Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation - Borås Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation - Borås Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra."— Presentationens avskrift:

1 Presentation - Borås Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra Götalands landskapsdjur

2 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 2 Fältarbete Fältperioden har pågått mellan 29 april – 14 juli 2014. Totalt två påminnelser skickades ut varav första påminnelsen som ett kort och andra påminnelsen i form av nytt följebrev och enkät. Svarsfrekvens Totalt gjordes 12 300 postala utskick till målpopulationen som bestod av personer i åldrarna 16 – 85 år, boende i olika områden inom Västra Götaland polisområde Älvsborg. Svarsfrekvensen totalt uppgick till 72 % vilket är fantastiskt bra för att vara en postal mätning. Svarsfrekvenser per kommun: Borås – 70 % Mark – 76 % Svenljunga – 73 % Tranemo – 73 % Ulricehamn – 73 % Alingsås – 71 % Lerum – 68 % Bollebygd – 70 % Herrljunga – 76 % Vårgårda – 72 % Svarsfrekvenser Borås delområden: Centrum – 65 % Göta, stadsdel – 61 % Göta, annan del – 67 % Norrby, stadsdel – 59 % – lägre än Borås totalt Norrby, annan del – 72 % Sjöbo, stadsdel – 59 % – lägre än Borås totalt Sjöbo, annan del – 71 % Fristad – 79 % – högre än Borås totalt Sandhult – 73 % Trandared – 77 % Hulta – 72 % Brämhult, stadsdelen Hässleholmen – 64 % Brämhult, annan del – 86 % – högre en Borås totalt Dalsjöfors – 73 % Viskafors – 72 %

3 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Populationen undersökningen avser att dra slutsatser om utgörs av män och kvinnor i åldern 16 - 85 år, som under mätperioden är bosatta i det geografiska område som undersökningen avser. dvs Polisområde Älvsborg i Västra Götaland. Stratifiering Urvalsdragningen i trygghetsmätningen är stratifierad vilket innebär att man delat in målpopulationen i grupper (s k strata). Detta innebär att målpopulationen före urvalsdragningen delas in i ett antal uttömmande och icke-överlappande strata som är definierade enligt kommundelar. Syfte med stratifiering Ett syfte med stratifieringen är att se till att man får ett tillräckligt antal observationer för olika geografiska delområden. Detta uppnås genom att man i varje stratum använder sig av en fix urvalsstorlek – i normalfallet 300 som även är fallet i trygghetsundersökningen. Urvalsdragning i strata För varje stratum görs ett slumpmässigt urval bland de individer som i registret uppfyller ålderskriteriet. En välkänd metod för att åstadkomma ett sådant urval är ett s.k. OSU. Dvs Obundet Slumpmässigt Urval. Vägning En så kallad vägning görs oftast i undersökningar för att kompensera för eventuella skevheter i insamlad data jämfört mot populationen. Materialet har vägts på geografiskt område för att återspegla populationen i Polisområde Älvsborg i Västra Götaland. Totalen per delområde 1- 41 justerades att motsvara populationssiffrorna. Trygghetsmätningen urvalsmetod

4 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 4 Områden i trygghetsmätningen -Upplevda problem i närområdet -Utsatthet för olika typer av brott -Vilka brott anmäls/anmäls inte -Oro för brott -Rädsla för personer/platser -Personer/platser som undviks -Förtroende för grannar -Förändrat beteende till följd av oro -Vad kan polis/kommun göra för att öka tryggheten?

5 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Upplevda problem i närområdet 5

6 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 6 Företeelser som förekommer i stor utsträckning* i Borås De som bor i hyreslägenhet upplever skadegörelse, klotter och nedskräpning i större utsträckning. Yngre (16-29 år) upplever skadegörelse i högre utsträckning. *) Stor utsträckning = stor och ganska stor utsträckning

7 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 7 Företeelser som förekommer i stor utsträckning i Borås Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

8 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 8 Företeelser som förekommer i stor utsträckning i Borås Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

9 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 9 Företeelser som förekommer i stor utsträckning i Borås Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

10 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 10 Företeelser som förekommer i stor utsträckning i Borås Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

11 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 11 Företeelser som förekommer i stor utsträckning i Borås Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

12 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 12 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Företeelser som förekommer frekvent* i PO Älvsborg *) Frekvent = varje dag/fler dagar i veckan De som har yngre barn upplever i större utsträckning problem med bilar/mopeder/mc som kör för fort eller bryter mot trafikreglerna. Yngre upplever oftare problem med berusade personer utomhus.

