hp) UVK (60 hp)
Ämne 3 (30 hp) Ämne 2 (90 hp) Ämne 3 (45 hp) 270 hp Ämne 2 (60 hp) Ämne 2 (45 hp) Ämne 1 (90 hp) Ämne 1 (90 hp) Ämne 1 (90 hp) ÅK 7-9 ÅK 7-9 Sv / SO ÅK 7-9 Mu + 2 ämnen

6 Ämnen ÅK 7-9 3:e ämnen Svenska som andraspråk Geografi Religion
1:a ämnen Musik Svenska Svenska som andraspråk Engelska Biologi Historia Hem- och konsument-kunskap 2:a ämnen Engelska Tyska Franska Spanska Historia Fysik Geografi Religionskunskap Matematik Biologi Samhällskunskap 3:e ämnen Svenska som andraspråk Geografi Religion Engelska Kemi Teknologi

7 Inriktningar gymnasium
VFU (30 hp) VFU (30 hp) UVK (60 hp) UVK (60 hp) Ämne 2 (120 hp) Ämne 2 (90 hp) 330 hp 300 hp Ämne 1 (120 hp) Ämne 1 (120 hp) Gy Gy Sv SO Mu

8 Ämnen Gymnasium 1:a ämnen Musik Svenska Engelska Matematik
Samhällskunskap Biologi Historia 2:a ämnen Engelska Tyska Franska Spanska Italienska Svenska som andraspråk Historia Religionskunskap Filosofi Fysik Kemi Biologi Teknologi Data Geografi Psykologi Media Naturkunskap Samhällskunskap

9 Kompletterande pedagogisk utbildning
VFU (30 hp) Start HT 2012 90 hp UVK (60 hp) Ämnesstudier KPU

10

11 Samläsning åk 7-9 och gymnasium under 2 första åren
Val av andraämne sker efter ca 1,5 terminer Möjlighet till examensarbete även i andraämne

12 Utbildningsvetenskapliga kurser (60 hp)
1. Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen 2. Kognition, språk, utveckling och lärande 3. Undervisningsämnen, mål, innehåll och arbetssätt 4. Mångfald, rättvisa och stöd till lärande 5. Bedömning av kunskaper och betygsättning 6. Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap 7. Utvärdering och utvecklingsarbete 8. Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser

13 Internationell profil
Ett av utbildningens övergripande mål är att studenten ska utveckla kunskap och förmåga att verka i internationell miljö. Den internationella profilen framgår av 1) de lokala examensmålen avseende kunskaper, färdigheter och värderingar och 2) utbildningens organisation som bl a möjliggör internationellt studentutbyte under minst en termin och 3) internationella samarbetsprojekt som deltagande lärare, forskare och institutioner ingår i

14 Geografi

15 Utbildningsvetenskap
Samhällskunskap Historia Religionsvetenskap Geografi So-ämnenas didaktik Svenska som andraspråk Svenska Matematik Engelska Hem- och konsumentkunskap Psykologi Biologi Kemi 7-9 Naturkunskap No-ämnenas didaktik? Spanska Franska Tyska Italienska Teknologi Data Media Filosofi Fysik Kemi (Gy) Språkämnenas didaktik NB! Förslag okt 2010 Musik Utbildningsvetenskap

16 Utbildningsvetenskap i Helsingborg
HT bygger en ny institution Två professurer rekryteras Meriteringstjänster

17 Tidplan, beräkning Examensrättsansökan HSV 2010-06-24
Komplettering HSV Intervjuer HSV Beslut HSV Dec. 2010 Start ny lärarutbildning HT 2011

18 Status Examensrättsansökan inskickad för 23 ämnen
LU och HKr ansöker om att utfärda sk joint degree för ämneslärarexamen Ny projektledning LU efter Lars Haikola (t o m ) Lars Andersson, Musikhögskolan, LU Jonas Granfeldt, SOL, LU Projektledning HKr Henrik Svensson & Anna Flyman Mattsson

19 LUT: Tidsplan & brytpunkter
/ Ledning Projektled. Ordinarie ledning Fak./Inst./ Lärare Under-visning Utveckling, kursplaner,förberedelser etc Söka Antas Utbildning startar Studenter Informeras / Rekryteras LUT: Tidsplan & brytpunkter

20 Ämnen Musik Svenska Svenska som andraspråk Engelska Tyska Franska
Spanska Italienska Filosofi Historia Religionskunskap Psykologi Media Geografi Samhällskunskap Biologi Matematik Fysik Kemi Teknologi Data Naturkunskap Hem- och konsumentkunskap


Ladda ner ppt "Ämneslärarutbildningen LU / HKr"

Liknande presentationer


Google-annonser