Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk teknik i ett samhällsperspektiv Per Ask Linköpings Universitet och Medicinsk teknik Örebro läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk teknik i ett samhällsperspektiv Per Ask Linköpings Universitet och Medicinsk teknik Örebro läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk teknik i ett samhällsperspektiv Per Ask Linköpings Universitet och Medicinsk teknik Örebro läns landsting

2 Befolkningspyramiden har blivit en befolkningsfyrkant

3 Den ökande andelen äldre ställer större krav på sjukvården Finns fler effektiva behandlings- metoder men dessa medför ökade kostnader. Vi måste av effektivitetssjäl satsa mera på den distribuerade vården i form av hem- och primärsjukvård. Sjukhusvården blir mer högspecialiserad och högteknologisk. Medicinsk teknik är en av de få möjligheterna till rationalisering. Ger nya forsknings- och industriella utmaningar!

4 IT-kostnad per anställd i Storbritannien, 2000 Källa: Wanless Interim Report (nov, 2001)

5 ”One of the important subjects in America is, how do we make sure health care is affordable and available. Part of making sure health care is available is for medicine to use information technology.” ”Information saves lives, and it saves money. Within 10 years, we want most Americans to have electronic health care records.”

6 Svensk medicinteknisk industri Vår medicintekniska industri har sedan länge en stor volym i förhållande till Sveriges storlek (omsättning ca 16 Mrd, antal anställda ca 10 000 personer) och står för ett betydande exportöverskott.

7 Förklaringar till den starka medicintekniska industrin är En väl utvecklad och väl organiserad sjukvård God förmåga till samarbete mellan industri och sjukvård Högt utvecklad forskningstradition inom medicin Sverige har också en tradition av en stark medicinsk forskning.

8 Den medicintekniska industrin präglas internationellt av strukturförändringar där verksamhet koncentreras till storföretag Sverige har i fallet Siemens sett negativa konsekvenser av detta Samtidigt tillkommer ny industriell verksamhet inom området medicinsk teknik/ IT som för övrigt inte alltid klassas som medicinteknik i statistiken! Med rådande dynamik är det viktigt att Sverige inte förlorar sin attraktivitet inom medicinteknisk forskning utan stärker den! Under rätta förutsättningar kan Sverige bli en industriell vinnare genom att dra till sig internationella satsningar!

9 Den traditionella medicintekniska industrin har sin bas i de maskintekniska och elektrotekniska vetenskaperna. Intressanta nya möjligheter inom bildvetenskap, interventionella system, biosensorer, nanovetenskap och molekylärbiologi. Behövs en kompetensförnyelse i dessa områden inom medicintekniska industrin. Samtidigt saknas ibland kompetens i sjukvårdsnära medicinsk teknik. Forskare behöver ökat entreprenöriellt/industriellt tänkesätt. Personer inom näringslivet behöver bättre insikt i sjukvårdens speciella villkor och arbetssätt.

10 Ny medicinsk teknik Skräddarsydda metoder för övervakning av kroniska sjukdomar t.ex: ”pont of care”- diagnostik, ny sensorteknik Personligt anpassad monitorering av personer som har stor risk att utveckla sjukdomar. Jfr ”diabetesepidemin”och "preventiv monitorering" Ny “intelligent” bildteknik ”Multi-scale problems” - medicinsk teknik används längs hela kedjan från molekyler, gener, celler, grupper av celler, organ, organsystem upp till människan som helhet

11 EU Mål-två-ansökan NYA MEDICINTEKNISKA PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR MORGONDAGENS VÅRD OCH OMSORG kan göra Östra Mellansverige till bas för utveckling av ny svensk medicinsk teknik!

12

13 Ny medicinsk teknik i distribuerad vård Skräddarsydda metoder för övervakning av kroniska sjukdomar. Gätter speciellt äldre patienter i hem- och primärsjukvård t.ex: ”pont of care”-diagnostistik Personligt anpassad monitorering av personer som har stor risk att utveckla sjukdomar. Jfr ”diabetesepidemin”och "preventiv monitorering" Att med “intelligent” bildteknik detektera eventuella morfologiska organförändringar i samband med sjukdomsutveckling

14 Ny medicinsk teknik kopplade till de nya landvinningarna inom det biomedicinska området. Medicintekiska metoder ger ökad öka kunskapen på molekylär-, gen- och cellnivå. ”Multi-scale problems” - medicinsk teknik används längs hela kedjan från molekyler, gener, celler, grupper av cell, organ, organsystem upp till människan som helhet. Möjlighet till prediktion, diagnos och monitorering av sjukdomar på olika biologiska funktionsnivåer. Exempel: avbildning med vävnads- och sjukdomsspecifik kontrast (MRI, PET, CT eller ultraljud).

15 Det finns behov av förnyelse av medicinteknisk industri Bygger i dag till stor del på innovationer som gjordes på 50, 60 och 70-talen. Utvecklingspersonal är ofta elektroingenjörer eller mekanister. Medicinisk tekniks forskning bör därför: Förse industrin med fördjupad kompetens också inom relevanta fysikområden, biokemi och biosensorteknik, avancerad signalbehandling och informationshantering, bildgivande och bildbearbetande teknik Bidra till en produktförnyelse som bygger på nya medicintekniska forskningsrön och det paradigmskifte som pågår inom sjukvården.


Ladda ner ppt "Medicinsk teknik i ett samhällsperspektiv Per Ask Linköpings Universitet och Medicinsk teknik Örebro läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser