Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube."— Presentationens avskrift:

1 ?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube

2 ‪ Babblarnas Stompalång Tut Pling sång ‬ CY Hämtad från Youtube

3 d=107&cat1=238&show=238 Så här säger den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige (Lpfö 98)... språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. … förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. … alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. … verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. … förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, … förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, … förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, Hämtat från


Ladda ner ppt "?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube."

Liknande presentationer


Google-annonser