Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smitta och laboratorieinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smitta och laboratorieinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Smitta och laboratorieinfektioner
Biosäkerhet I Smitta och laboratorieinfektioner Roland Möllby 121128 Biosafety - Disease

2 Vad är en infektion / när är man infekterad ?
= kontakt med infektiös organism = växt av mikroorganism på värden = penetration/invasion in i värden = utveckling av sjukdomssymtom m/u Infektionsdos = antal mikroorganismer som krävs för att orsaka infektion

3 Smittovägar Relevans på lab Nej Ja Person till person - direkt kontakt
Objekt till person - indirekt kontakt Inhalation (luft-buren) Mikrodroppar – aerosol Damm Inokulation Artropoder Injektion etc (blodsmitta) Oralt (livsmedels-buren) Mat Dryck

4 Smittovägar i laboratoriet
Objekt till person kontakt med odlingar / material Inhalation (luft-buren) Mikrodroppar – aerosol Damm Inokulation Accidentell injektion/glasbitar (blod-buren) Stänk till slemhinna (mun/öga)

5 Smittovägar från laboratoriet
Person infekterad/kontaminerad Ventilationen (luft-buren) Mikrodroppar – aerosol Damm Avfall Avlopp Diskho No living organisms !

6 Laboratorieinfektioner (LAI) Laboratory-Acquired Infections
”Infektioner som uppkommer i laboratoriet eller vid laboratorierelaterade aktiviteter, vare sig de är symtomatiska eller asymtomatiska”

7 Lab-associerada Salmonella infektioner över hela USA
109 fall från 38 stater infekterade med Salmonella Typhimurium, stam X, från 20 Augusti 2010 till 29 Juni 2011 12% till sjukhus, ett dödsfall In October 2010 a cluster of strain X was discovered In December 2010 the New Mexico Health department identified 3 ill persons that were infected with the strain. One was a student and 2 were children of students sin microbiology courses at two different college campuses. Aina Iversen

8 Lab-associerada Salmonella infektioner över hela USA
December 2010 Tre infekterade personer intervjuades. En var student och två var barn till Mikrobiologi studenter vid två olika college. CDC epidemiologisk undersökning 60 % av personer infekterade med Salmonella hade någon anknytning till ett mikrobiologiskt laboratorium veckan innan insjuknandet, att jämföra med att 2 % av personer med annan infektionssjukdom Stam X var identisk med en kommersiell stam som ofta användes i undervisningssyfte och på kliniska laboratorier Aina Iversen

9 Lab-associerada Salmonella infektioner över hela USA

10 Lab-associerada Salmonella infektioner över hela USA
Laboratorier med lab.smitta vs utan lab.smitta Rutiner och utrustning var jämförbara i båda grupperna Lab utan smitta undervisade oftare personalen om symtom på Salmonella vid säkerhetsövningarna Lab med smitta hade mindre kunskap om biosäkerhet Slutsatser Icke patogena stammar skall användas om möjligt Relevant träning i biosäkerhet är nödvändig för all personal och studenter i laboratoriet Aina Iversen

11 Laboratorieinfektioner (LAI:s)
Sulkin och Pike ( ) Gick igenom data från 5000 laboratorier: 3.921 fall, 4,1% dödlighet brucellos Q feber tyfoid feber hepatit tularemi tuberkulos dermatomykos VEE

12 Laboratorieinfektioner (LAI:s)
Sulkin och Pike Känd incident/olycka i endast 18 % of 3,921 LAI:s av vilka 25 % stick med nålspets 27 % “spill”

13 Laboratorieinfektioner (LAI:s)
Zoonotisk transmission av Chlamydophila psittaci till forskare Nålstick skada med Ebola virus, ett fall i Tyskland. Cytokin inducering efter West Nile virus lab.smitta. Lab.smitta med Vaccinia Virus, United States (Virginia), 2008. Lab.smitta med Vibrio cholerae O1, Österrike, 2008. Tularemi, Lab.smitta i USA Maryland. Transmission av West Nile virus under provtagning på häst

14 Laboratorieinfektioner (LAI:s)
2004 Ebola 46-årig kvinna dör i Ryssland 2003 Pneumoni orsakad av Legionella på SMI 2002 Hud-antrax hos laboratoriepersonal, Texas 2001 Shigellos, SMI

15 Vilken grupp har största risken ?
High numbers in research laboratories may also be explained by the fact that it’s known what agents they are working with. In the clinical laboratory the microorganisms detected reflect the epidemiologic status the community. Aina Iversen 15

16 Statistik från Arbetsmiljöverket
Swedish work environment authority No reporting Aina Iversen

17 LAI:s problem med statistiken
Rapporterade fall jfrt verkliga antalet Är infektionen en LAI eller en vardagsinfektion ?

18 SARS Sept -03: Singapore, 27-årig forskarstuderande
Dec -03: Taiwan, 40 årig post.doc. April -04: Beijing, 26-årig forskarstuderande Forskare, okänd ålder, 7 sekundär fall, 1 död

19 Lab. smitta av foot-and-mouth disease
Symptom på FMD på gård i Surrey, 2 August 2007 Virus konfirmerades 3 August. 60 djur infekterades Identifierades som känd vaccin-stam 4 Augusti. Stammen användes i vaccinproduktion vid Pirbright laboratorierna 4 km bort. Aina Iversen

20 Lab. smitta av foot-and-mouth disease
The strain came from the BSL4 laboratories in Pirbright. BSL4 safety measures air is filteres twice, wastewater is sterilized, waste incinerated and LW must shower before leaving. Leaky drainage system let the virus seep into the soil and after heavy rains trucks is suggested to have carried the virus close to the farmlands. This case shows very clearly how important the maintenance of facilities is and that the biosafety of an organisation is not better than its weakest link. The FMD outbreak in 2001 destruction of 6 million sheep, cattle, and pigs. Aina Iversen

21 Kolera i Sverige 1992 Genetisk forskningsinstitution
Icke patogen E. coli Kolerabakterier Regler vid olyckan Provrör och flytande avfall lämnas i öppen avfallsbunke i korridoren Kolera-avfall autoklaveras först inne i rummet

22 Kolera i Sverige 1992 Olycka
Personalen i disken fick klinisk kolerasjukdom En veckas intensivvård med 14 liter vätske-ersättning intravenöst WHO markerade Sverige som kolerasmittat område Mest trolig förklaring Laboratoriet glömde att autoklavera kolera-avfallet

23 The end Kolera i Sverige 1992 Slutsats
1) ALDRIG olika säkerhetsnivåer i ett laboratorium – högsta nivån gäller 2) INGA kompromisser The end


Ladda ner ppt "Smitta och laboratorieinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser