Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Opinion Förvärvsarbetande i Västra Götaland och Halland om arbetstider 3 februari 2010 David Ahlin Arne Modig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Opinion Förvärvsarbetande i Västra Götaland och Halland om arbetstider 3 februari 2010 David Ahlin Arne Modig."— Presentationens avskrift:

1 Novus Opinion Förvärvsarbetande i Västra Götaland och Halland om arbetstider 3 februari 2010 David Ahlin Arne Modig

2 Förvärvsarbetande i Västsverige om arbetstider Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Almega Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel under perioden 5 – 16 november 2009. Målgruppen är förvärvsarbetande inom privat sektor 18 år och äldre. Rapporten baseras på 1 000 intervjuer med slumpvis utvalda personer inom ramen för Novus allmänhetspanel. För undersökningen har totalt 1459 intervjuer genomförts inklusive ett utökat urval bland unga upp till 30 år. Antal svarande i Västsverige är 198 personer vilket är en fullgod bas för att lyfta fram Västsveriges resultat. Se sista sidan för mer utförlig metodkommentar.

3 7 av 10 uppger att behovet av arbetskraft varierar över tid Om du ser till den verksamhet ni bedriver på din arbetsplats, är det då så att behovet av arbetskraft varierar över tid? Flera svar går bra. Bas: Samtliga

4 I vilken utsträckning bestäms arbetstiderna på din arbetsplats på följande sätt? Genom förhandlingar mellan min arbetsgivare och lokala fackliga ombud på arbetsplatsen

5 Bas: Samtliga I vilken utsträckning bestäms arbetstiderna på din arbetsplats på följande sätt? Genom individuella samtal mellan mig och min chef

6 Bas: Samtliga Tycker du att arbetstiderna på din arbetsplats i högre eller mindre utsträckning borde bestämmas på följande sätt? Genom bestämmelser i arbetstidslagen eller centrala kollektivavtal

7 Bas: Samtliga Tycker du att arbetstiderna på din arbetsplats i högre eller mindre utsträckning borde bestämmas på följande sätt? Genom förhandlingar mellan min arbetsgivare och lokala fackliga ombud på arbetsplatsen

8 Bas: Samtliga Tycker du att arbetstiderna på din arbetsplats i högre eller mindre utsträckning borde bestämmas på följande sätt? Genom individuella samtal mellan mig och min chef

9 Majoritet vill se utveckling mot mer individuellt anpassade arbetstider Skulle du vilja se en utveckling på arbetsmarknaden där varje individ fick mer individuellt anpassade arbetstider eller är det bra som det är idag? Bas: Samtliga

10 Öppenhet för flexibla arbetstider och mobila lösningar Om du fick mer flexibla arbetstider och genom mobiltelefon och dator mer kunde arbeta på tider och platser som passar dig, kan du då tänka dig att i utbyte mot det vara mer tillgänglig för din arbetsgivare på din fritid? Bas: Samtliga

11 Metodbeskrivning – Novus Webbpanel Undersökningen är genomförd via intervjuer med ett urval respondenter inom Novus Webbpanel. För varje undersökning dras ett urval från panelen som till sin sammansättning motsvarar befolkningen när det gäller fördelning på kön, ålder och region. Novus Webbpanel består idag av c:a 20 000 respondenter, spridda över hela landet. Rekryteringen sker framförallt via slumpmässiga telefonintervjuer men även genom riktade personliga inbjudningar till underrepresenterade målgrupper. Panelkvalitet och urvalshantering är hjärtat i vår verksamhet. Detta innebär att vi arbetar med processer, urvalshantering, panelvård, och s.k. ”paneleffekten”. Före framtagningen av tabeller genomförs en efterstratifiering eller vägning. Den utjämnar variationer i urval och svarsbenägenhet. I efterstratifieringen tas hänsyn till bortfall på kön, ålder, region och partisympati. I alla urvalsundersökningar är resultaten att betrakta som närmevärden. Tillförlitligheten i resultaten bestäms av frågeformuleringar, urvalets egenskaper och intervjuform.


Ladda ner ppt "Novus Opinion Förvärvsarbetande i Västra Götaland och Halland om arbetstider 3 februari 2010 David Ahlin Arne Modig."

Liknande presentationer


Google-annonser