Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medborgarundersökning 2010. SCB:s undersökning 14 september-8 november 64 kommuner deltog Hittills har 230 kommuner gjort undersökningen (155 mer än en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medborgarundersökning 2010. SCB:s undersökning 14 september-8 november 64 kommuner deltog Hittills har 230 kommuner gjort undersökningen (155 mer än en."— Presentationens avskrift:

1 Medborgarundersökning 2010

2 SCB:s undersökning 14 september-8 november 64 kommuner deltog Hittills har 230 kommuner gjort undersökningen (155 mer än en gång) = bra jämförelseunderlag

3 Slumpmässigt urval 1 500 personer 18-84 år Postenkät med möjlighet att svara på webben 47% svarade (53% snitt för samtl. kommuner) - 41% av männen och 54 % av kvinnorna Svarsfrekvensen stiger med åldern

4 Betygen redovisas i ett betygsindex från 0 till 100. Värde under 40 kan betraktas som icke godkänt och värden över 75 som väl godkänt. Felmarginalerna ligger på ca 1,5-2,5

5 Tre områden Nöjd-Region-Index. Betyget på kommunen som en plats att bo och leva på. Frågor om arbetsmöjligheter, kommunikationer m.m. Nöjd-Medborgar-Index. Betyget på de kommunala verksamheterna. Nöjd-Inflytande-Index. Betyget på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.  ett helhetsbetyg (NRI, NMI och NII) för varje område

6 I denna presentation visas jämförelser med fyra andra Stockholmskommuner som genomförde undersökningen hösten 2010: Sollentuna, Solna, Täby och Värmdö. Även snittet för samtliga 64 kommuner som genomförde undersökningen vid samma tillfälle visas.

7 Nöjd-region-index Det första området – NRI – är ett sammanfattande mått på Nöjd-region-index, dvs. ett generellt omdöme om hur det är att bo i kommunen

8 Nöjd-medborgar-index Det första området – NMI – är ett sammanfattande mått på Nöjd-medborgar-index, dvs. ett generellt omdöme om kommunens verksamheter

9 fortsättning Nöjd-medborgar-index

10 Nöjd-inflytande-index Det första måttet – NII – är ett sammanfattande mått för Nöjd-inflytande-index, dvs. ett generellt omdöme om möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter

11 Öppna svar 110 stycken Flest om renhållning och sophantering, vägar och trafiksäkerhet, exploatering och kollektivtrafik samt snöröjning.

12 Nacka kommuns tilläggsfrågor 2009 års värden inom parantes Medelbetyg 2010 (2009)Andel som gav mellanbetyg och höga betyg 2010 (2009) Hur nöjd är du med Nacka kommuns sätt att sköta samhällsplaneringen? 6,3 (6,3)80 (81) Hur nöjd är du med möjligheterna att utföra tjänster på Nacka kommuns webbplats? 6,7 (7,1)82 (86) Hur nöjd är du med det stöd och den hjälp de som har funktionshinder får från Nacka kommun? 6,3 (6,0)75 (72) Hur nöjd är du med tillgången till kulturutbud i Nacka kommun? 6,0 (6,4)79 (81) Hur nöjd är du med kvaliteten på kulturutbudet i Nacka kommun? 6,2 (6,4)82 (82) Hur nöjd är du med möjligheten att påverka kulturutbudet i Nacka kommun? 5,2 (5,3)61 (63) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter? 6,6 (6,6)81 (83) I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter? 6,4 (6,4)76 (78)

13 fortsättning Nacka kommuns tilläggsfrågor 2009 års värde inom parantes Medelbetyg 2010 (2009) Andel som gav mellanbetyg och höga betyg 2010 (2009) Medelbetyg 2010 (2009)Andel som gav mellanbetyg och höga betyg 2010 (2009) Hur nöjd är du med skattenivån i Nacka kommun jämfört med andra kommuner? 6,5 (6,4)84 (82) Hur nöjd är du med avgiftsnivån i Nacka kommun jämfört med andra kommuner? 6,1 (6,0)78 (78) I vilken grad tycker du att valfriheten i Nacka är stor? 7,0 (6,9)89 (87) I vilken grad tycker du att Nacka kommun kännetecknas av öppenhet och mångfald? 6,7 (6,6)84 (82)


Ladda ner ppt "Medborgarundersökning 2010. SCB:s undersökning 14 september-8 november 64 kommuner deltog Hittills har 230 kommuner gjort undersökningen (155 mer än en."

Liknande presentationer


Google-annonser