13 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 13 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

14 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 14 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

15 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 15 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

16 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 16 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

17 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 17 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

18 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 18 Ser du något av följande inslag i ditt bostadsområde/närområde? Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån

19 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Utsatthet för olika typer av brott - Brott mot hushåll 19

20 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 20 Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

21 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 21 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

22 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 22 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

23 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 23 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

24 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 24 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

25 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 25 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

26 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 26 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

27 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 27 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

28 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 28 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

29 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 29 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot hushåll de senaste 12 månaderna

30 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Utsatthet för olika typer av brott - Brott mot enskild person 30

31 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 31 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna

32 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 32 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna

33 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 33 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna 130 svar

34 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 34 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna

35 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 35 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna 107 svar

36 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 36 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna

37 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 37 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna 97 svar

38 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 38 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna

39 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 39 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna 50 svar

40 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 40 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna

41 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 41 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna 26 svar

42 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 42 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna

43 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 43 Brott mot enskild person de senaste 12 månaderna 32 svar

44 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Vilka brott anmäls/anmäls inte? 44

45 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 45 Brott som anmäls i högre utsträckning Brott som anmäls i lägre utsträckning Bilstöld Stöld av mc/moped Inbrott i bostad Rån eller försök till rån Cykelstöld Skadegörelse mc/moped/cykel Skadegörelse förvaringsutrymmen som tillhör bostad Fysiskt våld mot enskild person Ofredad eller sexuellt angripen Hot Bedrägeri Trakasserier Dessa brott anmäls i princip i lika hög utsträckning Någonting ur/från bil, cykel, MC och eller moped Inbrott i vind/garage/källare/förråd Skadegörelse bostad Skadegörelse bil Totalnivå Borås

46 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Oro över brottslighet i närområdet 46

47 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 47 Bortfall (ingen uppfattning/ej svar): 5 % I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet

48 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 9 % Bortfall : 4 % Bortfall : 8 % Bortfall : 6 %Bortfall : 5 % I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet

49 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 6 %Bortfall : 5 %Bortfall : 3 % Bortfall : 5 %Bortfall : 4 % I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet

50 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Bortfall : 5 %Bortfall : 4 %Bortfall : 5 % Bortfall : 8 % I vilken utsträckning oroar du dig över brottsligheten i ditt bostadsområde/närområde? Oro över brottslighet

51 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 51 Andel som har hög oro för att utsättas för följande brott…

52 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 52 Rädsla för personer/platser

53 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 53 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som aktivt undviker speciella personer i bostadsområdet/närområdet?

54 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 54 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som aktivt undviker speciella platser i bostadsområdet/närområdet?

55 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Personer/platser som undviks 55

56 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 56 Vilka typer av personer och/eller platser undviker du? Borås Totalnivå Bortfall: 17 % Observera: i vissa diagram nämns andra platser/orter (t ex i grannkommunen) som inte finns inom Borås. Det handlar oftast om några enstaka personer som kan ha tolkat begreppet närområde felaktigt eller kopplat ihop t ex sin arbetsplats som närområde eller att personen är folkbokförd på en adress men även bor/vistas på andra adresser. 637 svar

57 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Förtroende grannar 57

58 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 58 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som litar på sina grannar

59 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 59 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som tror att grannarna ingriper vid oegentligheter

60 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 60 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som själva skulle ingripa vid oegentligheter i bostadsområdet

61 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Förändrat beteende till följd av oro 61

62 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 62 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som har haft någon närstående som blivit utsatt för brott

63 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 63 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som sett någon bli slagen, sparkad eller utsatt för annat fysiskt våld

64 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 64 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som avstått från någon aktivitet p.g.a. oron att utsättas för brott

65 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 65 Medel Borås Högsta nivån Lägsta nivån Andel som valt annan väg/färdsätt p.g.a. oron att utsättas för brott

66 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se Vad kan polis/kommun göra för att öka tryggheten? 66

67 Trygghetsmätningen vår/sommar 2014 www.mindresearch.se 67 Vad kan polisen/kommunen göra för att du ska känna dig mer trygg? Borås Totalnivå Bortfall: 61 %


Ladda ner ppt "Presentation - Borås Trygghetsmätningen Västra Götaland Vår/sommar 2014 Producerad av MIND Research www. m i n d r e s e a r c h. se Bild: tranor, Västra."

Liknande presentationer


Google-annonser