Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering Kalmar 14 oktober 2014 Pia Frisk

2 Läkemedelsanvändningen Hur påverkar man förskrivningen
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Disposition Läkemedelsanvändningen Hur påverkar man förskrivningen Läkemedelsarbetet i landstingen Läkemedelsvärdering i en läkemedelskommitté

3 Läkemedel – varför är det viktigt?
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Läkemedel – varför är det viktigt? Viktigaste terapeutiska åtgärden Vanligt i befolkningen Område under snabb utveckling Många kvalitetsbrister Historiskt svårt att få kostnadskontroll Gunilla Thörnwall Bergendahl

4 Hur stor del av svenskarna fick minst ett läkemedel på recept 2013?
Hur stor del av svenskarna fick minst ett läkemedel på recept 2013? 23% 41% 54% 66% 83% 66%

5 Källa: Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Data ur Socialstyrelsens statistikdatabas. Säger ingenting om hur många läkemedel respektive person har fått. Källa: Socialstyrelsens Läkemedelsregister

6 Hur många olika läkemedel får äldre i snitt?
Läkemedelscentrum Hur många olika läkemedel får äldre i snitt? 3 5 7 10 15 Kolada; Äldre 75+ (2012) = 5.1 Medelantalet är 4.9 för män och 5.2 för kvinnor. Källa: Kolada, 2012

7 Källa: Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Källa: Socialstyrelsens Läkemedelsregister

8 Vilka receptförskrivna läkemedel fick flest svenskar 2011?
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vilka receptförskrivna läkemedel fick flest svenskar 2011?

9 Vanligaste receptläkemedel (andel av befolkningen i riket 2011)
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vanligaste receptläkemedel (andel av befolkningen i riket 2011)

10 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vilka läkemedel var vanligast bland tjejer/kvinnor år under 2011?

11 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vanligaste receptförskrivna läkemedel bland kvinnor år i riket 2011 (%)

12 Könsskillnader kvinnor-män 15-44 år i riket, % av invånarna 2011
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Könsskillnader kvinnor-män år i riket, % av invånarna 2011

13 Könsskillnader läkemedel 2009
8 april 2017 Björn Wettermark Könsskillnader läkemedel 2009 Loikas et al 2011

14 Hur hög är läkemedelskostnaden?
8 april 2017 Björn Wettermark Hur hög är läkemedelskostnaden?

15 Försäljning av läkemedel till människa, 2013
Utvecklingsavdelningen Pia Frisk Försäljning av läkemedel till människa, 2013 Försäljningssätt Försäljningsvärde, MKr exkl moms Recept 25 324 Läkemedelsförmån (69,3%) 17 561 Rekvisitioner 6 981 Egenvård 4 072 Totalt 36 377 Källa: Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 , 2014/ (eHälsomyndigheten)

16 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Läkemedelskostnader hotar sjukvården Inom tio år kan kostnaden för läkemedel gå om den totala sjukvårdskostnaden. Expressen Sjukvården kan spara miljoner på billigare medicin Den skuldtyngda sjukvården i Stockholm skulle kunna spara 220 miljoner kronor per år bara genom att sluta använda tre dyra läkemedel. (TV ) Svårt stoppa skenande läkemedelsnota Inte förrän i höst kommer regeringens förslag till hur samhällets kostnader för läkemedel ska dämpas och hur den framtida subventioneringen av mediciner ska se ut för patienterna. SVD Billig medicin sparar miljoner Läkarnas villighet att skriva ut de läkemedel som landstinget rekommenderar varierar. DN

17 Kostnadsutveckling läkemedel i Sverige
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen Kostnadsutveckling läkemedel i Sverige

