Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är språksociologi? Vilka är de fem nordiska språken? Svenska, Danska, Isländska, Färöiska, Norska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är språksociologi? Vilka är de fem nordiska språken? Svenska, Danska, Isländska, Färöiska, Norska."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är språksociologi?

3 Vilka är de fem nordiska språken? Svenska, Danska, Isländska, Färöiska, Norska

4 Vilka är Sveriges fem minoritetsspråk? Finska, samiska, romani chib, meänkieli och jiddisch

5 Språklig variation (Varieteter)

6 De 6 lekterna  Dialekt  Idiolekt  Sociolekt  Kronolekt  Sexolekt  Etnolekt

7  Dialekt: Tal som är karaktäristiskt för ett visst geografiskt område. Uttal, böjning, ordförråd, satser och meningars uppbyggnad. Regionalt färgat språk. http://www.youtube.com/watch?v=UxsBtdQk7FMhttp://www.youtube.com/watch?v=UxsBtdQk7FM – Stockholmska Jämtland, Åsarne socken Inspelat 1959 KI: Kvinnlig informant, född 1886 (73 år) http://www.sofi.se/11707 Älvdalska http://www.youtube.com/watch?v=msVZb0GZ6VA

8  Idiolekt: En persons egna sätt att tala. Man ändrar sitt sätt att tala beroende på situation och umgänge.

9  Sociolekt: Hur man talar inom olika sociala grupperingar, samhällsklasser, yrken, olika skolor. http://www.youtube.com/watch?v=HDw33 iLMKS8http://www.youtube.com/watch?v=HDw33 iLMKS8 – Jan Guilluo http://www.youtube.com/watch?v=umQUT HjOXV8http://www.youtube.com/watch?v=umQUT HjOXV8 – Stefan Sundström

10  Kronolekt: Hur personer med olika åldrar talar, framförallt med andra personer i samma ålder.

11  Sexolekt: Kommunikativa drag kopplade till en persons kön, det vill säga, manligt sätt och kvinnligt sätt att tala.

12  Etnolekt: Hur etnisk tillhörighet kommer till uttryck vid mötet av olika minoritetsspråk och majoritetsspråk. Handlar inte om en viss grad av behärskning av språk utan en mer eller mindre medveten markering av etniska tillhörigheten. Flera språkliga drag från flera olika etniciteter samspelar. Etnolekt är en medveten markering för att tala om vem man är och vad man kommer ifrån.

13 Kodväxling: En person blandar två språk (eller flera språk). Detta kan märkas dels när en person, i samma mening, använder ord från två olika språk. Kodväxling kan också vara när en person talar ett språk men böjer det efter grammatiska regler från ett annat språk. Det handlar helt enkelt att man kan se spår av flera språk när en person talar.

14  Dialekter  Idiolekter  Sociolekter  Kronolekter  Sexolekter  Etnolekter och  Kodväxling

15  Språkhandlingar tar vi efter rasten, rast i tio minuter…

16 Indirekt, direkt och mångtydligt Meningen ”Det är stökigt, kan du städa köket?” kan omformuleras på tre olika sätt.  Indirekt: Kan du städa köket?  Direkt: Städa köket!  Mångtydligt: Det är väldigt smutsigt här

17 Turlämnande, turhållande och turbegärande

18 Turlämnande:  Fallande intonation  Dra ut på sista betonande stavelsen  Sluta gestikulera  Återvända och stanna med blicken på lyssnaren  Slutföra en grammatisk sats.

19 Turhållande:  Påbörja en ny sats  Fylla upp pauser med t.ex., eeeh  Gestikulera  Inte titta på lyssnaren

20 Turbegärande:  Börja gestikulera  Ändra kroppsställning/ansiktsutryck  Dra in andan hörbart  Speciella fraser (får jag säga en sak)  Göra ljud (ah, eh,)

21 Vad innebär kommunikativ kompetens?

22  Diskutera om fler språk än de nuvarande fem nationella minoritetsspråken bör få samma (eller liknande) officiella status i Sverige?  Diskutera varför språk som till exempel arabiska eller polska inte är och kanske inte kommer att bli ett officiellt minoritetsspråk i Sverige.


Ladda ner ppt "Vad är språksociologi? Vilka är de fem nordiska språken? Svenska, Danska, Isländska, Färöiska, Norska."

Liknande presentationer


Google-annonser