Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

R Å Å B A D E T ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "R Å Å B A D E T ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA"— Presentationens avskrift:

1 R Å Å B A D E T ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA
Att ha i minne inför redovisningen på årsmötet 2015 D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n Är en ideell förening utan vinstsyfte, -pengar är däremot nödvändigt för att den ideella föreningen ska uppnå sitt syfte ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA R Å Å B A D E T

2 Rååbadarnas Resultaträkning 2014
Intäkter 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG Medlemsavgifter 227     700 8% Bastuavgifter 262     709 63% uthyrning bastu 39 900 35 000 58 200 66% Hytthyror 15 000 30 000 33 800 13% Inträde 7 830 5 000 4 980 0% Badlakan 10 900 3 000 RååPuls 5 000 10  % handled ers A.F. 4 500 0 Hyra mitt 9 mån/övrigt 6 600 31 500 22  % Sponsorintäkter 6 600 5 000 10  % Årets intäkter 574     084 36%

3 Rååbadarnas Resultaträkning 2014
Kostnader 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG 4014 Ink. Badl./T-shirt 15 375 15 000 0 5010 Möteskostnader 6 760 10 000 19 590 96% 5110 Ers skolungdom 1 520 2 500 6  % 5210 Arbetskläder 1 905 0 6010 Hyra 190     000 0% 6050 El 122     299 4% 6051 Vatten 14 560 20 000 17  % 6052 Soptömning 9 113 10 000 12 010 20% 6100 Inventarier 38 380 25 000 46 365 85% 6200 Städ- tjänst, mtrl. 19   000 11  % 6430 Hygien & sjvmtrl. 4 273 5 000 5 813 16% 6500 Kont. Admin. 8 418 8 000 9 834 23% 6560 Porto 6 694 6 000 5  % 6570 Telefon 2 903 3 000 1  % 6591 Förseningsavg

4 Rååbadarnas Resultaträkning 2014
Kostnader 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG 6600 Yttre underhåll 34     194 4% 6660 Trädgård 9 329 9 000 12 347 37% 6700 Inre underhåll 2 160 5 000 31  % 6750 Inköpta tj. El 7 794 10 000 14 109 41% 6810 Passersystem 6   388 6950 Avgifter myndigh. 0 0 7220 Annonsering 19 070 20 000 24 090 20% 7240 Externa event 4 323 5 000 7310 Försäkringar 1 500 1 500 1 500 0% 7610 Bilersättning 4 963 6 000 1  % 7620 Uppvaktning 1 486 3 500 5 405 54% 7630 Projektkostnader 6   787 7698 FFA Arb-, kaffe 17 631 25 000 20  % 7810 Medlemsnöjen 12 698 5 000 30  % ∑ Kostnader 570   500 1 134 806 38%

5 Rååbadarnas Resultaträkning 2014
Intäkter 2013 BDG 2014 Utfall 2014 % av BDG Årets intäkter 574     084 36% Kostnader -570   500 -1 134 806 38% = Rör resultat I - K 4     722 47% Ränteintäkter 4 899 4 000 3  % Bankavgifter (-) 2 150 2 500 1  % ∑ Ränta – bankavg. 2 749 1 500 1 715 14% Beräknat resultat före BSD 7     007 47%

6 Rååbadarnas Balansräkning 2014 Före disposition
TILLGÅNGAR Förändr Fordringar 1300 Interimsfdr. 2 250 -2 250 0 1710 Förintbet. Hyra 200     000 Summa Fordringar 202     000 Kassa och Bank 1910 kassa 30    1920 plusgiro 20   894 1950 SEB 99 26 162 40 939 67 101 1951 SEB 54 9 103 6 330 1 137 1952 SEB 40 3 495 -3 495 0 1953 SEB 1954 SEB      777 Kassa och Bank 350     765 Summa TILLGÅNGAR 552     765 SKULDER + EGET KAPITAL Förändr 2099 Årets resultat    006 Summa Eget kapital    006 Interimsskulder 2300 interimsskulder 55   962 0 x kort bastu 0 46 620 46 620 2970 Uppl. Kostnader* 0 34 020 34 020 Inbet. medlemsavg. 0 15  Inbet. Årskort 0 17 700 17 700 55 962 58   140 Bokslutsdispositioner 2950 Reparationsfond 229   631 2980 Balans. resultat 267   000 Summa Boksl-disp. 496   631 PERIODENS RES. 0 Summa SKULDER & EK  765

7 Rååbadarnas Balansräkning 2014 Bokslutsdisposition
TILLGÅNGAR Förändr Fordringar 1300 Interimsfdr. 2 250 -2 250 0 1710 Förintbet. Hyra 200     000 Summa Fordringar 202     000 Kassa och Bank 1910 kassa 30    1920 plusgiro 20   894 1950 SEB 99 26 162 40 939 67 101 1951 SEB 54 9 103 6 330 1 137 1952 SEB 40 3 495 -3 495 0 1953 SEB 1954 SEB      777 Kassa och Bank 350     765 Summa TILLGÅNGAR 552     765 SKULDER + EGET KAPITAL Förändr 2099 Årets resultat 0 0 0 Summa Eget kapital 0 0 0 Interimsskulder 2300 interimsskulder 55   962 0 x kort bastu 0 46 620 46 620 2970 Uppl. Kostnader* 0 34 020 34 020 Inbet. medlemsavg. 0 15  Inbet. Årskort 0 17 700 17 700 55 962 58   140 Bokslutsdispositioner 2950 Reparationsfond 229  2980 Balans. resultat 267  Summa Boksl-disp. 496  PERIODENS RES. 0 Summa SKULDER & EK  765