18 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen

19 Läkemedelscentrum Björn Wettermark

20 Största kostnadsposter - SLL
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Största kostnadsposter - SLL 1999 Omeprazol Orlistat Faktor VIII Citalopram Simvastatin Somatropin Budesonid Sumatriptan Erytropoietin Metoprolol 2009 Etanercept (Enbrel) Adalimumab (Humira) Faktor VIII Formoterol + budesonid (Symbicort) Infliximab (Remicade) Olanzapin (Zyprexa) Interferon beta Metylfenidat (Ritalin, Concerta) Trastuzumab (Herceptin) Kandesartan

21 Största kostnadsposter – Riket 2013
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Största kostnadsposter – Riket 2013 Adalimumab (Humira) Etanercept (Enbrel) Formoterol + budesonid (Symbicort Forte Turbuhaler) Formoterol + budesonid (Symbicort Turbuhaler) Metylfenidat (Concerta) Tiotropium (Spiriva) Pregabalin (Lyrica) Imatinib (Glivec) Faktor VIII (Advate) Interferon beta (Avonex) Källa: Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 , 2014/ (eHälsomyndigheten)

22 Största försäljningsvolymen (Rx) – Riket 2013
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Största försäljningsvolymen (Rx) – Riket 2013 Trombyl Alvedon Levaxin Imovane Vagifem Waran Enalapril Sandoz Omeprazol Pensa Metoprolol Sandoz Citodon Källa: Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 , 2014/ (eHälsomyndigheten)

23 Vad kommer att hända? Åldrande befolkning Ökad sjukdomsbörda
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Åldrande befolkning Ökad sjukdomsbörda Sänkta gränsvärden Nya läkemedel Bioteknologiska läkemedel Indikationsvidgning Marknadsföring till allmänheten Vad kommer att hända? Patentutgångar Biosimilars OTC switchar TLV beslut Kostnadseffektiva läkemedelsval Alternativa terapier Konsensusrapporter & guidelines

24 Vad påverkar kostnaderna för läkemedel?
Vad påverkar kostnaderna för läkemedel? Läkemedelscentrum Björn Wettermark

25 Hur kan man påverka förskrivningen?
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Hur kan man påverka förskrivningen? Enforcement lagstiftning, regler Education utbildning Engineering strukturella förändringar Economics ekonomiska incitament Rice, Atkins (1984) Public Communication Campaigns

26 Enforcement - går att komma runt om man inte tror på reglerna
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Enforcement - går att komma runt om man inte tror på reglerna

27 Education – har i regel ganska liten (& långsam) påverkan
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Education – har i regel ganska liten (& långsam) påverkan

28 Engineering – är svårt i komplexa system som hälso- och sjukvården
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Engineering – är svårt i komplexa system som hälso- och sjukvården

29 Economics – kan ha kraftig påverkan på oss människor
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Economics – kan ha kraftig påverkan på oss människor

30 Nationella reformer/aktiviteter
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Nationella reformer/aktiviteter Ändringar i högkostnadsskyddet Överföringen av kostnadsansvaret från staten till landstingen Generisk substitution TLV - ny prissättningsmodell - genomgångar av sortimentet Kvalitetsregister och Öppna jämförelser

31 Läkemedelsarbetet i SLL
Medicinskt Kunskapscentrum Björn Wettermark Läkemedelsarbetet i SLL Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan & VISS Elektroniska beslutsstöd Medicinsk fortbildning i olika former Återkoppling av förskrivningsmönster Råd, mått & mål Incitament & budgetar

32 LKs traditionella uppdrag
Läkemedelscentrum Björn Wettermark LKs traditionella uppdrag Läkemedelshantering Rek-listor Informationsblad Statistik Upphandling Utbildning Remissinstans

33 Vad säger lagen? Minst en kommitté i varje län
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Vad säger lagen? Minst en kommitté i varje län Medicinsk och farmaceutisk expertis Genom rekommendationer verka för rationell läkemedelsanvändning Analysera förskrivningen Samarbeta med andra LK, myndigheter och universitet Landstinget utfärdar reglemente Lag om läkemedelskommittéer 1996:1157

