Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetare Arbetsbrist - omställningsförsäkring 2015-01 Omställningsförsäkring 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetare Arbetsbrist - omställningsförsäkring 2015-01 Omställningsförsäkring 1."— Presentationens avskrift:

1 Arbetare Arbetsbrist - omställningsförsäkring 2015-01 Omställningsförsäkring 1

2 Omställningsförsäkring - syfte Omställningsförsäkring Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist uppstår 2015-012

3 Vem omfattas? - arbetare OmställningsstödAvgångsbidrag (AGB) Kollektivavtalsbundna företag (inkl hängavtal) Kollektivavtalsbundna företag (inkl hängavtal) Frivilliga Omställningsförsäkring Undantag VD, företagare 2015-013

4 Omställningsförsäkring OmställningsstödAGB Åtgärder för att få ett nytt arbeteEngångsbelopp utbetalas när anställning upphör Omställningsförsäkring 0,3% (0,6% hängavtalsföretag) 2015-014

5 Omställningsstöd Gemensam ansökan av företag och lokalt fack Stödet är 22 000 kr per uppsagd medarbetare som påbörjat program Omställningsförsäkring 2015-015

6 Omställningsstöd - vem får? Omställningsförsäkring Arbetat minst 16 tim/vecka under 1 år - vid ett eller flera företag anslutna till TSL Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidareanställd) Arbetare som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning Vid tvist om uppsägning med företaget – ingen rätt till stöd 2015-016

7 Omställningsstöd - avgiftsreducering Lokal överenskommelse att avstå stödet TSL styrelse beslutar Omställningsförsäkring 2015-017

8 Omställningsstöd - samarbetsavtal Vald leverantör tecknar avtal med TSL Avtalet är en förutsättning för bidrag till företaget från TSL Avtalet klargör leverantörens åtagande gentemot TSL De leverantörer som har tecknat samarbetsavtal finns redovisade på TSLs hemsida Omställningsförsäkring www.tsl.se 2015-018

9 Omställningsstöd - program Omställningsförsäkring Kartläggning Genomgång möjligheter på arbetsmarknaden Vägledning Handlingsplan Träning i personlig marknadsföring och söka jobb - Personlig rådgivning - Programmen varierar i längd 2015-019

10 Omställningsstöd - upplägg Omställningsförsäkring Företag/fack TSL Valfri leverantör - åtgärder till nytt arbete (program) Arbetare genomgår omställningsprogram Ansökan Bidrag 2015-0110

11 AGB - vem får? Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidareanställd) 40 år avgångsd agen 5 sammanhängande år* vid ett eller flera företag anslutna till AGB Gäller längst till 65 år Omställningsförsäkring Gäller även arbetare som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning (ex avgångspension) * eller minst 50 mån under en 5-årsperiod 2015-0111

12 AGB Skattepliktigt engångsbelopp när anställningen upphör Beloppets storlek beroende av ålder och arbetstid Oberoende av arbetslöshet eller ej - avräknas inte mot a-kassa Ett helt AGB-belopp utbetalas max under en 5 års period Omställningsförsäkring 2015-0112

13 AGB - ej rätt vid Hel sjukersättning Arbete inom koncernen inom 3 mån Omställningsförsäkring 2015-0113

14 AGB - belopp 40 och ej 50 år32 250 kr1 350 501 350 512 700 524 050 535 400 546 750 558 100 569 450 5710 800 5812 150 5913 500 60 och ej 65 år14 850 Omställningsförsäkring Max 47 100 kr 2015-0114

15 Arbetsbrist - exempel Förutsättning Lön heltid18 700 kr/mån Ålder62 år Omställningsförsäkring Ersättning A-kassa 680 kr x 22 dagar14 960 kr/mån Från AGB 47 100 kr 2015-0115

16 Ansökan OmställningsstödAGB Gemensam ansökan av företag och lokal fackklubb - bilagor med anställdas underskrift bifogas Medarbetare anmäler till AFA Försäkring Ansökan inkommit inom ett år till TSL Anmälan inkommit inom 2 år till AFA Försäkring En vecka efter inkommen ansökan - kan arbetaren ej ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd Omställningsförsäkring 2015-0116


Ladda ner ppt "Arbetare Arbetsbrist - omställningsförsäkring 2015-01 Omställningsförsäkring 1."

Liknande presentationer


Google-annonser