Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation."— Presentationens avskrift:

1 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 25.04.2014 Modellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad styrkompass, sjö- VHF, GPS och radar. Väderrapporten för sjöfarande 4.6.2004 kl. 07.50. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 2–5 m/s. God sikt. Missvisningen är 6° O om inte annat nämns i uppgiften. 1 Kustnavigation

2 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi 2 Uppgift 1 a. 4.6.2004 kl. 11.05 är din position 59°37,5’N 023°29,0’O. Du planerar din rutt mot början av 13 m farleden (59°42,5’N 023°05,6’O) som leder till Hangö. Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? (2p) Kög = 292  4.6.2004 HW tid 14.03 Sökt tid 11.05 Tidskillnad 3h före HW HW 14.03 3,2 m MRs=4,0m LW 07.54 0,2 m MRn=2,4m Höjdskillnad 3,0 m (närmare MRn) Ks= 090 o Kustnavigation FS= Höjdskillnaden/MRn * RateNp= 3,0m/2,4m*2,8kn=3,5Knop

3 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Kög = 293  Dög = 12,8 M Fög = 4,7 kn c) När skulle du vara i början av 13 m farleden? (1p) b)Vilken är den styrda kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan? Den sydliga vinden förorsakar 6° avdrift. Din fart är 8 knop. (3p) Kgv = 283  a =(+) - 6  K = 277  m =(+) -6  Km = 271  d =(+)- 8  Kk = 263  Kög = 292  Ks =090  Fs = 3,5kn Kgv= 283  Fgv= 8 kn Fög = 4,7 kn 3 vind Kgv Start 11h05min Körtid02h43min Framme kl. 13:48 Kustnavigation

4 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Kustnavigation Uppgift 2. 5.6.2004 ungefär kl.10.30 närmar du dig Hangö hamn. Fartyget har ett djupgående på 2,1 m. Du önskar en säkerhetsmarginal på 0,6 m. Djupet i hamnen är, enligt sjökortet, 1,2 m. a)När kan du komma in i hamnen? (1,5p) b) Du har planerat fortsätta färden samma dag (5.6) före klockan 19.00. När måste du senast avgå för att du ännu skall ha tillräckligt vattendjup? (1,5p) 4 1437 Vi behöver tidvatten: 2,1 m + 0,6 m – 1,2 m = 1,5 m Läses från tabellen: LW = 0,4 m 0828 HW = 2,9 m 1437 -3h 20 min+3h 20 min a)Ankomst HW 4h37min - 3h20min = kl. 11.17 b) Avgång HW 14h37min + 3h20min = kl. 17.57 1,5 m 2,9 m 0,4 m

5 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Utseglad ort: 58  00,0’N 017  00,0’O Inseglad ort: 59  01,7’N 019  20,8’O D.lat: + 61,7’ D.lon: 2°20,8’ = + 140,8’ Tabell 2; 58  30’ m= 1,914 Tabell 1; kursen 50 , D.lat 61,7 ja dep 73,5  Distans= 96M Tabell 3; dep/D.lat = 5 Uppgift 3. Frånseglad ort är 58°00,0’N 017°00,0’O. Du är på väg till positionen 59°01,7’N 019°20,8’O. a) Beräkna med bestickräkning kurs och distans! (2p) K = N 50  O  Kög = 050  b) Beräkna körtid då farten är 18 knop! (1p) Kustnavigation

6 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Uppift 4. Bestickpunkten är 59°33,5’N 025°24,0’O. Havsfyren Juminda pejlas 45° om styrbord klockan 13.00 och tvärs om styrbord klockan 13.30. Båtens kompasskurs är 340° och farten 8 knop. a) Vilken är din position klockan 13.30? (2p) Kk = 340 o d = + 0 o Km = 340 o m = + 6 o K = 346 o K = 346  sv = + 45  391  - 360  B = 031  Fart = 8kn Tid = 30 min K = 346  sv = + 90 o 436  - 360  B = 076 o Bp 59°37,7’N 025°23,0’O B = 076 o B = 031 o K = 346 o 4M 6 Kustnavigation

7 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi b)Du fortsätter din resa mot havsfyren Keri. Vilken är kompasskursen? (1p) K = 291  m =(+) -6  Km = 285  d = (+) - 8  Kk = 277  7 59°37,7’N 025°23,0’O Kustnavigation

8 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Uppgift 5. Bestickpunkt är 59  42,5’N 025  02,5’O. Du styr kompasskurs 260° och farten är 8 knop. Klockan 16.30 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Keri i kompassbäring 161° och klockan 17.00 havsfyren Tallinnamadal i kompassbäring 236°. Vilken är din position klockan 17.00? (3p) Kk = 260  d = + 8  Km = 268  m = + 6  K = 274  Keri Bk = 161  tf = +14° B = 175  Tallinnamadal Bk = 236  tf = +14  B = 250  59°44,5’N 024°53,0’O B = 175  8 Bp K = 274  Fart = 8kn Tid = 30 min 4 M B = 175  B = 250  Kustnavigation Tf=14 ° Keri Bk = 161  d = + 8  Bm= 169  m = + 6  B = 175  Tallinnamadal ks = 236  d = + 8  Bm = 244  m = + 6  B = 250  Eller använd totalfelet

9 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Uppgift 6. Bestickpunkten är 59°38,5'N 024°31,0'O. Du styr kompasskurs 230° och farten är 10 knop. Klockan 18.05 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Naissaar N i kompassbäring 151° och klockan 18.35 pejlar du den i kompassbäring 086°. Vilken är din position klockan 18.35? (2p) Kk = 230  m = + 3  Km= 233  m = + 6  K = 239  Kl. 18.05 Bk = 151  tf = + 9  B = 160  Bp B = 160  9 Kl. 18.25 Bk = 086  tf = + 9  B = 095  K = 239  5 M Fart = 10 kn Tid = 30 min B = 160  Kustnavigation tf=+9 ° Klo 18.05 ks = 151  eks = + 3  ms = 154  er = + 6  ts = 160  Klo 18.25 ks = 086  eks = + 3  ms = 089  er = + 6  ts = 095  Eller använd totalfelet 59°36,8’N 024°20,0’O

10 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Uppgift 7. Bestickpunkten är 60°03,5’N 025°16,5’O. Då du korsar 9 m farleden, vars ensmärken befinner sig väster om Söderskär, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 029°. Reservkompassen visar kompasskurs 120°. a) Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? (2p) B = 040  m = -6  Bm = 034  Bk = 029  - d = + 5  för kompasskursen 120° B = 040  10 b) Är gyrokompassen beroende av jordens magnetfält? (1p) Nej Kustnavigation

11 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi 11 Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel rätt fel a) Ett med radar uppmätt avstånd är noggrannare än en med radar uppmätt bäring. (1p) b) Radarpulsens reflektion från en buktig yta är bättre än från en plan yta. (1p) c) Lettland omfattas inte av Schengenavtalet. (1p) d) En GPS-navigator kan inte ersätta magnetkompassen. (1p) Uppgift 8 Kustnavigation

12 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Uppgift 9 a)Vågorna har tre centrala egenskaper, vilka är de? (1p) längd, höjd, lutning EBL = Elektronisk bäringslinjal VRM = Rörlig avståndsring c)På vilket sätt cirkulerar vinden i förhållande till högtryckets centrum på norra halvklotet? (1p) Vinden cirkulerar medsols runt högtrycksentret. b) Vad är EBL- och VRM- funktionerna på radarn?(1p) 12 ISOBAR Kustnavigation


Ladda ner ppt "Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2014Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation."

Liknande presentationer


Google-annonser