Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin."— Presentationens avskrift:

1 Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin

2 Allmänheten om vinster i välfärden Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdföretagarna Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion allmänhetspanel 18 - 20 maj 2010. Målgrupp för undersökningen är allmänheten 18 år och äldre Totalt omfattar undersökningen 1000 intervjuer. David Ahlin, opinionsanalytiker på Novus, har ansvarat för undersökningen. Se sista sidan i rapporten för metodkommentar.

3 Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg?

4 Majoritet tycker det är bra med privata utförare

5 Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg? 4 av 10 Mp-väljare tycker det är bra med privata utförare

6 Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg? Äldre mer positiva till privata utförare

7 Anser du att det ska vara tillåtet för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och äldreomsorg att gå med vinst – förutsatt att de uppfyller de gemensamma kvalitetskraven?

8 Majoritet för vinst inom välfärden

9 Anser du att det ska vara tillåtet för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och äldreomsorg att gå med vinst – förutsatt att de uppfyller de gemensamma kvalitetskraven? Var fjärde S-väljare säger ja till vinst

10 Anser du att det ska vara tillåtet för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och äldreomsorg att gå med vinst – förutsatt att de uppfyller de gemensamma kvalitetskraven? Äldre säger oftare ja till vinst

11 Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg?

12 7 av 10 tycker det är viktigt att kunna välja

13 Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg? Valfrihet viktigare för alliansväljarna

14 Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg? Valfrihet särskilt viktigt för äldre

15 Hur viktig är frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg för dig när du ska välja parti i riksdagsvalet i höst?

16 Valfrihet i välfärden viktig valfråga i Stockholm

17 Hur viktig är frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg för dig när du ska välja parti i riksdagsvalet i höst? Valfrihet viktigare för borgerliga väljare

18 Hur viktig är frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg för dig när du ska välja parti i riksdagsvalet i höst? Valfrihet inom vård och omsorg är en särskilt viktig valfråga för äldre

19 Väljarnas uppfattning om kvaliteten i privat- och offentligt utförda verksamheter

20 Nedan jämförs olika verksamheter som både kan bedrivas i privat och offentlig regi. Oavsett om det är privat eller offentligt handlar det här om verksamhet som betalas gemensamt via skattsedeln. Ange för vart och ett av områdena var du tror att kvaliteten är bäst. Använd skalan 1 till 7 där 1 betyder att kvaliteten är bäst i den offentligt drivna verksamheten och 7 betyder att kvaliteten är bäst i den privat drivna verksamheten. 4 betyder att kvaliteten är lika bra/lika dålig/ingen skillnad. FÖRSKOLAN

21 Nedan jämförs olika verksamheter som både kan bedrivas i privat och offentlig regi. Oavsett om det är privat eller offentligt handlar det här om verksamhet som betalas gemensamt via skattsedeln. Ange för vart och ett av områdena var du tror att kvaliteten är bäst. Använd skalan 1 till 7 där 1 betyder att kvaliteten är bäst i den offentligt drivna verksamheten och 7 betyder att kvaliteten är bäst i den privat drivna verksamheten. 4 betyder att kvaliteten är lika bra/lika dålig/ingen skillnad. SKOLAN

22 Nedan jämförs olika verksamheter som både kan bedrivas i privat och offentlig regi. Oavsett om det är privat eller offentligt handlar det här om verksamhet som betalas gemensamt via skattsedeln. Ange för vart och ett av områdena var du tror att kvaliteten är bäst. Använd skalan 1 till 7 där 1 betyder att kvaliteten är bäst i den offentligt drivna verksamheten och 7 betyder att kvaliteten är bäst i den privat drivna verksamheten. 4 betyder att kvaliteten är lika bra/lika dålig/ingen skillnad. SJUKVÅRDEN

23 Attityder till påståenden om vinst inom välfärden

24 Om friskolorna förbjuds att gå med vinst kommer många friskolor att försvinna

25 Om privata vårdinrättningar förbjuds att gå med vinst kommer mycket av den vård som bedrivs där att försvinna

26 Kvaliteten i vården kommer att försämras om privata vårdföretag inte får gå med vinst

27 Kvaliteten inom skolan kommer att försämras om friskolor inte får gå med vinst

28 Om företag som utför tjänster inom skola, vård och omsorg får växa kan det leda till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige

29 Om friskolorna tar ut FÖR höga vinster kommer kvaliteten att försämras och då kommer eleverna hellre att gå i andra skolor

30 Om vårdföretagen tar ut FÖR höga vinster kommer kvaliteten att försämras och då kommer vårdtagare att söka sig till andra vårdinrättningar

31 Det är fel att företag som ägnar sig åt skola, vård och omsorg får dela ut vinst till sina ägare

32 Förtroende för politiska partier inom välfärdsområden

33 Skolan Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..? Bas: Har bolån

34 Barnomsorgen Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..? Bas: Har bolån

35 Sjukvården Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..? Bas: Har bolån

36 Äldreomsorgen Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..? Bas: Har bolån

37 Valfrihetsfrågor Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..? Bas: Har bolån

38 Metodbeskrivning Undersökningen är genomförd via intervjuer med ett urval respondenter inom Novus allmänhetspanel. För varje undersökning dras ett urval från panelen som till sin sammansättning motsvarar befolkningen när det gäller fördelning på kön, ålder och region i Sverige. Novus Webbpanel består idag av c:a 25 000 respondenter, spridda över hela landet. Rekryteringen sker framförallt via slumpmässiga telefonintervjuer men även genom riktade personliga inbjudningar till underrepresenterade målgrupper. Panelkvalitet och urvalshantering är hjärtat i vår verksamhet. Detta innebär att vi arbetar med processer, urvalshantering, panelvård, och s.k. ”paneleffekten”. Före framtagningen av tabeller genomförs en efterstratifiering eller vägning. Den utjämnar variationer i urval och svarsbenägenhet. I efterstratifieringen tas hänsyn till bortfall på kön, ålder, region och partisympati. I alla urvalsundersökningar är resultaten att betrakta som närmevärden. Tillförlitligheten i resultaten bestäms av frågeformuleringar, urvalets egenskaper och intervjuform.


Ladda ner ppt "Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser