Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du?”"— Presentationens avskrift:

1 ”Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du?”
Atom- och kärnfysik av: Sofie Nilsson

2 Praktiska tillämpningar
Ger oss elektrisk ström. Ger oss ljus. Ger oss röntgen och medicinsk strålning. Ger oss radioaktivitet. av: Sofie Nilsson

3 Atomteori Demokritos var den som grundade begreppet atom. Detta gjorde han redan 400 f.Kr. Atomteorin glömdes sen bort ända till 1600-talet då den väcktes till liv av bl.a. Isaac Newton. John Dalton , engelsk kemist, var den som kring år 1800 på allvar började jobba med atomteorin. J.J. Thompson, engelsk fysiker, upptäckte elektronen i slutet av 1800-talet. Ernest Rutherford visade några år senare, genom försök, att atomen består av en liten kompakt kärna med elektroner runt. av: Sofie Nilsson

4 8 april 2017 Atomteori Niels Bohr, , dansk fysiker som 1913 för första gången presenterar en modell av en atom. Denna modell är mycket lik den vi använder idag. Atomen består av tre olika sorters elementarpartiklar. I kärnan finns protoner och neutroner. Runt kärnan kretsar de negativa elektronerna. Antalet protoner bestämmer vilket grundämne det är och är atomnumret. Antalet elektroner är alltid samma som antalet protoner. av: Sofie Nilsson av: Sofie Nilsson

5 Perodiska systemet

6 Övning Övning om atomens byggnad

7 Perodiska systemet Sången om periodiska systemet

8 Neutroner Alla grundämnen (utom väte) måste ha neutroner i kärnan för att den ska kunna hålla ihop. Grundämnen med få protoner har oftast ungefär lika många neutroner som protoner. Den vanligaste kolatomen kol-12 har tex 6 protoner och 6 neutroner. Atomer med fler protoner behöver fler neutroner, som tex uran som har 92 protoner behöver över 140 neutroner.

9 JONER Det är en atom som är positivt eller negativt laddad
Den har antingen tagit upp eller avgett en elektron. Tex Flourjon som har 9 st protoner (+) har tagit upp en elektron och har 10 st elektroner ( -), då blir den …………. laddad Eller Litiumjon som har 3 st protoner (+) och två elektroner (-) är ……….. laddad

10 H Masstal 1 2 3 Masstalet anger antalet protoner och neutroner
Masstalet anges uppe till höger om det kemiska tecknet. Masstal används för att skilja isotoper åt. av: Sofie Nilsson

11 Isotoper Isotoper är varianter av samma grundämne.
Isotoper har samma antal protoner… … men har olika antal neutroner. av: Sofie Nilsson

12 Kvarkar Idag vet vi att elementarpartiklarna (protoner, neutroner och elektroner) består av mindre partiklar som vi kallar kvarkar. Det finns 6 olika kvarkar som på olika sätt bygger upp elementarpartiklarna. av: Sofie Nilsson

13 Partikelaccelerator En partikelaccelerator används för att bevisa standarmodellen. Eftersom kvarkar bara uppkommer vid kollision med hög hastigheter. av: Sofie Nilsson


Ladda ner ppt "”Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du?”"

Liknande presentationer


Google-annonser