Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsbrist - omställningsförsäkring Arbetare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsbrist - omställningsförsäkring Arbetare"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsbrist - omställningsförsäkring Arbetare 2015-01

2 Omställningsförsäkring - syfte
Underlätta omställningsproblem för både anställda och företag när arbetsbrist uppstår Omställningsförsäkring

3 Vem omfattas? - arbetare
Omställningsstöd Avgångsbidrag (AGB) Kollektivavtalsbundna företag (inkl hängavtal) Frivilliga Undantag VD, företagare Omställningsförsäkring

4 Omställningsförsäkring
Omställningsstöd AGB Åtgärder för att få ett nytt arbete Engångsbelopp utbetalas när anställning upphör 0,3% (0,6% hängavtalsföretag) Omställningsförsäkring

5 Omställningsförsäkring
Omställningsstöd Gemensam ansökan av företag och lokalt fack Stödet är kr per uppsagd medarbetare som påbörjat program Omställningsförsäkring

6 Omställningsstöd - vem får?
Arbetat minst 16 tim/vecka under 1 år - vid ett eller flera företag anslutna till TSL Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidareanställd) Arbetare som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning Vid tvist om uppsägning med företaget – ingen rätt till stöd Omställningsförsäkring

7 Omställningsstöd - avgiftsreducering
Lokal överenskommelse att avstå stödet TSL styrelse beslutar Omställningsförsäkring

8 Omställningsstöd - samarbetsavtal
Vald leverantör tecknar avtal med TSL Avtalet är en förutsättning för bidrag till företaget från TSL Avtalet klargör leverantörens åtagande gentemot TSL De leverantörer som har tecknat samarbetsavtal finns redovisade på TSLs hemsida Omställningsförsäkring

9 Omställningsstöd - program
Kartläggning Genomgång möjligheter på arbetsmarknaden Vägledning Handlingsplan Träning i personlig marknadsföring och söka jobb - Personlig rådgivning - Programmen varierar i längd Omställningsförsäkring

10 Omställningsstöd - upplägg
Ansökan Företag/fack TSL Bidrag Valfri leverantör åtgärder till nytt arbete (program) Arbetare genomgår omställningsprogram Omställningsförsäkring

11 Omställningsförsäkring
AGB - vem får? Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidareanställd) 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år* vid ett eller flera företag anslutna till AGB Gäller längst till 65 år Gäller även arbetare som på arbetsgivarens initiativ och på grund av arbetsbrist slutar sin anställning (ex avgångspension) * eller minst 50 mån under en 5-årsperiod Omställningsförsäkring

12 Omställningsförsäkring
AGB Skattepliktigt engångsbelopp när anställningen upphör Beloppets storlek beroende av ålder och arbetstid Oberoende av arbetslöshet eller ej - avräknas inte mot a-kassa Ett helt AGB-belopp utbetalas max under en 5 års period Omställningsförsäkring

13 Omställningsförsäkring
AGB - ej rätt vid Hel sjukersättning Arbete inom koncernen inom 3 mån Omställningsförsäkring

14 Omställningsförsäkring
AGB - belopp 40 och ej 50 år kr 1 350 50 51 2 700 52 4 050 53 5 400 54 6 750 55 8 100 56 9 450 57 10 800 58 12 150 59 13 500 60 och ej 65 år 14 850 Max kr Omställningsförsäkring

15 Omställningsförsäkring
Arbetsbrist - exempel Förutsättning Lön heltid kr/mån Ålder 62 år Ersättning A-kassa 680 kr x 22 dagar kr/mån Från AGB kr Omställningsförsäkring

16 Omställningsförsäkring
Ansökan Omställningsstöd AGB Gemensam ansökan av företag och lokal fackklubb - bilagor med anställdas underskrift bifogas Medarbetare anmäler till AFA Försäkring Ansökan inkommit inom ett år till TSL Anmälan inkommit inom 2 år till AFA Försäkring En vecka efter inkommen ansökan - kan arbetaren ej ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd Omställningsförsäkring


Ladda ner ppt "Arbetsbrist - omställningsförsäkring Arbetare"

Liknande presentationer


Google-annonser