Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat för utvalda frågor från LIV OCH HÄLSA UNG 2013 Uppsala län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat för utvalda frågor från LIV OCH HÄLSA UNG 2013 Uppsala län."— Presentationens avskrift:

1 Resultat för utvalda frågor från LIV OCH HÄLSA UNG 2013 Uppsala län

2 Det som är positivt är… … att andelen elever som upplever att de trivs bättre i skolan ökar. Det gäller samtliga årskurser. …att andelen elever som äter skollunch ökar i samtliga årskurser. …att mobbing anses som ett relativt litet problem, särskilt i åk 2 på gymnasiet. …att också främlingsfientlighet, sexuella trakasserier, våld, utsatthet på väg till och från skolan och i klassrummet upplevs förekomma i väldigt liten omfattning. …att ca 75% och fler känner sig nästintill alltid trygga på raster, i klassrummet och att det är bra stämning i skolan. …att andelen elever som uppger att de skolkat minskar i alla årskurser, samt både bland pojkar och flickor. …att andelen elever med icke godkända betyd minskar något, dock inte bland flickor i åk 2 på gymnasiet.

3 Uppsala län

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Inte lika positivt är… … elever och lärare bemöter varandra med respekt. …skolan anger om en elev mobbar en annan elev. …elevrådet tas på allvar och lyssnas på av skolans personal. …skolan uppmuntrar att aktivt medverka i klassråd och elevråd. …”jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena”. …bra möjligheter till extra hjälp och stöd …i klassrummet är det lugnt och man har arbetsro Vi tittar lite närmre på dessa…

15 Uppsala län

16

17

18

19

20

21

22

23 Och det som är negativt är… …att det allmänna hälsotillståndet upplevs som sämre i alla årskurser, främst bland flickor. …att andelen elever som anser sig nöjda med livet minskar, främst bland flickor. …att andelen elever som upplever sig ”alltid” eller ”ofta” stressade ökar, främst bland flickor och att den upplevda stressen ökar med årskurserna. … att andelen elever som känner sig olyckliga och nedstämda ökar. Att fundera över: Enligt undersökningen upplever fler ett sämre hälsotillstånd, mer stress, nedstämdhet och nöjdhet med livet i stort. Hur kommer det sig då att de trivs bättre i skolan?

24 Uppsala län

25

26

27

28

29

30

31

32

33


Ladda ner ppt "Resultat för utvalda frågor från LIV OCH HÄLSA UNG 2013 Uppsala län."

Liknande presentationer


Google-annonser