Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Oktober.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Oktober."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Oktober 2010

2 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Ämneslärarutbildningen LU / HKr Lärare i allmänna ämnen Årskurs 7-9 (270 hp) Gymnasieskolan (300/330 hp) Campus Helsingborg Start HT 2011

3 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 En akademisk yrkesutbildning Ämne och yrke med progression Djupa ämneskunskaper Pedagogiska färdigheter En internationell profil Ett medvetet användande av IKT

4 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Innehåll Ämnesstudier med utbildningsvetenskaplig inriktning (180 – 240 hp) Utbildningsvetenskapliga kärnkurser (60 hp) Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

5 Inriktningar ÅK 7-9 ÅK 7-9 Ämne 1 (90 hp) Ämne 2 (60 hp) Ämne 3 (30 hp) UVK (60 hp) VFU (30 hp) ÅK 7-9 Sv / SO Ämne 1 (90 hp) Ämne 2 (90 hp) UVK (60 hp) VFU (30 hp) ÅK 7-9 Mu + 2 ämnen Ämne 1 (90 hp) UVK (60 hp) VFU (30 hp) Ämne 2 (45 hp) Ämne 3 (45 hp) 270 hp

6 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Ämnen ÅK 7-9 2:a ämnen Engelska Tyska Franska Spanska Historia Fysik Geografi Religionskunskap Engelska Matematik Biologi Samhällskunskap 3:e ämnen Svenska som andraspråk Geografi Religion Engelska Kemi Teknologi 1:a ämnen Musik Svenska Svenska som andraspråk Engelska Biologi Historia Hem- och konsument- kunskap

7 Inriktningar gymnasium Gy Ämne 1 (120 hp) Ämne 2 (90 hp) UVK (60 hp) VFU (30 hp) Gy Ämne 1 (120 hp) Ämne 2 (120 hp) UVK (60 hp) VFU (30 hp) Sv SO Mu 300 hp 330 hp

8 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Ämnen Gymnasium 2:a ämnen Engelska Tyska Franska Spanska Italienska Svenska som andraspråk Historia Religionskunskap Filosofi Fysik Kemi Biologi Teknologi Data Geografi Psykologi Media Naturkunskap Samhällskunskap 1:a ämnen Musik Svenska Engelska Matematik Samhällskunskap Biologi Historia

9 Kompletterande pedagogisk utbildning KPU UVK (60 hp) VFU (30 hp) 90 hp Ämnesstudier Start HT 2012

10 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006

11 Samläsning åk 7-9 och gymnasium under 2 första åren Val av andraämne sker efter ca 1,5 terminer Möjlighet till examensarbete även i andraämne

12 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Utbildningsvetenskapliga kurser (60 hp) 1. Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen 2. Kognition, språk, utveckling och lärande 3. Undervisningsämnen, mål, innehåll och arbetssätt 4. Mångfald, rättvisa och stöd till lärande 5. Bedömning av kunskaper och betygsättning 6. Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap 7. Utvärdering och utvecklingsarbete 8. Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser

13 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Internationell profil Ett av utbildningens övergripande mål är att studenten ska utveckla kunskap och förmåga att verka i internationell miljö. Den internationella profilen framgår av 1) de lokala examensmålen avseende kunskaper, färdigheter och värderingar och 2) utbildningens organisation som bl a möjliggör internationellt studentutbyte under minst en termin och 3) internationella samarbetsprojekt som deltagande lärare, forskare och institutioner ingår i

14 Geografi

15 Utbildningsvetenskap Samhällskunskap Historia Religionsvetenskap Geografi So-ämnenas didaktik Svenska som andraspråk Svenska Matematik Engelska Hem- och konsumentkunskap Psykologi Biologi Kemi 7-9 Naturkunskap No-ämnenas didaktik? Spanska Franska Tyska Italienska Teknologi Data Media Filosofi Fysik Kemi (Gy) Språkämnenas didaktik Musik Utbildningsvetenskap NB! Förslag okt 2010

16 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Utbildningsvetenskap i Helsingborg HT bygger en ny institution Två professurer rekryteras Meriteringstjänster

17 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Tidplan, beräkning Examensrättsansökan HSV2010-06-24 Komplettering HSV2010-09-03 Intervjuer HSV2010-09-23 Beslut HSVDec. 2010 Start ny lärarutbildningHT 2011

18 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Status Examensrättsansökan inskickad för 23 ämnen LU och HKr ansöker om att utfärda sk joint degree för ämneslärarexamen Ny projektledning LU efter Lars Haikola (t o m 2010-12-31) –Lars Andersson, Musikhögskolan, LU –Jonas Granfeldt, SOL, LU Projektledning HKr –Henrik Svensson & Anna Flyman Mattsson

19 Projektled. Ordinarie ledning 10-10 12-10/01-11 03-11 09-11 Utbildning startar Söka Antas Studenter Ledning Fak./Inst./ Lärare Informeras / Rekryteras Utveckling, kursplaner,förberedelser etc Under- visning Tid LUT: Tidsplan & brytpunkter

20 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Ämnen 1.Musik 2.Svenska 3.Svenska som andraspråk 4.Engelska 5.Tyska 6.Franska 7.Spanska 8.Italienska 9.Filosofi 10.Historia 11.Religionskunskap 12.Psykologi 13.Media 14.Geografi 15.Samhällskunskap 16.Biologi 17.Matematik 18.Fysik 19.Kemi 20.Teknologi 21.Data 22.Naturkunskap 23.Hem- och konsumentkunskap


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101006 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Oktober."

Liknande presentationer


Google-annonser