8 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter
Liftaren Guide till Galaxen: Om Budget Att gissa framtiden genom att titta bakåt i tiden och därefter göra en spegelbild och tro att allt elände fortsätter som vanligt, att tro att det är framtiden. Intäkter Medlemsav. 100  Bastu Hyra Bst. 13    Hytter 13  Inträde 15  Övrigt

9 Intäkter 2014 kostnader 2014 Medl.avg 250 000 Hyra 245 000
Av Årsmötet 2014 godkänd resultatbudget Budget godkänd av Årsmötet 2014 Budgeterad förlust kr Intäkter 2014 kostnader 2014 Medl.avg Hyra Bastu El Va sop Hyra Bst Projekt Hytter Fast, und.h Inträde Adm. Dagl Övrigt FFA Event

10 Årets intäkter avvek med: +36,5 % Årets kostnader avvek med: +38 %
Budgetavvikelser 2014 Årets intäkter avvek med: +36,5 % Årets kostnader avvek med: +38 % Budgeterad förlust: kr Intäkter 2014 kostnader 2014 Medl.avg Hyra Bastu El Va sop Hyra Bst Projekt Hytter Fast, und.h Inträde Adm. Dagl Övrigt FFA Event Budget Avvikelse + 36,5% + 39,5%

11 Årets verkliga förlust: 234 721 kr
Budgetavvikelser 2014-års kostnader avvek med 38% Budgeterad förlust kr Årets verkliga förlust: kr Fem projekt under 2014 har kostat kronor, kostnaderna är medvetet tagna och belastar 2014 med direktavskrivning efter den ideella föreningens syfte ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA R Å Å B A D E T

12 Resultatet 2014 avvek med 38% (∆77 721 kr)
Budgetavvikelser Resultatet 2014 avvek med 38% (∆ kr) Budgeterad förlust kr 2014-års verkliga förlust kr 6670 Budg. Byggprojekt kr 6670 Projekt bryggor anslutning 165 299 kr 6671 Projekt Restkostnader. Herrb. 13 610 kr 6672 Entré Grind 79 852 kr 6673 Entré stensättning 66 500 kr 6674 Trädäck N. Herrbastun 7 905 kr Direktavskrivning kr (∆ kr)

13 6670 Projekt bryggor anslutning 165 299 kr
Budgetavvikelser 6670 Projekt bryggor anslutning 165 299 kr

14 6672 Entré Grind 79 852 kr 6673 Entré stensättning 66 500 kr
Budgetavvikelser 6672 Entré Grind 79 852 kr 6673 Entré stensättning 66 500 kr

15 Trädäck N Herrbastun 7 905 kr Kvarvarande resträkningar
Budgetavvikelser 6671 Rest k. Herrbastun 13 610 kr Trädäck N Herrbastun 7 905 kr Kvarvarande resträkningar Från 2013 tillhörande bygget av Herrbastun, bokfört kr Trädäck norr om Herrbastun kr

16 ? Vad menas med avskrivningar? Vad är en förlust? Exempel
Att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta tillgångarna till sitt verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter. 3 milj / 10 år = / år X kr 1 000 500 1 milj 000 Ex. Ny bastu 3 milj -500 Förlust Eller fördelning över 10 år -1 000 -2 500 ? -2 000 ÅR

17 Vad är en förlust? Vad menas med avskrivningar?
Årets (2014) förlust beror på att vi tagit hela kostnaden för anläggnings-tillgångar som genererar intäkter för mer än 10 år framöver.. Anläggningstillgångar i dagligt tal kallat investeringar Normal avskrivning / 10 år = Vi har gjort en direktavskrivning på hela beloppet Som belastar 2014-års resultat X kr 1 000 500 000 Förlust -500 ÅR

18 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Medlemmar
Medlemsintäkter 2008 till 2013 ökning med 127 % Budget 14 6,4% 65% 26% -0% 2,2%

19 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Bastuintäkter
Bastuintäkter 2008 till 2013 ökning med 247 % Budget 14 49% 51% 26% 12% 18% 83 180 70 250

20 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Uthyrning Bastu
Bastuintäkter inklusive uthyrning 2008 till 2013 ökning med 263 % Budget 14 51% 48% 21% 15% 18% 97 900 83 297

21 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Övriga intäkter
Hyttavg. Övriga intäkter, Ränta – bank. Panelbidrag 2008 till 2013 Budget 14 15% 276% 111’ -45% 74’ 96’ -40% 60’ 40’ 7% 26’ 24’

