Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dovhjort – Ett intressant vilt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dovhjort – Ett intressant vilt"— Presentationens avskrift:

1 Dovhjort – Ett intressant vilt

2 Nyckeldata Mått Vuxet handjur Vuxet hondjur
Mankhöjd – 100 cm 70 – 90 cm Levandevikt 70 – 110 kg 45 – 65 kg Slaktvikt 40 – 60 kg 23 – 34 kg Färgschema Sommar Vinter Normal Vitprickig Mycket mörkare. Prickar svagt synliga Ljus Mycket klarare Prickar och linjer syns klart prickar och linjer Svart Klart svart päls Mer gråaktig/svart päls Vit Ingen skillnad mellan sommar- och vinterpäls Spår är svåra att storleksmässigt särskilja från rådjur och älgkalv Kan även vara svårt att särskilja spillning

3 Olika ”sorter” Alternativ Art = Dovhjort Dovvilt
Handjur = Dovhjort Dovhjort Hondjur = Dovhjortshind Dovhind Avkomma = Dovhjortskalv, hankön Hjortkalv, dov Dovhjortskalv, honkön Hjortkalv, dov Ettårigt handjur = Spetshjort, dovhort Dovspets Ettårigt hondjur = Smaldjur, dovhjort Smaldjur Stånghjort Dovstång Halvskovel Dovhalvskovel Helskovel Dovskovel

4 Egenskaper Hörsel = Relativt stora öron som kan riktas oberoende
Hörseln är bra Luktsinne = Mycket bra Syn = Mycket bra. Bättre än älg och rådjur Körtlar Starkt luktande djur Ögonkörtel = aktiv under brunsten Klövspaltkörtel på bakben = håller samman flocken Hasbenskörteln = håller samman flocken Penisfodralskörtel = aktiv under brunsten

5 Levnadsområden Hemområde Kärnflock inom 100 – 200 ha
Påverkas av födotillgång Blandning av åker och skog Åkermark är kärnan Gemensam brunstplats för flera flockar Kan ta 10 år att få etablering. Om de inte jagas!

6 Föda Idisslare Kräver åkermarksgrödor Behöver stödutfodring
Betar 18 – 20 h/dygn Betar mest i gryning och skymning Ätergräs, örter blad och skott Lätt att få i sig balplast = döden Får vätska via födan eller från snö Gillar potatis och höstraps, vete, havre, ärtor Älskar trädgårdar Hårda på föryngringar av ek, bok och ask Vinterföda blåbärs- och lingonris, enbuskar, toppskott på lövträd och torrt fjolårsgräs Skydda med 4-trådigt elstängsel eller högt nätstängsel

7 Hur trivs de med andra? Älg = Fungerar Kronhjort = Konkurrerar men fungerar Vildsvin = Fungerar Rådjur = Konkurrerar. Rådjur viker undan särskilt vid foderplatser

8 Förvaltning Inventera mars – maj Lämplig täthet ca 150/ ha 1 vuxet handjur per 4 hindar Skjut 50% kalv Spara hjortar 2 – 6 år Fäll några hjortar 7 – 9 år Skjut äldre handjur vid vakjakt Fodervallar, fodermärgkål, foderraps, havre Stödutfodra vintertid Spar ädla lövträd Saltstenar

9 Socialt liv Utpräglat flockdjur Starkt inavlat utan problem
Kärnflock = Hindar och kalvar som är släkt ”Herrklubbar” = Yngre handjur som inte är släkt Äldre handjursflockar är rangordnade Brunst månadsskiftet oktober/november Efter brunst går äldre handjur för sig Ju fler djur, desto längre avstånd kärnflock – handjursflock Sprider sig extremt sakta

10 Socialt liv Dovhjortsår Maj Kärnflockar = Hindar och fjolårskalvar
Handjursflockar drar iväg Juni/juli Ensamma dräktiga hindar Fjolingsgrupper Handjursflockar med äldre djur Juli Kärnflockar Yngre handjursflockar Äldre handjursflockar Oktober/november Alla djur vid brunstplatserna Vintern Vid utfodringsplatserna

11 Hotbilder Varg = Stort hot. Mycket mat i en flock Lo = Hot. Kan dock freda sig ibland Utfodra inte i bergsterräng Räv = Hot mot kalvar Trafik = Inte trafikmogna

12 Varningssystem Varningssignaler
Steg 1 = Sträcker på halsen och spetsar öronen Steg 2 = Stampar upprepat med ett framben Steg 3 = Hindarna ger ett korthugget skall Steg 4 = Lyfter svansen Långa vita håren på svansen fälls ut Går med knyckiga steg ihop i grupp Steg 5 = Springer studsande med stela ben


Ladda ner ppt "Dovhjort – Ett intressant vilt"

Liknande presentationer


Google-annonser