34 En läkemedelskommitté består av…
Läkemedelscentrum Björn Wettermark En läkemedelskommitté består av… ”Läkemedelsexperter" Arbetsutskott Expertgrupper Lokala läkemedelsgrupper Tidskriftsredaktion Informationsapotekare och -läkare Olika projekt och arbetsgrupper

35 Kloka Listan - läkemedelsrekommendationer
Medicinskt Kunskapscentrum Björn Wettermark Kloka Listan - läkemedelsrekommendationer

36 Läkemedelscentrum

37 Läkemedelscentrum Björn Wettermark

38 Läkemedelsvärdering i läkemedelskommittéarbete
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Läkemedelsvärdering i läkemedelskommittéarbete

39 Läkemedelsvärdering terapitradition Medicinsk ändamålsenlighet
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Läkemedelsvärdering terapitradition Medicinsk ändamålsenlighet leveranssäkerhet Säkerhet miljöaspekter Företagets info & kompetens Farmaceutisk ändamålsenlighet behandlingskostnad

40 Medicinsk ändamålsenlighet
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Medicinsk ändamålsenlighet Evidence-based medicine Väldokumenterat med avseende på klinisk effekt Relevanta studier med bra resultatmått (sk endpoints, t ex dödlighet, sjuklighet). Tydlig patientnytta Terapeutiska fördelar framför alternativen

41 Bra studier är/har... Jämförande (med relevanta jämförelser)
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Bra studier är/har... Jämförande (med relevanta jämförelser) Bra patientselektion (generaliserbara) Randomiserade (för att undvika confounders) Dubbel-blinda (för att undvika bias) Prospektiva Relevanta effekter studerade Tillräckligt omfattande Korrekt utvärderade (enligt ”intention-to-treat”)

42 Hierarkier av evidens Meta-analysis RCTs Single RCT
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Hierarkier av evidens Meta-analysis RCTs Single RCT Non-randomised Controlled Trial Case-control or cohort studies Multiple time series-studies Descriptive studies Expert committees Case reports Spontaneous reporting

43 Läkemedelscentrum Björn Wettermark Säkerhet Biverkning = varje negativ och oönskad effekt av ett läkemedel som uppkommer vid användning i normala doser (WHO 1966) Kliniska prövningar Typ A-, typ B-biverkningar 3-regeln: För att med 95% sannolikhet kunna hitta en biverkan som förekommer i en viss frekvens, måste man studera 3 gånger så många människor.

44 Farmaceutisk ändamålsenlighet
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Farmaceutisk ändamålsenlighet Sortimentet är anpassat till vårdens och patienternas behov Biofarmaceutiska egenskaper Sortimentsbredd (beredningsformer, styrkor, storlekar, startförp.) Endos & Apodos Hanterbarhet inkl. förvaringsbetingelser Etikettering Leveranssäkerhet

45 Miljöaspekter Miljöriskindex 0-9 Persistens Bioackumulerbarhet
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Miljöaspekter Miljöriskindex 0-9 Persistens Bioackumulerbarhet Toxicitet

46 Läkemedelscentrum Björn Wettermark Behandlingskostnad Behandlingskostnad >< hälsoekonomisk värdering

47 läkare förskriver apotek lämnar ut
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Läkemedelsområdet är unikt på det sätt det skiljer sig från en fungerande marknad läkare förskriver apotek lämnar ut patienter använder skattebetalarna betalar

48 Olika perspektiv Patient Klinik Sjukhus, vårdcentral
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Olika perspektiv Patient Klinik Sjukhus, vårdcentral Hälso- och sjukvårdssektorn Läkemedelskommitté Landsting Samhälle

49 Hälsoekonomiska utvärderingar
Läkemedelscentrum Björn Wettermark Hälsoekonomiska utvärderingar Cost of illness Kostnadsminimeringsanalys Kostnadseffektanalys Kostnadsnyttoanalys Kostnadsintäktsanalys


Ladda ner ppt "Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser