Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2014 Ipsos. All rights reserved Ipsos: väljarna på landsbygden om politiken inför höstens val Juli 2014 Ipsos: David Ahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2014 Ipsos. All rights reserved Ipsos: väljarna på landsbygden om politiken inför höstens val Juli 2014 Ipsos: David Ahlin."— Presentationens avskrift:

1 © 2014 Ipsos. All rights reserved Ipsos: väljarna på landsbygden om politiken inför höstens val Juli 2014 Ipsos: David Ahlin

2 Undersökningens syfte: Att undersöka hur allmänheten ser på samhällsfrågor kopplade till boende på landsbygden. Metod och urval 1002 intervjuer med allmänheten 18 år och äldre i Ipsos allmänhetspanel, en webbpanel som rekryterats genom telefonintervjuer med slumpmässiga representativa urval. LRF-medlemmarnas svar är insamlade i en separat undersökning med 1142 intervjuer. Fältperiod 20 maj - 5 juni 2014 13-2013 juni 2014 Vägning av data Kön, ålder, region i Sverige mot SCB-data. Redovisning: Diagrammen redovisar resultat i procent, om inget annat anges. Syfte och metod 2

3 Några röster från landbygden… 3 ”Öppna landskap, vägar och samhällsfunktioner som fungerar, öppna hagar med betande djur, orter där barnfamiljer väljer att bo därför det finns en framtid med skola mm.” ”Att många människor har möjlighet att bo på landsbygden så att mer av jordbruksmarken i Sverige används för livsmedelsproduktion” ”En levande landsbygd kan bara existera om det finns kollektivtrafik som de boende kan lita på” ”Möjligheter till aktivt liv även på landet, tillgång på service och arbete så att inte all befolkning koncentreras till storstadsområden” ”Att det finns möjligheter för människor att bosätta sig på landsbygden och kunna leva ett normalt liv.” Man talar ibland om ”en levande landsbygd”. För din del, vad skulle du säga är den främsta fördelen med en levande landsbygd?

4 Några röster från storstaden… 4 ” öppet landskap och att kommunikationer och nödvändig service finns” ”Vi måste ha den för mat, rekreation, att kunna leva på ett rimligt sätt” ” Att människor kan i större utsträckning välja var de vill leva utan att behöva göra avkall på vård, skola, service och omsorg. Att kvaliteten är likvärdig oavsett geografisk placering.” ” Vi får produktion av mat (jordbruk) över hela landet. Sverige kan bli självförsörjda i möjligaste mån.” ” Mindre trängsel i storstäderna med bostadsproblem. Levande landsbygd. Öppna landskap.” Man talar ibland om ”en levande landsbygd”. För din del, vad skulle du säga är den främsta fördelen med en levande landsbygd?

5 I topp bland landsbygdsbor: 1)Livskvalitet 22% 2)Hela Sverige ska leva/stoppa avfolkning/utnyttja hela landets förutsättningar 19% 3)Arbetstillfällen och möjlighet att verka på landsbygden 19% 3) Service, ur ett brett perspektiv – matbutiker, bank, skola och sjukvärd 19% Särskiljande: Större tyngd på Livskvalitet Större tyngd på behovet av Service (både butiker och skola och vård) Landsbygdsbor och storstadsbor om levande landsbygd 5 I topp bland storstadsbor: 1)Hela Sverige ska leva/stoppa avfolkningen/utnyttja hela landets förutsättningar 28% 2)Livsmedelsproduktion - närproducerat, utnyttja jordbruksmark och beredskap 23% 3)Möjlighet att arbeta och verka 19% Särskiljande: Fler som pekar på alla inte kan bo i storstaden/bostadsbrist/trängsel Mer kommentarer om Livsmedel Man talar ibland om ”en levande landsbygd”. För din del, vad skulle du säga är den främsta fördelen med en levande landsbygd?

6 6 Opinionen inför riksdagsvalet Källa: DN/Ipsos väljarbarometer oktober 2010 – juni 2014 Bas: angivit parti (ca 2000/månad) Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? Jonas Sjöstedt Gustav Fridolin Åsa Romson Annie Lööf Håkan Juholt Stefan Löfven 2011 2012 2013 2014

7 7 Opinionen inför riksdagsvalet Källa: DN/Ipsos väljarbarometer oktober 2010 – juni 2014 Bas: angivit parti (ca 2000/månad) Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? 30,1 30,7 7,3 7,1 5,7 5,6 6,6 Jonas Sjöstedt Gustav Fridolin Åsa Romson Annie Lööf Håkan Juholt Stefan Löfven

8 8 Väljarstödet juni – Samtliga, storstad och landsbygd Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? + Men vilket parti lutar det mest mot för dig? Källa: DN/Ipsos väljarbarometer juni 2014 (Landsbygd/små kommuner) Bas: angivit parti (ca 2000/månad)

9 9 Opinionsförändringar juni 2013 till juni 2014 bland väljare i små kommuner – stödet för Socialdemokraterna ökar Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? + Men vilket parti lutar det mest mot för dig? Källa: DN/Ipsos väljarbarometer juni 2014 Bas: angivit parti (ca 2000/månad)

10 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Socialdemokraterna äger jobbfrågan Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. JOBB OCH SYSSELSÄTTNING

11 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Socialdemokraterna starkast inom skola/utbildning Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. SKOLA OCH UTBILDNING

12 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Socialdemokraterna äger sjukvårdspolitiken Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. SJUKVÅRD

13 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Socialdemokraterna bäst politik för äldreomsorg Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. ÄLDREOMSORG

