Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen Sveriges Brandbefäl."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen Sveriges Brandbefäl

2 SBB är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar!

3 Historik Föreningen Sveriges Brandbefäl hette fram till 2011 Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund bildades 1958 genom sammanläggning av Svenska Brandbefälsförbundet och Brandbefälets Riksförbund f d Landsbygdens Brandbefälsförbund.

4 Svenskt brandbefäl Målgrupp
dvs den som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor

5 Medlemskap Medlem kan den bli som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor Medlemskap kan även erhållas av den som respektive länsförening finner lämplig och som kan berika länsföreningens och riksförbundets verksamhet

6 Svenskt Brandbefäl, främst inom samhällsskydd och beredskap!
Vision Svenskt Brandbefäl, främst inom samhällsskydd och beredskap!

7 Visionens avsikt Brandbefälet skall på kommunal nivå leda och samordna verksamheten inom området Samhällsskydd och Beredskap. Det skall ske inom alla fyra skeden Förebygga – Förbereda – Hantera - Följa upp. SBB skall vara en framträdande organisation som aktivt följer och påverkar utvecklingen inom området Samhällsskydd och Beredskap.

8 Mål 2017 Brandbefälet leder det lokala arbetet inom Samhällsskydd och Beredskap SBB är en ledande aktör inom kompetensutveckling av räddningstjänsten SBB är en respekterad opinionsbildare inom Samhällsskydd och Beredskap SBB är en jämställd förening SBB har en mångfald som motsvarar samhällets mångfald Brandbefälet arbetar samordnat med varandra nationellt och internationellt

9 Organisation 2500 medlemmar 19 länsföreningar Föreningsstyrelse
Kongress VU

10 2500 medlemmar Föreningens verksamhet bygger på den enskilde medlemmens engagemang Den enskilde medlemmen är medlem i en länsförening SBB är Europas största brandbefälsförbund

11 19 länsföreningar Länsföreningarnas uppgift är att ansvara för föreningens verksamhet på regional nivå

12 Föreningsstyrelsen styr föreningens verksamhet och bereder frågor till kongressen Sammanträder normalt två gånger per år Arbetet ska präglas av verksamhetsfrågor och erfarenhetsutbyte mellan länsföreningarna Består av föreningsordföranden samt en 1:e och en 2:e vice ordförande och två ledamöter utsedda av kongressen samt respektive länsförenings ordförande.

13 Verkställande utskottet (VU)
ansvarar för löpande verksamhetsfrågor, bereder frågor till föreningsstyrelsen och ansvarar för förbundets kontakter på riksnivå och internationellt Ordförande Ulf Lago, Norrköping 1:e vice ordförande/kassör Kristian Hansson, Stockholm 2:e vice ordförande Arto Koivumaa, Kalix Sekreterare Annette Andersson, Kalmar Ledamot Göran Schnell, Uppsala

14 är föreningens högsta beslutande organ
Kongressen är föreningens högsta beslutande organ Sammanträder en gång vart tredje år Rösträtt vid kongress har föreningsstyrelsens ledamöter samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar i respektive länsförening Närvarorätt vid kongress har föreningens samtliga medlemmar

15 Vad gör SBB BRAND-konferensen Skadeplats-konferensen
Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling Räddningsledaren Hemsidan Internationellt arbete Representation i styrelser, arbetsgrupper och råd Remissinstans

16 BRAND-konferensen är vår årliga konferens som arrangeras i samarbete med Brandskyddsföreningen Representanter från SBB och SBF utgör tillsammans med värdkommunen den programgrupp som arbetar med utformningen av konferensen

17 Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling
Ett samarbete mellan SBB och SBF i syfte att tillhandahålla en ledarskapsutbildning för kommunal räddningstjänst med fokus på ledarskap under icke insatstid

18 är vår medlemstidning som kommer ut med 4 nr/år.
Räddningsledaren är vår medlemstidning som kommer ut med 4 nr/år.

19 Hemsidan

20 Internationellt arbete
Nordiskt möte FEU The Federation of the European Union Fire Officers Associations CTIF Commité Technique International de Prevention et d’extinction de Feu

21 SBB representeras i SBF’s styrelse - Ulf Lago
BRANDFORSK – Elisabeth Samuelsson Expert- och referensgrupper

22 Varför gå med i SBB? Vi är den enda organisationen inom svensk räddningstjänst som tillvaratar ”svenskt brandbefäls” gemensamma intressen opartiskt driver yrkesfrågor såsom utbildning, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och arbetsledarfrågor kan uttala sig kritiskt utan att bli betraktad som en partsinlaga

23 Som medlem får du Delta både i din egen och andra länsföreningarnas aktiviteter Din röst hörd via SBB’s medverkan i styrelser, arbetsgrupper och råd 4 nr av tidningen Räddningsledaren Tillgång till ett värdefullt nätverk, nationellt och internationelllt

24 Varmt välkommen till SBB!


Ladda ner ppt "Föreningen Sveriges Brandbefäl."

Liknande presentationer


Google-annonser