22 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Medlemmar
Samtliga intäkter 2008 till 2013 Budget 14

23 Utfall 2014: Medlemmar Medlemsintäkter 2008 till 2014 ökning med 171 %
19% 6,4% 65% 227 213 26% -0% 2,2% 129 129 Budget 2014 100 102

24 Utfall 2014: Bastuintäkter
Bastuintäkter 2008 till 2014 ökning med 600 % 86% 49% 263 51% 26% 12% 176 18% 117 Budget 2014 83 104 70

25 Utfall 2014: Uthyrning Bastu
Bastuintäkter inklusive uthyrning 2008 till 2014 ökning med 556 % 81% 51% 303 48% 21% 15% 201 18% Budget 2014 136 98 118 83

26 Utfall 2014: Övriga intäkter 2008 till 2014
Hyttavg. Övriga intäkter, Ränta – bank. Panelbidrag 276% 15% 40’ 24’ 26’ 111’ -45% 74’ Bgt 2014 96’ -40% 7% 60’

27 Samtliga intäkter 2008 till 2014
223           799 Kronor 902 577 525 361 Övrigt 273 Hytter 229 223 B hyra. Bastu. Medl. 000

28 Samtliga intäkter – kostnader = resultat 2008 till 2014
223             799 -180           022 -1 134 805 42 734 4 895 20 504 53     006 000 Intäkter Kostnader Vinst Förlust

29 Balansräkningens tillgångar 2008 - 2014
Bank kont. + Ö Tillg. = Balans R. 458             765 9 609 6 767 14 947 5                     765 Kassa & Bank Övr. Tillg. 000 Skuld& E kap.

30 61 % 901 799 kronor 30% Medlems avgifter 270 700 Bastu 547 909
Intäkternas fördelning kronor 3,7% kronor 1,6% 3,7% Övrigt Medlems avgifter ( : 2013) 30% Sommar 6% Hytter Bastu ( : 2013) Inklusive Uthyrning 61 %

31 1 134 800 kronor 30% 22 % Hyra El 146 300 13 % Byggproj Bryggor Entre
Kostnadernas fördelning kronor 6670 Bryggor 165 299 kr 6671 Rest k. Herrb. 13 610 kr 6672 Entre Grind 79 852 kr 6673 Stensättning 66 500 kr 6674 Trädäck N Hrb 7 905 kr kr kronor Övrigt 92 000 8 % Byggproj Bryggor Entre Rest Herrb. 30% ,5 % FFA 1,8 % Annons. MF 2,1 % Vatten Inre underh 2,7 % Inventarier ,1% Yttre underhåll Hyra 11 % El 22 % Betalning till Helsingborgs Stad 25 000 Avskrivning / 10 år 13 %

32 1 januari 2014 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 Kassa Bank
1 januari 2014 Kassa Bank

33 900 084 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 Årets rörelse
Årets rörelse intäkter Kassa Bank

34 900 084 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 1 337 570
Årets rörelse intäkter Fordringarna Skulderna Bank netto ränta 1 715 = Kassa Bank Kassa B intäkter Ford-sk+bank =

35 1 134 805 900 084 350 343 Rååbadarnas Balansutveckling 2014 1 337 570
Årets Kostnader Årets rörelse intäkter Kassa Bank

36 1 134 805 900 084 350 343 202 765 Rååbadarnas Balansutveckling 2014
Årets Kostnader Årets rörelse intäkter 1 januari 2013 Kassa Bank Kassa Bank

37 Bastubesök per vecka under 2014
568 416 400 399 350 350 300 269 250 218 200 160 150 100 50 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec TOTALT HERRAR DAMER

38 Bastubesök per månad under 2014 damer och herrar
1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec DAMER HERRAR

39 Totalt antal bastubad 2014: 15 822
Bastubesök per månad under 2014 totalt Totalt antal bastubad 2014: 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec HERRAR DAMER bastubad under 2014

40 Totalt antal bastubad 2014: 15 822
Antal bastubesökare 2014 fördelat Totalt antal bastubad 2014: 2 000 25% 1 600 2 853 20% Icke Medlemmar 1 200 34% Medlemmar Årskort 23% 4 727 badande 800 1 % Medlemmar 10 Kort 27% 3 661 badande 400 56% Medlemmar Kont: badande 14% jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec

41 Antal bastubadande från 2009 till 2014
Damer respektive herrar 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014

42 Antal bastubadande från 2009 till 2014
Nya dambastun öppnar Nya herrbastun öppnar Damer och herrar 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014

43 Bastubesök 2014 jämfört med fem föregående år
Ackumulerade bastubesök 2014 16 000 14 000 Onsd 13 aug = 2013 12 000 Fred 30 maj = 2012 10 000 Sönd 20 april = 2011 2013 8 000 Tisd 1 april = 2010 Månd 10 mars = 2009 2012 6 000 2011 2010 4 000 2009 2 000 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec


Ladda ner ppt "R Å Å B A D E T ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA"

Liknande presentationer


Google-annonser