14 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Sverigedemokraterna näst bäst politik Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. FLYKTING- OCH INVANDRARFRÅGOR

15 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Centerpartiet syns något mer bland små kommuner Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. MILJÖ OCH KLIMAT

16 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Moderaterna äger frågan om Sveriges ekonomi Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. SVERIGES EKONOMI

17 Källa: DN/Ipsos 11-22 juni 2014 Bas: Samtliga n=1134 Jämnt mellan S och M när det gäller försvaret Jag kommer nu att läsa upp ett antal politikområden och jag vill be dig ange vilket parti du tycker har bäst politik på respektive område.. SVERIGES FÖRSVAR

18 18 Väljarnas viktigaste fråga Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014, 11-22 juni 2014 Bas: samtliga n=1130, n=1134 Vilken samhällsfråga eller politisk fråga är viktigast för dig idag? Jan 2014 Förändring sedan jan 2014 40%-6 30%-2 24%- 11%+6 11% 10%-2 9% 5%+2 5%+1 7%+2 2%+3 4% 3%- 2% 2%+1 1%+1 2%- --- 13%-3

19 19 Väljare i storstäder mer positiva till utvecklingen i Sverige Bas: Alla n=1150, Storstäder n=393, Större städer n=389, Övriga kommuner n=368 Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll?

20 20 Varannan anser att möjligheten att driva företag på landsbygden försämras Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Tycker du utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll när det handlar om: Förutsättningar för att driva företag på landsbygden

21 21 8 av 10 väljare på landsbygen anser att vardagsservicen på landsbygden utvecklas åt fel håll Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Tycker du utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll när det handlar om: Tillgång till vardagasservice på landsbygden, som t ex mataffär, post, bank och apotek

22 22 7 av 10 på landsbygen anser att vägarna på landsbygden försämras Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Tycker du utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll när det handlar om: Kvaliteten på vägarna på landsbygden

23 23 7 av 10 landsbygdsväljare tycker at utvecklingen går åt fel håll när det handlar om kvalitet i välfärden på landsbygden Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Tycker du utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll när det handlar om: Kvaliteten på välfärdsverksamheter på landsbygden t ex skola, vård och omsorg

24 24 4 av 10 tycker att utvecklingen går åt rätt håll när det handlar om bredbandsutbyggnad Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Tycker du utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll när det handlar om: Bredbandsutbyggnad för Internet i hela landet

25 25 Väljare i landsbygd om utvecklingen av samhällsservice Bas: Övriga kommuner n=298 Tycker du utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll när det handlar om:

26 26 LRF-medlemmar om utvecklingen av samhällsservice Bas: LRF-medlemmar n=1142 Tycker du utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll när det handlar om:

27 27 Välfärdsverksamheter på landsbygden är viktigast för valet av parti för boende i landsbygden Bas: Övriga kommuner n=298 I september är det riksdagsval i Sverige. Hur viktiga är följande frågor för ditt val av parti?

28 28 Landsbygdsfrågorna är helt avgörande för val av parti för LRF-medlemmar Bas: LRF-medlemmar n=1142 I september är det riksdagsval i Sverige. Hur viktiga är följande frågor för ditt val av parti?

29 29 Hur viktig är frågan för ditt val av parti? Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 I september är det riksdagsval i Sverige. Hur viktiga är följande frågor för ditt val av parti? Förutsättningar för att driva företag på landsbygden

30 30 Hur viktig är frågan för ditt val av parti? Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 I september är det riksdagsval i Sverige. Hur viktiga är följande frågor för ditt val av parti? Tillgång till vardagsservice på landsbygden, som tex mataffär, post, bank och apotek

31 31 Hur viktig är frågan för ditt val av parti? Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 I september är det riksdagsval i Sverige. Hur viktiga är följande frågor för ditt val av parti? Kvaliteten på vägarna på landsbygden

32 32 Hur viktig är frågan för ditt val av parti? Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 I september är det riksdagsval i Sverige. Hur viktiga är följande frågor för ditt val av parti? Kvaliteten på välfärdsverksamheter på landsbygden tex skola, vård och omsorg

33 33 Hur viktig är frågan för ditt val av parti? Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 I september är det riksdagsval i Sverige. Hur viktiga är följande frågor för ditt val av parti? Bredbandsutbyggnaden för internet i hela landet

34 34 6 av 10 tror att kvaliteten på livsmedelsproduktion är bättre i Sverige Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Hur tror du att kvaliteten på livsmedelproduktionen i Sverige är i jämförelse med övriga EU? Tror du kvaliteten är i Sverige generellt är…

35 35 Boende på landsbygden tror oftare att maten vi äter produceras i Sverige – landsbygdsborna har bättre koll Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Hur stor andel av maten som vi äter i Sverige tror du produceras i Sverige?

36 36 Starkt stöd för förslag om samma miljökrav på importerad mat som på svensk mat Bas: Alla n=1002, Storstäder n=337, Större städer n=367, Övriga kommuner n=298, LRF-medlemmar n=1142 Det finns förslag om att offentliga kök, som skolor och sjukhus, ska ställa samma djurskydds- och miljökrav på importerad mat som på svensk mat. Vad tycker du om det förslaget?

37 © 2014 Ipsos. All rights reserved © Ipsos www.ipsos.se Tack!


Ladda ner ppt "© 2014 Ipsos. All rights reserved Ipsos: väljarna på landsbygden om politiken inför höstens val Juli 2014 Ipsos: David Ahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser