Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsundersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsundersökning"— Presentationens avskrift:

1 Marknadsundersökning
Att lyssna på kunden

2 Syftet med en marknadsundersökning
Marknadskartläggning Konsument- och köpvanestudier Kunskap-, motiv- och attitydundersökningar Reklammätning PDS-undersökning Interna attitydundersökningar

3 Olika källor att hitta information
Statliga och kommunala myndigheter, tex. SCB Privata undersökningsföretag s k. monitors Bransch- och fackpress Databaser tex. Upplysningscentralen UC, Affärsdatabasen Internet

4 Undersökningsplan vid fältundersökning
Vilken typ av problem ska belysas? Problemanalys Vilken information behövs? Informationsbehov Vilka och hur många skall kontaktas? Urvalsmetod Hur skall informationen samlas in? Vilka frågor skall ställas? Frågeformulär Vad blev resultatet och hur ska det presenteras? Rapportering

5 Vilken typ av problem ska belysas?
Beskrivande – kartläggning Förklarande – orsakssamband Förutsägande - prognoser

6 Urval Sannolikhetsurval – slumpmässiga urval
Icke sannolikhetsurval - bekvämlighetsurval

7 Bortfall De kan inte nås pga. Byte av adress eller resa
De klarar inte av att svara pga. Sjukdom eller språksvårigheter De har svarat ofullständigt pga. att de inte har sett eller förstått alla frågor De vill inte svara av olika anledningar

8 Insamlingsmetoder Observation Frågemetoder Frågepanel

9

10 Kvalitativa undersökningsmetoder
Gruppdiskussioner Djupintervjuer Projektiva tekniker


Ladda ner ppt "Marknadsundersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser