Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 1 Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering Kalmar 14 oktober 2014 Pia Frisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 1 Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering Kalmar 14 oktober 2014 Pia Frisk."— Presentationens avskrift:

1 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 1 Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering Kalmar 14 oktober 2014 Pia Frisk

2 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 2  Läkemedelsanvändningen  Hur påverkar man förskrivningen  Läkemedelsarbetet i landstingen  Läkemedelsvärdering i en läkemedelskommitté Disposition

3 2015-03-21 3 Gunilla Thörnwall Bergendahl Läkemedel – varför är det viktigt?  Viktigaste terapeutiska åtgärden  Vanligt i befolkningen  Område under snabb utveckling  Många kvalitetsbrister  Historiskt svårt att få kostnadskontroll Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

4 2007-12-17 4 Hur stor del av svenskarna fick minst ett läkemedel på recept 2013? 1.23% 2.41% 3.54% 4.66% 5.83%

5 2007-12-17 5 Källa: Socialstyrelsens Läkemedelsregister Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

6 2007-12-17 Läkemedelscentrum 6 Hur många olika läkemedel får äldre i snitt? 1.3 2.5 3.7 4.10 5.15 Källa: Kolada, 2012

7 2007-12-17 7 Källa: Socialstyrelsens Läkemedelsregister Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

8 2007-12-17 8 Vilka receptförskrivna läkemedel fick flest svenskar 2011? Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

9 2007-12-17 9 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vanligaste receptläkemedel (andel av befolkningen i riket 2011)

10 2007-12-17 10 Vilka läkemedel var vanligast bland tjejer/kvinnor 15-44 år under 2011? Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

11 2007-12-17 11 Vanligaste receptförskrivna läkemedel bland kvinnor 15-44 år i riket 2011 (%) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

12 2007-12-17 12 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Könsskillnader kvinnor-män 15-44 år i riket, % av invånarna 2011

13 21 mars 2015 Björn Wettermark 13 Loikas et al 2011 Könsskillnader läkemedel 2009

14 21 mars 2015 Björn Wettermark 14 Hur hög är läkemedelskostnaden?

15 Försäljning av läkemedel till människa, 2013 FörsäljningssättFörsäljningsvärde, MKr exkl moms Recept25 324 Läkemedelsförmån (69,3%) 17 561 Rekvisitioner6 981 Egenvård4 072 Totalt36 377 2007-12-12014-10-14 Utvecklingsavdelningen Pia Frisk 15 Källa: Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013, 2014/02826-3 (eHälsomyndigheten)

16 Läkemedelskostnader hotar sjukvården Inom tio år kan kostnaden för läkemedel gå om den totala sjukvårdskostnaden. Expressen 2001-03-18 Svårt stoppa skenande läkemedelsnota Inte förrän i höst kommer regeringens förslag till hur samhällets kostnader för läkemedel ska dämpas och hur den framtida subventioneringen av mediciner ska se ut för patienterna. SVD 2001-03-14 Billig medicin sparar miljoner Läkarnas villighet att skriva ut de läkemedel som landstinget rekommenderar varierar. DN 2001-03-01 Sjukvården kan spara miljoner på billigare medicin Den skuldtyngda sjukvården i Stockholm skulle kunna spara 220 miljoner kronor per år bara genom att sluta använda tre dyra läkemedel. (TV 4 2003-12-19) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

17 Kostnadsutveckling läkemedel i Sverige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen

18 18 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Utvecklingsavdelningen

19 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 19

20 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 20 Största kostnadsposter - SLL 1999 1.Omeprazol 2.Orlistat 3. Faktor VIII 4.Citalopram 5.Simvastatin 6.Somatropin 7.Budesonid 8.Sumatriptan 9.Erytropoietin 10.Metoprolol 2009 1.Etanercept (Enbrel) 2.Adalimumab (Humira) 3.Faktor VIII 4.Formoterol + budesonid (Symbicort) 5.Infliximab (Remicade) 6.Olanzapin (Zyprexa) 7.Interferon beta 8.Metylfenidat (Ritalin, Concerta) 9.Trastuzumab (Herceptin) 10.Kandesartan

21 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 21 Största kostnadsposter – Riket 2013 1.Adalimumab (Humira) 2.Etanercept (Enbrel) 3.Formoterol + budesonid (Symbicort Forte Turbuhaler) 4.Formoterol + budesonid (Symbicort Turbuhaler) 5.Metylfenidat (Concerta) 6.Tiotropium (Spiriva) 7.Pregabalin (Lyrica) 8.Imatinib (Glivec) 9.Faktor VIII (Advate) 10.Interferon beta (Avonex) Källa: Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013, 2014/02826-3 (eHälsomyndigheten)

22 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 22 Största försäljningsvolymen (Rx) – Riket 2013 1.Trombyl 2.Alvedon 3.Levaxin 4.Imovane 5.Vagifem 6.Waran 7.Enalapril Sandoz 8.Omeprazol Pensa 9.Metoprolol Sandoz 10.Citodon Källa: Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013, 2014/02826-3 (eHälsomyndigheten)

23 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 23 Vad kommer att hända?  Åldrande befolkning  Ökad sjukdomsbörda  Sänkta gränsvärden  Nya läkemedel  Bioteknologiska läkemedel  Indikationsvidgning  Marknadsföring till allmänheten Alternativa terapier Konsensusrapporter & guidelines  Patentutgångar  Biosimilars  OTC switchar  TLV beslut  Kostnadseffektiva läkemedelsval

24 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 24 Vad påverkar kostnaderna för läkemedel?

