Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION BEGREPPSLIG FÖRMÅGA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION BEGREPPSLIG FÖRMÅGA."— Presentationens avskrift:

1 The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION BEGREPPSLIG FÖRMÅGA

2 ANALYSFÖRMÅGA Att kunna jämföra för- och nackdelar Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser Att kunna jämföra likheter och skillnader kunna växla mellan olika perspektiv Att kunna föreslå lösningar Att kunna förklara och påvisa samband

3 KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA Att kunna samtala Att kunna diskutera Att kunna redovisa Att kunna resonera Att kunna presentera Att kunna framföra och bemöta argument Att kunna motivera Att kunna uttrycka egna åsikter Att kunna formulera egna meningar Att kunna redogöra med början, innehåll och slut

4 METAKOGNITIV FÖRMÅGA Att kunna tolka Att kunna reflekteraAtt kunna avgöra rimligheten Att kunna pröva och ompröva Att kunna lösa problem Att kunna ha omdöme Att kunna värdera Att kunna välja mellan olika strategier

5 FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION Att kunna skilja mellan fakta och information Att kunna söka, samla och strukturera/sortera information Att kunna avgöra källors användbarhet och trovärdighet Att kritiskt granska information

6 BEGREPPSLIG FÖRMÅGA Att kunna förstå innebörden av olika begrepp Att kunna relatera begreppen till varandra Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang


Ladda ner ppt "The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION BEGREPPSLIG FÖRMÅGA."

Liknande presentationer


Google-annonser