Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube."— Presentationens avskrift:

1 http://www.youtube.com/watch ?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube

2 ‪ Babblarnas Stompalång Tut Pling sång ‬ http://www.youtube.com/watch?v=v3sznytoS CY Hämtad från Youtube

3 http://www.hattenforlag.se/index.asp?mainI d=107&cat1=238&show=238 Så här säger den reviderade läroplanen för Förskolan i Sverige (Lpfö 98)... språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. … förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. … alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. … verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. … förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, … förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, … förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation, Hämtat från www.hattenförlag.se


Ladda ner ppt "?v=ffNfr_ZAFjM Hämtad från Youtube."

Liknande presentationer


Google-annonser