Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personliga färdigheter. Definition av personliga f ä rdigheter F ö rm å gan att reflektera ö ver interna begrepp s å som k ä nsla, kognition och den egna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personliga färdigheter. Definition av personliga f ä rdigheter F ö rm å gan att reflektera ö ver interna begrepp s å som k ä nsla, kognition och den egna."— Presentationens avskrift:

1 Personliga färdigheter

2 Definition av personliga f ä rdigheter F ö rm å gan att reflektera ö ver interna begrepp s å som k ä nsla, kognition och den egna identiteten. KÄNSLA & REGLERING AV KÄNSLOR KOGNITION IDENTIFIERING AV HINDER & RESURSER IDENTITET & SJÄLVKÄNSLA

3 Personliga f ä rdigheter Syftet med aktiviteter kring personliga f ä rdigheter är att reflektera över varje färdighet och kompetens och vara medveten om varje komponent och process som uppstår på den intrapersonella dimensionen. är att expandera erfarenheten av världen utanför (familj, etnisk grupp osv.) är att utveckla en självständig identitet som går hand i hand med de personliga förmågorna

4 Personliga f ä rdigheter Personliga f ä rdigheter ur en syntetisk synvinkel Känslor & reglering av känslor: förmåga att uppfatta och uttrycka sina egna känslor; Kognition: självreflektering; realistisk självvärdering; förmåga att lösa problem; förmåga att uppfatta egna begär och egen längtan; identifiera hinder och resurser; sätta upp mål; fatta beslut; Identitet & självkänsla, självsäkerhet; identifiera värderingar och övertygelser

5 Personliga f ä rdigheter Vikten av personliga färdigheter hos socialt underprivilegierade individer "Socialt underprivilegierade individer är människor som inte erhåller och behåller erkännandet av deras rättigheter, varken materiella eller kulturella rättigheter, och som inte får bekräftelse på sin potential och sin förmåga, oavsett vilka de är. " "Denna underprivilegierade situation ä r ett resultat av m å nga faktorer och deras interaktion som i sin tur hindrar den sociala integrationen av dessa m ä nniskor. (O. De Leonardis 2000)."

6 Personliga f ä rdigheter Psykologiska aspekter som p å verkar vissa underprivilegierade individer de uppfattar sig själva som maktlösa de lider av låg självkänsla och självförmåga de kan ha flera resurser som inte får bekräftelse på grund av etniska och kulturella skillnader

7 Personliga f ä rdigheter Att starta en personlig f ö r ä ndringsprocess kr ä ver: MOTIVATION DEFINITION AV BEHOV OCH Ö NSKEM Å L

8 Personliga f ä rdigheter Personliga f ä rdigheter ä r en viktig resurs f ö r att leva ett h ä lsosamt liv Den hälsofrämjande metoden arbetar för att förbättra och förstärka människors kapacitet och deras samhällen att hantera sina livs- och hälsovillkor och att klara av problem och krissituationer i det sociala sammanhanget och vardagen.

9 Personliga f ä rdigheter Skillnaden mellan att arbeta med personliga f ä rdigheter och terapeutiska metoder det är viktigt att blicka mot framtiden (från och med idag och framåt i tiden) och inte se bakåt i tiden det antas att personer är kapabla och inte handikappade

10 Personliga f ä rdigheter Korrekt hantering av personliga färdigheter kan främja kommunikationen angående en persons intimitet, traumatiska personliga bakgrund... gruppledaren m å ste kunna hantera situationer som kan orsaka reaktioner s å som ö verexponering av individuella k ä nslor gruppledaren m å ste kunna ingripa p å ett l ä mpligt s ä tt

11 Personliga f ä rdigheter Metodik Direkt och personligt engagemang f ö r varje deltagare i en aktiv session: Grupparbete och en utbytesprocess: Ibland ä r den b ä sta metoden att st å vid sidan av: Bara st å bredvid deltagarna som st ö d Kontakt fr å n m ä nniska till m ä nniska

12 Grupparbete med personliga färdigheter Att arbeta i grupp uppmuntrar varje deltagare att engagera sig i hans/hennes unika upplevelse att upptäcka och uttrycka sig själv och att dela vissa viktiga personliga erfarenheter och personliga berättelser Gruppledaren måste fästa uppmärksamhet vid: Stämningen (förtroende, trygghet, avkopplande, vänlig) Relationer (skapa situationer som öppnar relationer) Gradualism (respektera personlig tid) Cirkularitet (samma tid och möjlighet att uttrycka sig för varje deltagare) Personliga färdigheter

13 Positiva effekter av grupparbetet Individer kan ö va nya f ä rdigheter Bygga upp eller å teruppbygga tillit till andra m ä nniskor Utveckla f ö rm å gor att hj ä lpa andra Minska isolering F å faktainformation av andra medlemmar Korrigerande upprepning av tidigare erfarenheter

14 Aktiv metod Under utbildningssessionen har varje deltagare m ö jlighet att effektivt testa sina personliga f ä rdigheter i konkret uppf ö rande som kan observeras och regleras (till exempel: uttrycka k ä nslor, l ö sa problem, fatta beslut) Att anv ä nda sig av specifika tekniker och aktiviteter som underl ä ttar personligt uttryck: teckna, m å la, dansa, spela teater Personliga färdigheter

15 Aktiv metodik kan f ö rs ä kra principerna f ö r Pro- Skills metod Deltagande (varje deltagare kan fritt välja nivå och intensitet på engagemanget) Egenmakt (varje deltagare har möjlighet att ge sin feedback, evaluera aktiviteten och uttrycka behov och motivation) Välbefinnande (att uttrycka sig i en skyddad situation inom gruppen skapar möjlighet att observera deltagarnas situation ur en annan synvinkel, att erkänna resurser och potential) Personliga färdigheter


Ladda ner ppt "Personliga färdigheter. Definition av personliga f ä rdigheter F ö rm å gan att reflektera ö ver interna begrepp s å som k ä nsla, kognition och den egna."

Liknande presentationer


Google-annonser