Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ÖTP-spåret inom Sambruksmöte Stockholm 2006-11-30 – 12-01 Presentation Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ÖTP-spåret inom Sambruksmöte Stockholm 2006-11-30 – 12-01 Presentation Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."— Presentationens avskrift:

1 1 ÖTP-spåret inom Sambruksmöte Stockholm 2006-11-30 – 12-01 Presentation Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

2 2 Agenda Dag 1: 2006-11-30 Kl. 13.00-14.30ÖTP, version 2.0 Ny version innehållande förtydliganden och krav i arkitekturen Backend-integration och frontend-integration Kl. 14.30-15.00Kaffe Kl. 15.00-17.00Upphandling/Avrop av integrationsplattform enligt framtagen och remissad kravspecifikation Metakatalog MSI Nya projekt inom ÖTP-området för verksamhetsåret 2007 Övriga frågor Dag 2: 2006-12-01 Kl. 08.00-09.30Fortsatt diskussion: Nya projekt inom ÖTP-området för verksamhetsåret 2007 Förberedelse för 10 min presentation. Kl. 09.30-10.00Kaffe

3 3 Hur hänger SSO med mera ihop? En sak är att produktsviter (från Novell, Portwise...) innehåller flera delprodukter En annan sak är VAD varje mekanism ÄR Detta spelar särskilt stor roll när man ska anskaffa verksamhetsapplikationer och ställa upp kravbilden

4 4 Autentisering Att vid inloggning kolla vem någon är, dvs identifiering Slås upp i någon operativ katalog Katalogen lagras i t ex AD, eDirectory, annan LDAP, X.500 (t ex HSA) eller inne i applikations SQL-databas (mycket vanligt) Vanligen kollas användarnamn/lösenord eID etc ger starkare indentifiering

5 5 Auktorisation Tar reda på vad en viss autentiserad användare har för rättigheter i systemet Baseras ofta på Roller för att vara lättare att adminstrera Handhas av något rollsystem, kan lagras i katalog eller inne i applikations databas Kan vara ett separat BKS-system (behörighetskontrollsystem)

6 6 SSO Single Signon (SSO) handlar om att slippa hålla på och ange användarnamn/lösenord flera gånger för varje applikation man ska logga in i –Sköts nära användagränssnittet via diverse mekanismer: Cookie, SSO-plattform, SAML, WS-Federation, Kerberos... –Ej “välspritt interoperabelt standardiserat” tyvärr

7 7 Metakatalog Handlar om att synkronisera / replikera / korsuppdatera olika operativa kataloger med varann De operativa katalogerna kan vara t ex olika LDAP:s eller SQL-databaser inne i applikationer. I enstaka fall används metakatalogen tillika som operativ katalog Antingen master/slave eller multimaster

8 8 E-tjänst A Ny webb- applikation Medborgare Företag Handläggare etc Hand- läggare etc eID: e-leg / e-underskr- koll etc Existerande verksamhets- applikation Inloggning/ katalog Ev meta- katalog- produkt Synkronisering med andra kataloger inom kommunen ÖTP-katalog ?? Operativ kat. LDAP Vid inloggning anropas eID och/eller ÖTP-katalog Adapter Ev kan katalog/roll- info finnas här också och nås via adaptern – t ex i Sofia Mod från ÖTP v1.2 E-tjänst B SSO ÖTP-katalog- nyttomedd.

9 9 Generell integration

10 10 Status de olika initiativen? MS BizTalk ? Curalia ? Oracle ? TEIS ? Nya spelare, Sonic ESB ? Integrationsanskaffning

11 11 This page is left intentionally blank

12 12 ÖTP v2.0

13 13 Saxat ur produktbladet för ÖTP v2.0: “... kan ÖTP ange en teknisk ’roadmap’ internt och för leverantörer” “...förutom beskrivande text ska där också finnas ett antal konkreta kravformuleringar”, jmf Generell integration “... tekniska utvecklingen har också fortsatt så en uppdatering av ÖTP av den orsaken behövs tillika”

14 14 Fokusområden Allmän modernisering av texten Uttrycka konkreta kravpunkter Ytterligare fokusområden enligt produktbladet: –Portal/ytintegrering, bl a SSO –Webbpublicering/Content Management –Metakatalogreplikering –Workflow/processtyrning

15 15 Konkreta leveranser och kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation + adaptrar Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst... Uppsyn ÖTP-delar... Nuvarande e-tjänster inom Sambruk skapas Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till dessa e-tjänster. Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... ÖTP-förvaltning & ÖTP-vision Vid detta tillfälle alltså inget större nytt verksamhets- projekt som ställer nya krav på ÖTP, mer en fråga om förvaltning av ÖTP i sig.

16 16 ÖTP2-arbete Förslag –Varje kommun nämner kortfattat sitt läge vad gäller SSO mm –Sammanställs och ger underlag för ”hemarbetsmaterial” –Svaren på hemarbetena sammanställs och diskuteras nästa tillfälle

17 17 Bruttolista över intressanta ämnen, inom ÖTP (eller inom Sambruk) ”Mina Sidor” Inloggningsportal, strategi för inloggning Ytintegration Komma bort från stuprören Roll- och rättighetsstyrning, särskilt medborgare ITIL Hur bygger man ”portal” Vilka tjänster behövs (inom telefoni)? Internt/externt. Diskussionsforum inom ÖTP för att ge varann tips och kunna diskutera konkreta saker Kontaktcenter Utbildningsplattform Serverkonsolidering, virtualisering, SAN Föräldraportal Sjukvården IUP inidividuell utvecklingsplanering inom skolan, kvalitetssäkringsperspektiv för skolan (kommer att kräva stark autenticering och ligger nära) Kartbaserade tjänster, t ex skolskjutsplanering Metakatalog Integrationer E-betalning poå webben (t ex camping, bibliotek) Ta höjd för samverkan som kommunen har Regionala metakataloger Workflow (t ex processtöd i W3D3 för anställning, sen användarhantering med Nordic Edge till id:n)

18 18 Sammanfattning till ”stora forumet” Nätverkande kring olika frågor Stödja införandet av e-tjänsterna Informationsinsamling för ÖTP-arbetet från deltagandekommunerna, t ex för förenklad inloggning och huvudwebb

19 19 Sven-Håkan Olsson Sambruk / Definitivus 0708 – 84 01 34 sven-hakan.olsson@definitivus.se Sambruk_Sthlmmoete_OETP_nov06_v1.ppt Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster


Ladda ner ppt "1 ÖTP-spåret inom Sambruksmöte Stockholm 2006-11-30 – 12-01 Presentation Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser