Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sivu 1 18.1.2008 PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007-2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sivu 1 18.1.2008 PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007-2013."— Presentationens avskrift:

1 Sivu PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND

2 Sivu Prioriteringarna inom landsbygdsutvecklingen Strategins prioriterade områden: - att idka jord- och skogsbruk på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt samt på ett etiskt godtagbart sätt - att utveckla företagsverksamheten på landsbygden - att stärka frivillig lokal aktivitet Utvecklingsstrategin införs genom -programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programmet för utveckling av landsbygden på Åland

3 Sivu Axel 1: Att förbättra jord- och skogsbrukssektorns konkurrenskraft I programmet ingår utbildning och information startstöd till unga jordbrukare utbetalningar enligt förtidspensionssystemet vissa jordbruksinvesteringar primärförädling och marknadsföring innovativt samarbete

4 Sivu Axel 1: Att förbättra jord- och skogsbrukssektorns konkurrenskraft Nationell finansiering, ingår inte i programmet merparten av jordbruksinvesteringarna skogsbruksinvesteringar förtidspensionssystemet rådgivningstjänsterna inom jord- och skogsbruk arbetet med kvalitetsstrategi inom livsmedelsekonomin jordbrukarnas studiepenning

5 Sivu Axel 2: Att förbättra miljön och landskapet Ingår i programmet kompensationsbidrag miljöstöd till jordbruket, inkl. stöden för Natura 2000 på jordbruksmark stöd för djurens välbefinnande investeringar som inte är produktionsinvesteringar Nationell finansiering, ingår inte i programmet miljöstöd till skogsbruket, inkl. stöden för Natura 2000 på skogsmark

6 Sivu Axel 3: Att förbättra livskvaliteten i landsbygdsområden och uppmuntra mångfald i näringslivet Ingår i programmet diversifiering av jordbruksföretag att grunda och utveckla mikroföretag att uppmuntra utveckling av turismen basservice för näringslivet och landsbygdens befolkning att renovera och utveckla byarna att bevara och skydda det lokala landsbygdsarvet utbildning av och information för aktörerna inom axel 3

7 Sivu Axel 4: Leader Vissa åtgärder inom axlarna 1-4 kan utföras genom Leaderdimensionen Utgångspunkten en lokal utvecklingsstrategi som införs av de lokala aktörerna Paradigmet ”nerifrån uppåt”: aktionsgruppen äger makten att ta beslut om strategin samt att införa den Offentliga-privata partnerskap även på lokal nivå

8 Sivu Programmets finansiering Det utvecklingsarbete som sker genom programmet finansieras med nationella medel samt med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Rådets landsbygdsförordning (EG) nr 1698/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 innehåller de allmänna bestämmelserna om stöden för landsbygdsutveckling

9 Sivu Finansieringsplan per axel Axel Offentlig finansiering totalt (miljoner euro) Jordbruksfondens finansieringsandel (%) Jordbruksfondens finansiering (miljoner euro) Axel 1 Axel 2 Axel 3 Axel 4 Teknisk hjälp 504, , , ,000 40, , , , ,900 18,000 Sammanlagt6 625, ,453

10 Sivu Tidsplaner 1/2 Landsbygdsutvecklingskommittén vid Europeiska gemenskapernas kommission godkände programmet för Fastlandsfinland Ändringar i programmet efter kommitténs behandling. Det reviderade programmet levererades till kommissionen som fattade beslutet Ansökningstiden för företagsstöd började den 4 juni 2007 Den 21 augusti 2007 godkändes 55 lokala aktionsgrupper Ansökningstiden för projektstöd började den 17 september 2007

11 Sivu Systemen med startstöd till unga jordbrukare, jordbrukets investeringsstöd och stöd för djurens välbefinnande och stöd för ickeproduktiva investeringar inleds år 2008 Programdokumentet publicerades i JSM:s publikationsserie (nr 8/2007), den svenska och engelska versionen sannolikt färdiga i mars 2008 En del av programmet översätts till samiska, läggs ut på webbplatsen våren 2008www.mmm.fi Tidsplaner 2/2

12 Sivu Förslag till ändringar i programmet, axel 1 Ändringsförslagen, axel 1 (levererade till kommissionen i januari 2008, behandlingen pågår) -Till åtgärd 111 tre underåtgärder: Underåtgärd 111.1: Insatser som gäller yrkesutbildning och informationsspridning = en gammal utbildnings- och informationsspridningsåtgärd Underåtgärd 111.2: Förbättring av jordbrukets konkurrenskraft = Jordbrukets ”företagsutvecklingsinsatser” och utvecklingsprojekt Underåtgärd 111.3: Höjning av kompetens = projekt för utveckling av företag inom den första förädlingen i jordbruk och trähushållningen

13 Sivu Ändringsförslagen, axel 2 (levererade till kommissionen i december 2007, behandlingen pågår): * Näringsrika åkrar i Södra Finland (specialstödsavtal) * Spridning av flytgödsel på åkrar (specialstödsavtal) * Långsiktig vallodling på torvåkrar (specialstödsavtal) * Precisering av stödberättigandet (hänför sig till basåtgärder) Förslag till ändringar i programmet, axel 2

14 Sivu Den 1 maj 2007 öppnades en webbplats som berättar om programmet. Webbplatsen upprätthålls av landsbygdsnätverksenheten.

15 Sivu Landsbygdsnätverket Varje EU-land inrättar ett nationellt landsbygdsnätverk. I Finland koordineras nätverkets verksamhet av en landsbygdsnätverksenhet. Enheten har bland annat i uppgift att  informera om aktuella frågor kopplade till programmet  sammanställa och sprida information om goda sätt att utveckla landsbygden  stå i kontakt med EU:s landsbygdsnätverk och de andra EU-ländernas landsbygdsnätverk  bistå med att planera och ordna utbildning, seminarier och evenemang samt att producera utbildningsmaterial


Ladda ner ppt "Sivu 1 18.1.2008 PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007-2013."

Liknande presentationer


Google-annonser