Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika sorters forskning Vetenskap: Sanning som mål; förklaring Teknologi: Praktisk användbarhet Släktforskning: Personlig nyfikenhet Reportage: Nyhetsvärde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika sorters forskning Vetenskap: Sanning som mål; förklaring Teknologi: Praktisk användbarhet Släktforskning: Personlig nyfikenhet Reportage: Nyhetsvärde."— Presentationens avskrift:

1 Olika sorters forskning Vetenskap: Sanning som mål; förklaring Teknologi: Praktisk användbarhet Släktforskning: Personlig nyfikenhet Reportage: Nyhetsvärde Brottsutredning.... etc Vetenskap: Sanning som mål; förklaring Teknologi: Praktisk användbarhet Släktforskning: Personlig nyfikenhet Reportage: Nyhetsvärde Brottsutredning.... etc Vetenskapens avgränsning m.a.p. syftet:

2 Empirisk prövbarhet Vetenskapens avgränsning m.a.p. medel: Pseudovetenskap: Kreationism Platt Jord Kristall healing Parapsykologi …. etc Pseudovetenskap: Kreationism Platt Jord Kristall healing Parapsykologi …. etc Praktisk och teoretisk prövbarhet och respekt även för negativa resultat? Praktisk och teoretisk prövbarhet och respekt även för negativa resultat? Gör anspråk på att vara vetenskap utan att vara det

3 Krav på vetenskaplighet Upprepbara experiment och observationer Intersubjektivitet Offentlighet/öppenhet Odogmatisk teoribildning

4 Hypotetisk-deduktiv metod Avd 1 6-11 % Avd 2 c:a 2 % Bårhus, anatomi- utbildning Ex: Semmelweis Hypoteser: H 1 : Olika diet? H 2 : Rygg & sidoläge? H 3 : Prästen? H 4 : Likrester/liklukt?

5 HD-metod (forts) H  K ¬ K ¬ H H  K K ? Falsifikation Konfirmation (induktionsprobl.) Konfirmation av H 4 utesluter ej t.ex. följande H 5 : Kemikalier använda vid obduktion orsakar barn- sängsfeber... Distinktion: Vetenskap - teknologi

6 Induktion + + + + + + + A B H1H1 H2H2 H3H3 Sannolikheten för varje enskild hypotes går mot 0, då antalet hypoteser är ∞.

7 Teoriberoende observation Aristotelikern: Solen går ned! Kopernikanen: Jordrotation!

8 Osäkerheter inom medicinen Grundvetenskapen utvecklas hela tiden, t.ex.: Kroppens och organens funktionssätt (den genetiska revolutionen). Kunskapen om sjukdomar (humoral-, miasma- och Bakterieteorin t.ex.). Osäkerheter inom medicinsk praktik, t.ex.: Diagnos Sjukdoms- och behandlingsförloppet

9 Så vad skall en stackars praktiker göra? 1.Var medveten om osäkerheten 2.Laborera med flera hypoteser 3.Välj den bästa teori (välj bort falsifierade) 4.Håll alltid en plan B i beredskap 5.Välj terapier i rätt ordning - reversibilitet

10 Vetenskapsbaserad? Olika innebörder: teori, metod, instrument, forskningsprogram … T.ex: En terapi är vetenskapsbaserad om det finns en förklaring (A) till dess effekter som är förenlig med, och rimlig i ljuset av, den rådande vetenskapliga världsbilden. Eller: En terapi är vetenskapsbaserad om det finns en positiv (B) medicinsk effekt som är påvisad genom någon vetenskapligt acceptabel testmetod.

11 Olika kombinationer Vb enligt (A) ej Vb enligt (A) Vb enligt (B) ej Vb enligt (B) Antibiotika Organ transpl Åderlåtning (på 1600-talet) Akupunktur Ögonrörelse Handpå- läggning


Ladda ner ppt "Olika sorters forskning Vetenskap: Sanning som mål; förklaring Teknologi: Praktisk användbarhet Släktforskning: Personlig nyfikenhet Reportage: Nyhetsvärde."

Liknande presentationer


Google-annonser