Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXTRA ÅRSMÖTE 15-02-26. EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXTRA ÅRSMÖTE 15-02-26. EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis."— Presentationens avskrift:

1 EXTRA ÅRSMÖTE 15-02-26

2 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis leda till att du inte får lån, lägenhet, arbete eller telefonabonnemang. Det är inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar. Ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på ett stort antal uppgifter som de samlar in från olika håll och sedan använder vid kreditupplysning. Många av dessa uppgifter kommer från myndigheter, till exempel Kronofogden. Betalningsanmärkning (Kronofogdemyndigheten, KFM)

3 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 Betalningsanm ä rkning Skatteverket 35.153 kr Beslut om ompr ö vningsbeslut för taxering år 2013 (arbetsgivaravgifter timavl ö nade ledare då årsinkomst överstigit 22.000/år) Beslutsdatum14-08-14 Förfallodatum14-10-27 (avst ä mningsdag 14-10-04) Betalning14-11-07 En styck betalningsanmärkning 2014

4 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 Betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning med hjälp av KFM. Betalningsförelägganden

5 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 Varbergs kommun 11.250 kr (reklamskyltar) och 43.897 kr (bassänghyror)  Påtalat brister i postgången hos Kommunen och Posten då original fakturor saknas Collectum (pensioner) två tillfällen 3.035 kr samt 5.454 kr Fyra avskrivna betalningsförelägganden

6 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 1.Möte och genomgång med PwC (revisionsfirma) för bedömning av vår förvaltning Bristande rutiner i löpande förvaltning - åtgärder

7 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014

8 ”Det jag skrivit är en allmän skrivning och den finns i ett stort antal revisionsberättelser. Det är med andra ord vanligt att det sker betalningsmissar - förekommer såväl hos kommuner, landsting, ideella organisationer som företag. Det som varit i Varbergs Sim är således mer eller mindre "normalt" förekommande och ger som vi ser det absolut ingen anledning till oro. Vi uppfattade som att det var bra ordning och att Jessica kämpat med att få ordning på posthanteringen. Varit i kontakt både med posten, kommunen och Håstens simhall i syfte att få det att fungera.” Kommentar från Inger Andersson, PwC:

9 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 1.Möte och genomgång med PwC (revisionsfirma) för bedömning av vår förvaltning 2.Införa Autogiro, t ex Collectum 3.Fakturor via e-mail så långt det är möjligt 4.Åtkomst till Skattekonto via internet för månatlig avstämning 5.Bättre uppföljning från Styrelsen gällande löpande rutiner (kassör, vice kassör & ordf) Bristande rutiner i löpande förvaltning - åtgärder

10 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 Uppföljning Budget 1.Årsbudget per konto 2.Månadsvis genomgång i sin helhet 3.Kontonivå Löpande förvaltning Resultatambition 1.5% av omsättning (budget 2014 => 4.443 kkr omsättning, resultat 235 kkr) 2.Trygghet för fast anställd personal 3.Risk i anläggning 4.Kommunens prissättning

11 EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 (kr) Not: 2003 – 2011 (Varberg Falkenberg Sim) 2012 – 2014 (Varbergs Sim)

12 ”En föreningsrevisors uppgift är att under löpande verksamhetsår: Granska styrelsens arbete så att stadgar följs och att styrelsen arbetar utifrån de beslut som fattas på föreningens årsmöte Det innebär också att du som revisor hela tiden måste hålla dig underrättad om vad som sker i föreningen och om vilka beslut som styrelsen, olika kommittéer och utskott fattar. ” EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 Att vara föreningsrevisor - SISU Idrottsutbildarna → En resurs för medlemmarna → En resurs för styrelsen


Ladda ner ppt "EXTRA ÅRSMÖTE 15-02-26. EKONOMISK FÖRVALTNING 2014 En betalningsanmärkning är ett tecken på att du inte har skött dina betalningar. Den kan exempelvis."

Liknande presentationer


Google-annonser