Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Demokritos till Schrödinger Atomer, vågor och/eller partiklar??

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Demokritos till Schrödinger Atomer, vågor och/eller partiklar??"— Presentationens avskrift:

1 Från Demokritos till Schrödinger Atomer, vågor och/eller partiklar??
Atomfysik Från Demokritos till Schrödinger Atomer, vågor och/eller partiklar??

2 Våg eller partikel? Newton – ljus är partiklar (korpulusker)
Huygens/Young – ljus är en våg Einstein – med partikelegenskaper, foton De Broglie – ALLT har vågegenskaper IDAG – våg/partikeldualitet simulering

3 Atommodeller 440 f.kr. Demokritos – atomer och tomrum
Thales/Aristoteles – elementteorier 1600-t Boyle – grundämnen 1803 Dalton – atomer med olika vikt 1897 Thomsons ”bullmodell” positivt ämne elektroner

4 1911 Rutherfords kärnmodell
Ze -e -e

5 1913 Bohrs atommodell, simulering
hf -e e

6 1920-t Kvantmekanisk modell, simulering
Framtiden Supersträngar?

7 Historisk översikt 440 f.kr Demokritos, ”atomer och tomrum”
Övergavs för elementteorin. 1600-t Boyle, grundämnen av partiklar 1650-t Newton, bl.a. vitt ljus är sammansatt 1803 John Dalton, grundämnen är atomer med olika vikt 1807 Young, dubbelspaltsexperiment 1814 Frauenhofer, mörka linjer i solspektrat Bunsen/Kirchoff, spektroskop 1871 Mendeleyev, periodiska systemet 1885 Balmer, modell för vätelinjer

8 Historisk översikt, forts.
1886 Rydberg, formel för alla vätelinjer 1887 Hertz, upptäckte fotoeffekten fotoeffekten 1896 Becquerel, radioktivitet hos uran 1897 Thomson, upptäcker elektronen 1900 Planck, atom kan bara ta emot/sända ut energi i vissa mängder, kvanta 1905 Einstein, foton förklarar fotoeffekten 1911 Rutherford, atom har kärna –guldfolieexp. 1913 Bohr, modell för väteatomen 1914 Franck-Hertz, exp. bekräftar atommodell 1922 Compton, krockar elektroner och fotoner

9 Historisk översikt, forts.
1923 De Broglie, partiklar har vågegenskaper 1924 Pauli, uteslutningsprincipen för atomskal 1926 Schrödinger, kvantmekanisk vågekvation 1927 Davidsson-Germer, exp. partikelvåg 1927 Heisenberg, osäkerhetsprincipen 1933 proton-neutron modell . ??? The grand unifying theory (supersträngar?)

10 Porträttgalleri Joseph John Thomson Max Planck Albert Einstein
Max Planck Albert Einstein

11 Porträttgalleri Ernest Rutherford Niels Bohr Erwin Schrödinger
Niels Bohr Erwin Schrödinger

12 Porträttgalleri Gustav Ludwig Hertz James Franck Louis de Broglie
Louis de Broglie

13 Porträttgalleri Clinton Davisson Lester Germer Werner Heisenberg
Werner Heisenberg Wolfgang Pauli

14 Porträttgalleri Sir Isaac Newton


Ladda ner ppt "Från Demokritos till Schrödinger Atomer, vågor och/eller partiklar??"

Liknande presentationer


Google-annonser