Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA"— Presentationens avskrift:

1 The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA
FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION BEGREPPSLIG FÖRMÅGA

2 ANALYSFÖRMÅGA kunna växla mellan olika perspektiv
Att kunna beskriva orsaker och konsekvenser Att kunna jämföra likheter och skillnader Att kunna jämföra för- och nackdelar Att kunna förklara och påvisa samband Att kunna föreslå lösningar

3 KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA Att kunna uttrycka egna åsikter
Att kunna diskutera Att kunna framföra och bemöta argument Att kunna resonera Att kunna motivera Att kunna presentera Att kunna formulera egna meningar Att kunna redogöra med början, innehåll och slut Att kunna redovisa Att kunna samtala

4 METAKOGNITIV FÖRMÅGA Att kunna tolka
Att kunna välja mellan olika strategier Att kunna pröva och ompröva Att kunna värdera Att kunna ha omdöme Att kunna lösa problem Att kunna reflektera Att kunna avgöra rimligheten

5 FÖRMÅGAN ATT HANTERA INFORMATION
Att kunna skilja mellan fakta och information Att kunna avgöra källors användbarhet och trovärdighet Att kritiskt granska information Att kunna söka, samla och strukturera/sortera information

6 BEGREPPSLIG FÖRMÅGA Att kunna förstå innebörden av olika begrepp
Att kunna relatera begreppen till varandra Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang


Ladda ner ppt "The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV FÖRMÅGA"

Liknande presentationer


Google-annonser