Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jannike Sköldebjer Mona Wikman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jannike Sköldebjer Mona Wikman"— Presentationens avskrift:

1 Jannike Sköldebjer Mona Wikman
Fritidshus/Webb-TV Jannike Sköldebjer Mona Wikman

2 UNITAM (fast mätare) är AGB NMR’s huvudsakliga teknik för att mäta alla former av tittande på alla plattformar. UNITAM Handset Meter (HSM) är en inom hushållet flyttbar mätare som gör det möjligt att fånga upp ytterligare tittande i hushållet och fungerar mätmässigt precis som UNITAM. HSM har en tillhörande dockningsstation. Tekniker från AGB NMR installerar dockningsstationen och anger vilken knapp på HSM som tillhör vem i panelhushållet. Panelisten tar HSM ur dockningsstationen och riktar den mot TV:n (eller datorn) samt registrerar sig på sin knapp när denne tittar. HSM registrerar tid, datum och typ av aktivitet (TV-tittande, video TV-spel osv.). HSM bekräftar att panelistens registrering har lyckats genom att hälsa denne välkommen i mätarens display. AGB rekommenderar en HSM per rum där det finns en eller flera apparater som ska mätas. Handset Meter AGB NMR Feasibility Study 2007, bild på Handset Meter

3 HSM kräver normal elektricitet när familjen är närvarande i hushållet/fritidshuset.
HSM laddas i dockningsstationen med hjälp av elektricitet. HSM överför information om tittandet till dockningsstationen via en radiolänk kontinuerligt under dagen. HSM fortsätter att generera och spara information om tittande även om elen är avstängd men överförningen till dockningsstationen sker först när elen är på igen. För det slutliga överförande av information så måste HSM dockas. Dockningsstationen överför i sin tur information till pollingservern via GSM-nätet i förutbestämda intervall. Tittandet från HSM adderas till det vanliga tittardatat. Det är dock möjligt att separera datat. Handset Meter AGB NMR Feasibility Study 2007, bild på Handset Meter I dockningsstation

4 Testerna i UK 2007-2009 Laboratorietester Testpanel
Kvalitativa undersökningar Del AGB NMR Feasibility Study 2007

5 Mätning av fritidshus AGB NMR
Ett fritidshus definieras här som ett boende utöver den ordinarie permanentbostaden som man antingen äger, samäger eller säsongshyr. 21 % av Sveriges hushåll äger, samäger eller säsongshyr ett fritidshus (BU 07:2). Detta motsvarar 284 panelhushåll. 17,9 % hh äger själva sitt fritidshus. 16,3 % av hushållen äger, samäger eller säsongshyr ett fritidshus med TV vilket motsvarar 220 panelhushåll. Om vi även räknar med att man kan ha dator att titta på TV med i fritidshuset ökar denna andel. Andelen som korttidshyr fritidshus är 3,5 % men dessa är ej aktuella att mäta av både praktiska, tekniska och ekonomiska skäl.* Om ett panelhushåll har tillgång till ett fritidshus i över en månad så är det möjligt att inkludera detta i mätningarna.** Mätning av fritidshus AGB NMR AGB NMR Feasibility Study och BU 2007:2

6 Mätning av Webb-TV AGB NMR Definiera Webb-TV!
71,6 % har tillgång till dator hemma i bostaden och 68 % har tillgång till Internet hemma i bostaden (BU 07:2). 68 % motsvarar 918 panelhushåll. Definiera i vilken grad Webb-TV tittande ska mätas! När Webb-TV tittandet ska mätas ber mätaren (HSM) panelisten att ta HSM från dockningsstationen och placera den i närheten av datorns högtalare.* Om hörlurar används kan datorns ljudutgång kopplas till mätarens ljudingång och därefter kopplas hörlurarna till mätarens ljudutgång. Program som sänts på vanlig TV stäms av mot den vanliga referensdatabasen. Program som producerats enbart för webben stäms av mot respektive webbsida, kunder måste indikera vilket material som ska mätas och AGB NMR anpassar metoden därefter . Om MMS vill mäta ytterligare kanaler som är webb-specifika så måste den tekniska lösningen anpassas. Mätning av Webb-TV AGB NMR AGB NMR Feasibility Study 2007 och BU 2007:2

7 Behov av UNITAM/HSM Alla med någon form av TS- utrustning hemma
Time Shift Viewing Fritidshustittande Webb-TV tittande Behov av UNITAM/HSM Alla med någon form av TS- utrustning hemma Alla som har möjlighet att se Webb-TV hemma Alla som har fritidshus med TV Alla alternativ har var och en för sig behov av att mätas med den nya tekniken Dessutom finns flera kombinationsmöjligheter som måste tas hänsyn till


Ladda ner ppt "Jannike Sköldebjer Mona Wikman"

Liknande presentationer


Google-annonser