25 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 25 Hur kan man påverka förskrivningen?  Enforcement lagstiftning, regler  Educationutbildning  Engineeringstrukturella förändringar  Economics ekonomiska incitament Rice, Atkins (1984) Public Communication Campaigns

26 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 26 Enforcement - går att komma runt om man inte tror på reglerna

27 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 27 Education – har i regel ganska liten (& långsam) påverkan

28 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 28 Engineering – är svårt i komplexa system som hälso- och sjukvården

29 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 29 Economics – kan ha kraftig påverkan på oss människor

30 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 30 Nationella reformer/aktiviteter Ändringar i högkostnadsskyddet Överföringen av kostnadsansvaret från staten till landstingen Generisk substitution TLV - ny prissättningsmodell - genomgångar av sortimentet Kvalitetsregister och Öppna jämförelser

31 2007-12-17 Medicinskt Kunskapscentrum Björn Wettermark 31 Läkemedelsarbetet i SLL Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan & VISS Elektroniska beslutsstöd Medicinsk fortbildning i olika former Återkoppling av förskrivningsmönster Råd, mått & mål Incitament & budgetar

32 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 32 LKs traditionella uppdrag Rek-listor Statistik Informationsblad Läkemedelshantering Upphandling UtbildningRemissinstans

33 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 33 Vad säger lagen? 1.Minst en kommitté i varje län 2.Medicinsk och farmaceutisk expertis 3.Genom rekommendationer verka för rationell läkemedelsanvändning 4.Analysera förskrivningen 5.Samarbeta med andra LK, myndigheter och universitet 6.Landstinget utfärdar reglemente Lag om läkemedelskommittéer 1996:1157

34 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 34 En läkemedelskommitté består av…  ”Läkemedelsexperter"  Arbetsutskott  Expertgrupper  Lokala läkemedelsgrupper  Tidskriftsredaktion  Informationsapotekare och -läkare  Olika projekt och arbetsgrupper

35 2007-12-17 Medicinskt Kunskapscentrum Björn Wettermark 35 Kloka Listan - läkemedelsrekommendationer

36 2007-12-17 Läkemedelscentrum 36

37 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 37

38 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 38 Läkemedelsvärdering i läkemedelskommittéarbete

39 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 39 Läkemedelsvärdering Medicinsk ändamålsenlighet Farmaceutisk ändamålsenlighet Säkerhet behandlingskostnad miljöaspekter leveranssäkerhet terapitradition Företagets info & kompetens

40 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 40 Medicinsk ändamålsenlighet  Evidence-based medicine  Väldokumenterat med avseende på klinisk effekt  Relevanta studier med bra resultatmått (sk endpoints, t ex dödlighet, sjuklighet).  Tydlig patientnytta  Terapeutiska fördelar framför alternativen

41 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 41 Bra studier är/har...  Jämförande (med relevanta jämförelser)  Bra patientselektion (generaliserbara)  Randomiserade (för att undvika confounders)  Dubbel-blinda (för att undvika bias)  Prospektiva  Relevanta effekter studerade  Tillräckligt omfattande  Korrekt utvärderade (enligt ”intention-to- treat”)

42 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 42 Hierarkier av evidens  Meta-analysis RCTs  Single RCT  Non-randomised Controlled Trial  Case-control or cohort studies  Multiple time series-studies  Descriptive studies  Expert committees  Case reports  Spontaneous reporting

43 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 43 Säkerhet  Biverkning = varje negativ och oönskad effekt av ett läkemedel som uppkommer vid användning i normala doser (WHO 1966)  Kliniska prövningar  Typ A-, typ B-biverkningar  3-regeln: För att med 95% sannolikhet kunna hitta en biverkan som förekommer i en viss frekvens, måste man studera 3 gånger så många människor.

44 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 44 Farmaceutisk ändamålsenlighet Sortimentet är anpassat till vårdens och patienternas behov  Biofarmaceutiska egenskaper  Sortimentsbredd (beredningsformer, styrkor, storlekar, startförp.)  Endos & Apodos  Hanterbarhet inkl. förvaringsbetingelser  Etikettering  Leveranssäkerhet

45 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 45 Miljöaspekter  Miljöriskindex 0-9  Persistens  Bioackumulerbarhet  Toxicitet

46 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 46 Behandlingskostnad  Behandlingskostnad >< hälsoekonomisk värdering

47 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 47 Läkemedelsområdet är unikt på det sätt det skiljer sig från en fungerande marknad läkare förskriverapotek lämnar ut patienter använderskattebetalarna betalar

48 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 48 Olika perspektiv  Patient  Klinik  Sjukhus, vårdcentral  Hälso- och sjukvårdssektorn  Läkemedelskommitté  Landsting  Samhälle

49 2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 49 Hälsoekonomiska utvärderingar  Cost of illness  Kostnadsminimeringsanalys  Kostnadseffektanalys  Kostnadsnyttoanalys  Kostnadsintäktsanalys


Ladda ner ppt "2007-12-17 Läkemedelscentrum Björn Wettermark 1 Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering Kalmar 14 oktober 2014 Pia Frisk."

Liknande presentationer


Google-annonser