Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ParkinsonFörbundet uppbyggnad idé: Göran Einarsson, Parkinsonförbundet Uppland bearbetat och programmerat: Stefan Johansson, - endast tillåtet att använda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ParkinsonFörbundet uppbyggnad idé: Göran Einarsson, Parkinsonförbundet Uppland bearbetat och programmerat: Stefan Johansson, - endast tillåtet att använda."— Presentationens avskrift:

1 ParkinsonFörbundet uppbyggnad idé: Göran Einarsson, Parkinsonförbundet Uppland bearbetat och programmerat: Stefan Johansson, - endast tillåtet att använda efter godkännande från Stefan Johansson mail:

2 ParkinsonFörbundet som en julgran ParkinsonFörbundet är uppbyggt som en julgran ParkinsonFörbundet är en patientförening. Därmed bör medlemmarna vara i centrum. Men vi börjar från andra hållet.

3 ParkinsonFörbundet som en julgran ParkinsonFörbundet har en styrelse som är vald av kongressen. (Julgranens stam)

4 ParkinsonFörbundet som en julgran Förbundet är sedan organiserat i länsföreningar. (Julgranens grenar)

5 ParkinsonFörbundet som en julgran Medlemmarna är anslutna via sin länsförening. (Medlemmarna är granens barr)

6 ParkinsonFörbundet som en julgran Varje länsförening har sedan sin verksamhet uppdelad i lokalföreningar. (Lokalföreningarna är som julgranskulor som hänger på granens grenar / sina länsföreningar)

7 ParkinsonFörbundet som en julgran På kongressen utser även ordförande för förbundet (styrelsen). (Ordförande är granens stjärna som utåt leder förbundet rätt, likt Betlehems stjärna)

8 ParkinsonFörbundet som en julgran ParkinsonFörbundet administreras av dess kansli. Generalsekreterare är ansvarig för den dagliga verksamheten. (Kansliet är julgransfoten som förser granen/förbundet med näring)

9 ParkinsonFörbundet som en julgran Parkinsonfonden är instiftat av förbundet för att samla in och stödja forskning och utbildning. (Bidrag är julklappar till bland annat forskare som varit snälla, eller förhoppningsvis ska vara snälla och bota oss)

10 ParkinsonFörbundet som en julgran Vi yngre/yrkesverksamma är inte så många, några stycken på varje gren. (Utspridda som julgransljus)

11 ParkinsonFörbundet som en julgran För länsföreningarna är vi en mycket liten grupp och det krävs mycket energi för att ge det stöd som vi yngre behöver. (Vanliga stearinljus är dålig julgransbelysning, tar lång tid att tända alla)

12 ParkinsonFörbundet som en julgran Genom att bilda nätverk så hjälper vi varandra att hålla oss tända. (Elektrisk julgransbelysning sammankopplas via någon form av nätverk... serie- eller parallellkopplat eller någon kombination. Belysningen tänds samtidigt och alla lampor hjälper till att transportera ström till övriga lampor i nätverket.).

13 ParkinsonFörbundet som en julgran Styrgruppen delar ut energi i nätverket. (Styrgruppen är kontakten som ger medel för att hålla igång lamporna/nätverket)

14 ParkinsonFörbundet som en julgran I varje länsförening finns det minst en representant som håller kontakten inom länet. (Länsrepresentanter har kontakt mer lamporna på sin gren)

15 ParkinsonFörbundet som en julgran Det finns även andra intressegrupper. Atypisk Parkinson Anhöriga (Olika andra nätverk i julgranen, t.ex. julgransglitter)

16 ParkinsonFörbundet, schematiskt PARKINSONFÖRBUNDET STYRELSE OCH KANSLI LÄNS- FÖRENING 2 LÄNS- FÖRENING 1 LÄNS- FÖRENING 3 LÄNS- FÖRENING 25 LOKALFÖRENINGAR ANHÖRIGANYP ATYPISK PARKINSON PARKINSON- FONDEN SHAKING GENERATION PARKINSON- STIFTELSEN EJ FÖRBUNDET


Ladda ner ppt "ParkinsonFörbundet uppbyggnad idé: Göran Einarsson, Parkinsonförbundet Uppland bearbetat och programmerat: Stefan Johansson, - endast tillåtet att använda."

Liknande presentationer


Google-annonser