Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic. Språklig kod Uttrycksdel lexikon grammatik fonologi Innehållsdel begreppsbildning Pragmatik språkliga regler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic. Språklig kod Uttrycksdel lexikon grammatik fonologi Innehållsdel begreppsbildning Pragmatik språkliga regler."— Presentationens avskrift:

1 www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic

2 Språklig kod Uttrycksdel lexikon grammatik fonologi Innehållsdel begreppsbildning Pragmatik språkliga regler sociala regler

3 Språklig socialisation Språklig påverkan i olika kulturer för att barn ska lära sig tala är beror på: Hur den sociala organisation är relaterad till interaktion Värdet av tal i en kultur Statusförhållande i interaktionen Uppfattningar om kommunikativa avsikter Uppfattningar om hur barn lär sig språk

4 Kontextoberoende språklig socialisering Ett samhälle där barn ”uppfostras” Den vuxne tar barnets perspektiv i samtal med barnet Babytalk – Överdriven prosodi – Språket bryts ner i smådelar – Anpassat uttal och grammatik Vuxna verbaliserar vad barn gör Samtal i form av frågor och svar, även sagoläsning

5 Kontextberoende språklig socialisering Ett samhälle där barn ”växer upp”, barngruppen viktig Barnet förväntas anpassa sig till den aktuella kommunikativa situationen Observation Språket lärs ut som en helhet Upprepningar när barnet inte förstår Vuxna verbaliserar inte vad barnen gör Frågor är äkta frågor

6 Exempel på kodväxling Si tu eres puertoriquento your father is a puerto rican you should at least de vez en cuando you know hablar español Om du är puertorican, din far är puerto rican, så bör du i alla fall då och då vet du tala spanska

7 Tid för tillägnandet av ett andraspråk Collins 1986 AnkomstålderGenomsnittlig tidsåtgång för andraspråktillägnande och infödd nivå i skolans läsämne 5 – 8 år3 – 8 år 8 – 11 år2 – 5 år kan oftast läsa och skriva på sitt modersmål 12 – 15 år6 – 8 år höga krav i skolan

8 Flerspråkighet och språkstörning Viktigt att skilja mellan bristande exponering för svenska och språkstörning Hur skilja problem orsakade av hörselnedsättning resp språkstörning Ett flerspråkigt barn med språkstörning måste uppvisa en störning i samtliga språk Nödvändigt att göra en bedömning även av modersmålet Tidig diagnos viktig – flerspråkighet orsakar ALDRIG en språkstörning

9 Lexikal organisation Lagrat i speciella nätverk ljudlika associationer, klang – rim som hund  rund – alitterationer katt  matta syntagmatiska relationer – hund  skäller (ord som logiskt följer i en sats) – hund  farlig (kan bli fras: en farlig hund) paradigmatiska relationer – hund  katt – hund  djur – hund  tax – hund  koppel, svans

10 Lexikal organisation svenska

11 Lexikal organisation arabiska

12 Intervention flerspråkiga barn Interventionen bör göras på båda språken Indirekt intervention - handledning Undvik postiljonsatser Flerspråkighet som intervention


Ladda ner ppt "Www.sprakenshus.se www.sprakenshus.se/arabic. Språklig kod Uttrycksdel lexikon grammatik fonologi Innehållsdel begreppsbildning Pragmatik språkliga regler."

Liknande presentationer


Google-annonser