Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika sorters forskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika sorters forskning"— Presentationens avskrift:

1 Olika sorters forskning
Vetenskapens avgränsning m.a.p. syftet: Vetenskap: Sanning som mål; förklaring Teknologi: Praktisk användbarhet Släktforskning: Personlig nyfikenhet Reportage: Nyhetsvärde Brottsutredning .... etc

2 Empirisk prövbarhet Vetenskapens avgränsning m.a.p. medel:
Pseudovetenskap: Kreationism Platt Jord Kristall healing Parapsykologi …. etc Praktisk och teoretisk prövbarhet och respekt även för negativa resultat? Gör anspråk på att vara vetenskap utan att vara det

3 Krav på vetenskaplighet
Upprepbara experiment och observationer Intersubjektivitet Offentlighet/öppenhet Odogmatisk teoribildning

4 Hypotetisk-deduktiv metod
Ex: Semmelweis Hypoteser: H1: Olika diet? H2: Rygg & sidoläge? H3: Prästen? H4: Likrester/liklukt? Avd 1 6-11 % Avd 2 c:a 2 % Bårhus, anatomi- utbildning

5 HD-metod (forts) H K K H H K K ? Konfirmation av H4 utesluter
ej t.ex. följande H5 : Kemikalier använda vid obduktion orsakar barn- sängsfeber... Falsifikation K H Konfirmation (induktionsprobl.) H K Distinktion: Vetenskap - teknologi K ?

6 Induktion H1 H2 A + + + H3 + + + + + + B
+ + + + H3 Sannolikheten för varje enskild hypotes går mot 0, då antalet hypoteser är ∞. B

7 Teoriberoende observation
Aristotelikern: Solen går ned! Kopernikanen: Jordrotation!

8 Osäkerheter inom medicinen
Grundvetenskapen utvecklas hela tiden, t.ex.: Kroppens och organens funktionssätt (den genetiska revolutionen). Kunskapen om sjukdomar (humoral-, miasma- och Bakterieteorin t.ex.). Osäkerheter inom medicinsk praktik, t.ex.: Diagnos Sjukdoms- och behandlingsförloppet

9 Så vad skall en stackars praktiker göra?
Var medveten om osäkerheten Laborera med flera hypoteser Välj den bästa teori (välj bort falsifierade) Håll alltid en plan B i beredskap Välj terapier i rätt ordning - reversibilitet

10 Vetenskapsbaserad? Olika innebörder: teori, metod, instrument, forskningsprogram … T.ex: En terapi är vetenskapsbaserad om det finns en förklaring (A) till dess effekter som är förenlig med, och rimlig i ljuset av, den rådande vetenskapliga världsbilden. Eller: En terapi är vetenskapsbaserad om det finns en positiv (B) medicinsk effekt som är påvisad genom någon vetenskapligt acceptabel testmetod.

11 Olika kombinationer Vb enligt (A) Antibiotika Åderlåtning
Organ transpl Åderlåtning (på 1600-talet) ej Vb enligt (B) Vb enligt (B) Akupunktur Ögonrörelse Handpå- läggning ej Vb enligt (A)


Ladda ner ppt "Olika sorters forskning"

Liknande presentationer


Google-annonser