Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biosäkerhet I Smitta och laboratorieinfektioner Roland Möllby 121128.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biosäkerhet I Smitta och laboratorieinfektioner Roland Möllby 121128."— Presentationens avskrift:

1

2 Biosäkerhet I Smitta och laboratorieinfektioner Roland Möllby 121128

3 2 Vad är en infektion / när är man infekterad ?  = kontakt med infektiös organism  = växt av mikroorganism på värden  = penetration/invasion in i värden  = utveckling av sjukdomssymtom m/u Infektionsdos = antal mikroorganismer som krävs för att orsaka infektion

4 3 Smittovägar  Person till person - direkt kontakt  Objekt till person - indirekt kontakt  Inhalation (luft-buren) −Mikrodroppar – aerosol −Damm  Inokulation −Artropoder −Injektion etc (blodsmitta)  Oralt (livsmedels-buren) −Mat −Dryck Nej Ja Nej Ja Nej Relevans på lab

5 4 Smittovägar i laboratoriet  Objekt till person −kontakt med odlingar / material  Inhalation (luft-buren) −Mikrodroppar – aerosol −Damm  Inokulation −Accidentell injektion/glasbitar (blod-buren) −Stänk till slemhinna (mun/öga)

6 5 Smittovägar från laboratoriet  Person infekterad/kontaminerad  Ventilationen (luft-buren) −Mikrodroppar – aerosol −Damm  Avfall  Avlopp −Diskho No living organisms !

7 6 Laboratorieinfektioner (LAI) Laboratory-Acquired Infections ”Infektioner som uppkommer i laboratoriet eller vid laboratorierelaterade aktiviteter, vare sig de är symtomatiska eller asymtomatiska”

8 Lab-associerada Salmonella infektioner över hela USA 109 fall från 38 stater infekterade med Salmonella Typhimurium, stam X, från 20 Augusti 2010 till 29 Juni 2011 12% till sjukhus, ett dödsfall Aina Iversen 2012-10-24

9 December 2010 Tre infekterade personer intervjuades. En var student och två var barn till Mikrobiologi studenter vid två olika college. CDC epidemiologisk undersökning 60 % av personer infekterade med Salmonella hade någon anknytning till ett mikrobiologiskt laboratorium veckan innan insjuknandet, att jämföra med att 2 % av personer med annan infektionssjukdom Stam X var identisk med en kommersiell stam som ofta användes i undervisningssyfte och på kliniska laboratorier Aina Iversen 2012-10-24 Lab-associerada Salmonella infektioner över hela USA

10

11  Laboratorier med lab.smitta vs utan lab.smitta  Rutiner och utrustning var jämförbara i båda grupperna  Lab utan smitta undervisade oftare personalen om symtom på Salmonella vid säkerhetsövningarna  Lab med smitta hade mindre kunskap om biosäkerhet  Slutsatser Icke patogena stammar skall användas om möjligt Relevant träning i biosäkerhet är nödvändig för all personal och studenter i laboratoriet Aina Iversen 2012-10-24 Lab-associerada Salmonella infektioner över hela USA

12 11 Laboratorieinfektioner (LAI:s) Sulkin och Pike (1951 - 76) Gick igenom data från 5000 laboratorier: 3.921 fall, 4,1% dödlighet  brucellos  Q feber  tyfoid feber  hepatit  tularemi  tuberkulos  dermatomykos  VEE

13 12 Laboratorieinfektioner (LAI:s) Sulkin och Pike Känd incident/olycka i endast 18 % of 3,921 LAI:s av vilka 25 % stick med nålspets 27 % “spill”

14 13 Zoonotisk transmission av Chlamydophila psittaci till forskare Nålstick skada med Ebola virus, ett fall i Tyskland. Cytokin inducering efter West Nile virus lab.smitta. Lab.smitta med Vaccinia Virus, United States (Virginia), 2008. Lab.smitta med Vibrio cholerae O1, Österrike, 2008. Tularemi, Lab.smitta i USA Maryland. Transmission av West Nile virus under provtagning på häst Laboratorieinfektioner (LAI:s)

15 14 2004 Ebola 46-årig kvinna dör i Ryssland 2003 Pneumoni orsakad av Legionella på SMI 2002 Hud-antrax hos laboratoriepersonal, Texas 2001 Shigellos, SMI Laboratorieinfektioner (LAI:s)

16 Vilken grupp har största risken ? Aina Iversen 2012-10-24

17 Aina Iversen 2011-04-06 Statistik från Arbetsmiljöverket

18 17 LAI:s problem med statistiken  Rapporterade fall jfrt verkliga antalet  Är infektionen en LAI eller en vardagsinfektion ?

19 18 SARS  Sept -03: Singapore, 27-årig forskarstuderande  Dec -03: Taiwan, 40 årig post.doc.  April -04: −Beijing, 26-årig forskarstuderande − Forskare, okänd ålder, −7 sekundär fall, 1 död

20  Symptom på FMD på gård i Surrey, 2 August 2007  Virus konfirmerades 3 August.  60 djur infekterades  Identifierades som känd vaccin- stam 4 Augusti.  Stammen användes i vaccinproduktion vid Pirbright laboratorierna 4 km bort. Lab. smitta av foot-and-mouth disease Aina Iversen 2012-10-24

21 Lab. smitta av foot-and-mouth disease

22 21 Kolera i Sverige 1992  Genetisk forskningsinstitution  Icke patogen E. coli  Kolerabakterier  Regler vid olyckan  Provrör och flytande avfall lämnas i öppen avfallsbunke i korridoren  Kolera-avfall autoklaveras först inne i rummet

23 22  Olycka  Personalen i disken fick klinisk kolerasjukdom  En veckas intensivvård med 14 liter vätske- ersättning intravenöst  WHO markerade Sverige som kolerasmittat område  Mest trolig förklaring  Laboratoriet glömde att autoklavera kolera- avfallet Kolera i Sverige 1992

24 23 Slutsats  1) ALDRIG olika säkerhetsnivåer i ett laboratorium – högsta nivån gäller  2) INGA kompromisser Kolera i Sverige 1992


Ladda ner ppt "Biosäkerhet I Smitta och laboratorieinfektioner Roland Möllby 121128."

Liknande presentationer


Google-annonser