Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n Är en ideell förening utan vinstsyfte, -pengar är däremot nödvändigt för att den ideella föreningen ska uppnå sitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n Är en ideell förening utan vinstsyfte, -pengar är däremot nödvändigt för att den ideella föreningen ska uppnå sitt."— Presentationens avskrift:

1 D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n Är en ideell förening utan vinstsyfte, -pengar är däremot nödvändigt för att den ideella föreningen ska uppnå sitt syfte ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA R Å Å B A D E T Att ha i minne inför redovisningen på årsmötet 2015

2 Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Intäkter2013BDG 2014Utfall 2014% av BDG Medlemsavgifter % Bastuavgifter % uthyrning bastu % Hytthyror % Inträde % Badlakan RååPuls % handled ers A.F Hyra mitt 9 mån/övrigt % Sponsorintäkter % Årets intäkter %

3 Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Kostnader2013BDG 2014Utfall 2014% av BDG 4014 Ink. Badl./T-shirt Möteskostnader % 5110 Ers skolungdom % 5210 Arbetskläder Hyra % 6050 El % 6051 Vatten % 6052 Soptömning % 6100 Inventarier % 6200 Städ- tjänst, mtrl % 6430 Hygien & sjvmtrl % 6500 Kont. Admin % 6560 Porto % 6570 Telefon % 6591 Förseningsavg.00791

4 Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Kostnader2013BDG 2014Utfall 2014% av BDG 6600 Yttre underhåll % 6660 Trädgård % 6700 Inre underhåll % 6750 Inköpta tj. El % 6810 Passersystem Avgifter myndigh Annonsering % 7240 Externa event Försäkringar % 7610 Bilersättning % 7620 Uppvaktning % 7630 Projektkostnader FFA Arb-, kaffe % 7810 Medlemsnöjen % ∑ Kostnader %

5 Rååbadarnas Resultaträkning 2014 Intäkter2013BDG 2014Utfall 2014% av BDG Årets intäkter % Kostnader % = Rör resultat I - K % Ränteintäkter % Bankavgifter (-) % ∑ Ränta – bankavg % Beräknat resultat före BSD %

6 Rååbadarnas Balansräkning 2014 Före disposition SKULDER + EGET KAPITAL Förändr Årets resultat Summa Eget kapital Interimsskulder 2300 interimsskulder x kort bastu Uppl. Kostnader* Inbet. medlemsavg Inbet. Årskort Bokslutsdispositioner 2950 Reparationsfond Balans. resultat Summa Boksl-disp PERIODENS RES. 0 Summa SKULDER & EK TILLGÅNGAR Förändr Fordringar 1300 Interimsfdr Förintbet. Hyra Summa Fordringar Kassa och Bank 1910 kassa plusgiro SEB SEB SEB SEB SEB Kassa och Bank Summa TILLGÅNGAR

7 Rååbadarnas Balansräkning 2014 Bokslutsdisposition SKULDER + EGET KAPITAL Förändr Årets resultat000 Summa Eget kapital000 Interimsskulder 2300 interimsskulder x kort bastu Uppl. Kostnader* Inbet. medlemsavg Inbet. Årskort Bokslutsdispositioner 2950 Reparationsfond Balans. resultat Summa Boksl-disp PERIODENS RES. 0 Summa SKULDER & EK TILLGÅNGAR Förändr Fordringar 1300 Interimsfdr Förintbet. Hyra Summa Fordringar Kassa och Bank 1910 kassa plusgiro SEB SEB SEB SEB SEB Kassa och Bank Summa TILLGÅNGAR

8 Liftaren Guide till Galaxen: Om Budget Att gissa framtiden genom att titta bakåt i tiden och därefter göra en spegelbild och tro att allt elände fortsätter som vanligt, att tro att det är framtiden. Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter Intäkter Medlemsav Bastu Hyra Bst Hytter Inträde Övrigt

9 Budget godkänd av Årsmötet 2014 Budgeterad förlust kr Av Årsmötet 2014 godkänd resultatbudget Intäkter2014kostnader 2014 Medl.avg Hyra Bastu El Va sop Hyra Bst Projekt Hytter30 000Fast, und.h Inträde5 000Adm. Dagl Övrigt44 500FFA Event

10 Årets intäkter avvek med: +36,5 % Årets kostnader avvek med: +38 % Budgeterad förlust: kr Budgetavvikelser 2014 Intäkter2014kostnader 2014 Medl.avg Hyra Bastu El Va sop Hyra Bst Projekt Hytter30 000Fast, und.h Inträde5 000Adm. Dagl Övrigt44 500FFA Event Budget Avvikelse+ 36,5%+ 39,5%

11 2014-års kostnader avvek med 38% Budgeterad förlust kr Årets verkliga förlust: kr Fem projekt under 2014 har kostat kronor, kostnaderna är medvetet tagna och belastar 2014 med direktavskrivning efter den ideella föreningens syfte ATT FRÄMJA OCH UTVECKLA R Å Å B A D E T Budgetavvikelser

12 Resultatet 2014 avvek med 38% (∆ kr) Budgeterad förlust kr 2014-års verkliga förlust kr 6670Budg. Byggprojekt kr 6670Projekt bryggor anslutning kr 6671Projekt Restkostnader. Herrb kr 6672Entré Grind kr 6673Entré stensättning kr 6674Trädäck N. Herrbastun7 905 kr Direktavskrivning kr (∆ kr) Budgetavvikelser

13 6670 Projekt bryggor anslutning kr Budgetavvikelser

14 6672Entré Grind kr 6673Entré stensättning kr Budgetavvikelser

15 6671Rest k. Herrbastun kr 6674 Trädäck N Herrbastun7 905 kr Kvarvarande resträkningar Från 2013 tillhörande bygget av Herrbastun, bokfört kr Trädäck norr om Herrbastun7 905 kr Budgetavvikelser

