Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieval.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieval."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasieval

2 Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program
6 Högskoleförberedande program 12 Yrkesprogram Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Högskoleexamen Yrkesexamen Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

3 6 Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE)

4 12 Yrkesprogram Praktik minst 15 veckor
Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Praktik minst 15 veckor Lärlingsutbildning är ett alternativ

5 Gymnasiegemensamma ämnen:
Svenska Engelska Matematik 3 spår - a, b, c Samhällskunskap - 1b eller 1a1 Religionskunskap Historia - 1b eller 1a1 Idrott och hälsa Naturkunskap - 1b eller 1a1 (ej inom naturvetenskap- och teknikprogram) Naturvetenskapsprogrammet läser; biologi, fysik och kemi. Teknikprogrammet läser; fysik, kemi och teknik.

6 Vad behöver jag för behörighet till dessa program?

7 Högskoleförberedande
Nationella program Högskoleförberedande Yrkesprogrammen Lägst godkänd i 12 ämnen ink. Svenska Engelska Matematik Lägst godkänd i 8 ämnen ink. Svenska Engelska Matematik För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste samtliga NO-ämnen vara godkända För Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet och Ekonomiprogrammet måste samtliga SO-ämnen vara godkända

8 Lärlingsutbildning Utbildningen genomförs till minst hälften på en arbetsplats. Utbildningsformen finns inom yrkesprogrammen och är sökbar inom de gymnasieskolor som erbjuder lärlingsutbildning. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett vanligt yrkesprogram.

9 Jag saknar behörighet men vill studera vidare på gymnasiet?

10 Programinriktat individuellt val
Preparandutbildning Du läser in grundskolebehörigheten på högst ett år, för att kunna gå vidare till ett nationellt program. Målet är att eleven så småningom (inom ett år) ska du bli antagen på ett nationellt yrkesprogram. 1. Du måste ha godkänt i Svenska/Svenska som andra språk, Engelska eller Matematik och ha minst godkänt i 4 andra ämnen. 2. Du måste ha godkänt betyg i Svenska/svenska som andra språk, Engelska och Matematik samt minst godkänt i 3 andra ämnen. Programinriktat individuellt val

11 Individuellt alternativ
Yrkesintroduktion Är en yrkesinriktad utbildning. Den ska underlätta för eleven att etablera dig på arbetsmarknaden eller att söka till ett av de 12 nationella yrkesprogrammen. Individuellt alternativ Programmet finns för dig som saknar behörighet till nationella yrkesprogram och anpassas för att hjälpa eleven vidare till Yrkesintroduktion, annan utbildning eller ut i arbetsmarknaden.

12 Språkintroduktion Är tillgängligt för elever som nyligen anlänt till Sverige och vill få utbildning i svenska, för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning

13 Bra att veta inför gymnasiet
Meritpoäng. Oavsett vilket program du läser kan du få meritpoäng i följande: Moderna språk Engelska. Matematik. Områdeskurser. Spanska Steg 5 Steg Fördjupning, Franska Steg Steg specialisering inom Tyska Steg programområdet. Moderna språk är inte svenska eller svenska som andra språk, inte heller modersmål/hemspråk eller engelska.

14 Betygsskala. Eleven lägger ihop betygspoängen för de 16 högsta betygen. A = 20 p B = 17,5 p C = 15 p D = 12,5 p E = 10 p F = 0 p Om eleven har färre än 16 betyg får han/hon enbart räkna med de betyg han/hon har.

15 Behörighet för högre utbildningar
Till alla högskoleutbildningar krävs grundläggande behörighet = Slutbetyg från ett gymnasieprogram (2 500 poäng) med betyg i svenska 1,2,3, engelska 5, 6, matematik 1 Många utbildningar kräver också särskild behörighet - uttrycks i olika standardbehörigheter Komvux, folkhögskolor, KY och studier utomlands har olika krav beroende på utb. Extrapoäng för språk och matematik

16 Yrkesprogrammet ger inte grundläggande behörigheter
Men… Alla elever har rätt till grundläggande behörighet genom att välja till Svenska 2 och 3 Engelska 6 Vissa skolor erbjuder ett eller två av dessa ämnen i sin programfördjupning

17 Frågor? För vidare frågor kontakta:
Lucy Gatica Inostroza, Studie- och Yrkesvägledare E-post: Tel: Tisdagar & Torsdagar


Ladda ner ppt "Gymnasieval."

Liknande presentationer


Google-annonser