Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRO-SKILLS St ö d f ö r grundl ä ggande f ä rdigheter hos socialt missgynnade vuxna som grund f ö r livsl å ngt l ä rande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRO-SKILLS St ö d f ö r grundl ä ggande f ä rdigheter hos socialt missgynnade vuxna som grund f ö r livsl å ngt l ä rande."— Presentationens avskrift:

1 PRO-SKILLS St ö d f ö r grundl ä ggande f ä rdigheter hos socialt missgynnade vuxna som grund f ö r livsl å ngt l ä rande

2 Bakgrund: VARFÖR "Pro-Skills"?

3 Bakgrund Europeiska gemenskapen skall "[…] bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, förmögen till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning." Livslångt lärande ses som en av de grundläggande strategierna för att uppnå detta mål, "[…] central inte bara för konkurrenskraft och anställningsbarhet, utan också för social integration, aktivt medborgarskap och personlig utveckling." (Europeiska r å det 2000)

4 Bakgrund •Alltfler m ä nniskor med sv å r social bakgrund utan utbildning eller som har sv å righet att hitta ett jobb inom sitt f ö rsta yrke •Vuxenutbildningen har f ö r avsikt att tillhandah å lla vidareutbildning och f ö rb ä ttring av kvalifikationer f ö r denna m å lgrupp MEN... •LLL erbjudanden som fr ä mst tas upp av individer som redan har en viss grad av utbildning •socialt missgynnade personer ä r s ä llan representerade bland deltagarna

5 Bakgrund Brist p å personliga och sociala f ä rdigheter samt sj ä lvf ö rvaltningsf ä rdigheter kan utg ö ra ett hinder: Yrkesm ä ssiga f ä rdigheter Nyckelkompetenser Grundl ä ggande f ä rdigheter (Sj ä lvf ö rvaltningsf ä rdigheter, personliga & sociala f ä rdigheter) specifika jobb eller arbetsuppgift teknisk grund f ö r jobb eller vidareutbildning allm ä n grund f ö r inl ä rning p å alla

6 Bakgrund personliga f ä rdigheter personliga f ä rdigheter sociala f ä rdigheter sociala f ä rdigheter sj ä lvf ö rvaltnings f ä rdigheter sj ä lvf ö rvaltnings f ä rdigheter sj ä lvf ö rm å g a motivation & vilja Livsl å ngt l ä rande Livsl å ngt l ä rande

7 Bakgrund Dessa f ä rdigheter utg ö r s ä llan en del av vuxenutbildningens l ä roplan, f å erbjudanden.  Pro-Skills fyller detta tomrum genom att ge vuxna m ö jligheten att praktisera de grundl ä ggande f ä rdigheterna i en skyddad milj ö H ä lso- fr ä mjande Minskning av social oj ä mlikhet Livsl å ngt l ä rande

8 Innovativt koncept

9 Bakgrund Med fokus p å resurser & egenmakt Vilka f ä rdigheter och kompetenser har individen sedan tidigare och hur kan de investeras i p å ett innovativt s ä tt? Vilka resurser kan mobiliseras ( ä ven sociala resurser!)? Bemyndigande genom att st ä rka sj ä lvf ö rm å gan

10 Bakgrund Trygg omgivning Var har vuxna m ö jlighet att riskfritt l ä ra sig nya beteenden i en trygg milj ö ?  H ö ga krav p å utbildaren ang å ende •st ä mningen & f ö rtroendet i gruppen •och hanteringen av feedback

11 F ö rverkliga ett europeiskt projekt

12 Projektets struktur Projekt 1: Utarbetning av utbildningskonceptet f ö r den slutliga m å lgruppen av socialt missgynnade personer Oktober 2006 – september 2008 (24 m å nader) Projekt 2: Utarbetning av utbilda-utbildaren-konceptet December 2010 – maj 2013

13 Projektets struktur 1.Utarbetning av utbilda-utbildaren- konceptet:

14 Projektets struktur 2)Pilotutbildningar p å en nationell niv å & utbyte p å en europeisk niv å :

15 material p å internet •Bakgrundsfilosofi •Manual f ö r grundl ä ggande utbildningskonceptet •Utbilda-utbildaren-konceptet •"Verktygsl å dan" •Sensibilitetsbroschyr www.pro-skills.eu

16 Pro-Skills partner Nio partner fr å n å tta europeiska l ä nder: Irti Huumeista Ry Helsinki (Finland) Zentrum f ü r empirische p ä dagogische Forschung Azienda Sanitaria Locale, Milano (Italy) Centre de Pr é vention des Tovicomanies. (Luxembourg) Hochschule Fulda, University of Applied Science (Germany) Megyei Eg é szs é g Kult ú r á t Koordin á l ó Alap í tv á ny (MEKKA), Nyiregyh á za (Hungary) Protasi – Movement for another lifestyle, Patra (Greece) Institute for Research and Development “ Utrip ”, Grosuplje (Slovenia) F é d é ration Suisse pour la Formation Continue (FSEA) Nyon (Switzerland)


Ladda ner ppt "PRO-SKILLS St ö d f ö r grundl ä ggande f ä rdigheter hos socialt missgynnade vuxna som grund f ö r livsl å ngt l ä rande."

Liknande presentationer


Google-annonser