16 Vad menas med avskrivningar? Vad är en förlust? Exempel Att i bokföringen redovisa kostnaden för anläggningstillgångars värdeminskning och att därmed uppta tillgångarna till sitt verkliga värde. Avskrivningar syftar också till att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter. ÅR X kr Ex. Ny bastu 3 milj 1 milj Förlust ? 3 milj / 10 år= / år Eller fördelning över 10 år

17 Vad är en förlust? Vad menas med avskrivningar? Årets (2014) förlust beror på att vi tagit hela kostnaden för anläggnings- tillgångar som genererar intäkter för mer än 10 år framöver.. ÅR X kr Anläggningstillgångar i dagligt tal kallat investeringar Normal avskrivning / 10 år = Vi har gjort en direktavskrivning på hela beloppet Som belastar 2014-års resultat Förlust

18 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Medlemmar Medlemsintäkter 2008 till 2013 ökning med 127 % 2,2% 26% -0% 65% 6,4% Budget 14

19 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Bastuintäkter Bastuintäkter 2008 till 2013 ökning med 247 % 18% 26% 12% 51% 49% Budget 14

20 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Uthyrning Bastu Bastuintäkter inklusive uthyrning 2008 till 2013 ökning med 263 % 18% 21% 15% 48% 51% Budget 14

21 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Övriga intäkter Hyttavg. Övriga intäkter, Ränta – bank. Panelbidrag 2008 till % -40% 7% 276% -45% 40’ 24’ 26’ 96’ 111’ 60’ 74’ Budget 14

22 Gissa 2014 genom tidigare erfarenheter: Medlemmar Samtliga intäkter 2008 till Budget 14

23 Utfall 2014: Medlemmar Medlemsintäkter 2008 till 2014 ökning med 171 % ,2% 26% -0% 65% 6,4% % Budget 2014

24 Utfall 2014: Bastuintäkter Bastuintäkter 2008 till 2014 ökning med 600 % 18% 26% 12% 51% 49% % Budget 2014

25 Utfall 2014: Uthyrning Bastu Bastuintäkter inklusive uthyrning 2008 till 2014 ökning med 556 % 18% 21% 15% 48% 51% % Budget 2014

26 Utfall 2014: Övriga intäkter 2008 till 2014 o Hyttavg. o Övriga intäkter, o Ränta – bank. o Panelbidrag 15% -40% 7% 276% -45% 40’24’26’ 96’ 111’ 60’ 74’ Bgt 2014

27 Samtliga intäkter 2008 till Kronor Medl. Bastu. B hyra. Hytter Övrigt

28 År Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Vinst Förlust Samtliga intäkter – kostnader = resultat 2008 till 2014

29 År Bank kont. + Ö Tillg. = Balans R. Kassa & Bank Balansräkningens tillgångar Övr. Tillg. Skuld& E kap.

30 Medlems avgifter ( : 2013) 30% Bastu ( : 2013) Inklusive Uthyrning 3,7% Övrigt % 6% Intäkternas fördelning kronor Hytter Sommar ,6% 3,7% kronor

31 Kostnadernas fördelning kronor Byggproj Bryggor Entre Rest Herrb. 30% Hyra Övrigt % 22 % El % Yttre underhåll % Inventarier ,1% Inre underh ,7 % Annons. MF ,1 % FFA ,8 % ,5 % Vatten 6670Bryggor kr 6671Rest k. Herrb kr 6672Entre Grind kr 6673Stensättning kr 6674Trädäck N Hrb kr kr Betalning till Helsingborgs Stad Avskrivning / 10 år kronor

32 Rååbadarnas Balansutveckling Kassa Bank januari 2014

33 Rååbadarnas Balansutveckling Kassa Bank Årets rörelse intäkter

34 Rååbadarnas Balansutveckling Kassa Bank Årets rörelse intäkter Fordringarna Skulderna Bank netto ränta = Kassa B intäkter Ford-sk+bank =

35 Rååbadarnas Balansutveckling Kassa Bank Årets rörelse intäkter Årets Kostnader

36 Rååbadarnas Balansutveckling Kassa Bank januari Årets rörelse intäkter Årets Kostnader Kassa Bank

37 janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec Bastubesök per vecka under 2014 TOTALT HERRAR DAMER

38 janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec Bastubesök per månad under 2014 damer och herrar DAMER HERRAR

39 janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec Bastubesök per månad under 2014 totalt HERRAR DAMER Totalt antal bastubad 2014: bastubad under 2014

40 Antal bastubesökare 2014 fördelat janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec Medlemmar Kont: badande 56%14% Medlemmar 10 Kort 1 % 27% badande 23% 34% 20% 25% badande Medlemmar Årskort Icke Medlemmar Totalt antal bastubad 2014:

41 Antal bastubadande från 2009 till 2014 Damer respektive herrar

42 Antal bastubadande från 2009 till 2014 Damer och herrar Nya dambastun öppnar Nya herrbastun öppnar

43 janfebmarsaprilmajjunijuliaugsepoktnovdec Bastubesök 2014 jämfört med fem föregående år Ackumulerade bastubesök 2014 Månd 10 mars = 2009 Tisd 1 april = 2010 Sönd 20 april = 2011 Fred 30 maj = 2012 Onsd 13 aug = 2013


Ladda ner ppt "D e n i d e e l l a F ö r e n i n g e n Är en ideell förening utan vinstsyfte, -pengar är däremot nödvändigt för att den ideella föreningen ska uppnå sitt."

Liknande presentationer


Google-annonser