Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ARN i korta drag Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ARN i korta drag Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera."— Presentationens avskrift:

1

2 ARN i korta drag

3 Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera om praxis och beslut Uppgifter

4 Mötesverksamheten 20 externa avdelningsordförande Cirka 200 externa ledamöter Cirka 20 externa föredragande Kansliet Cirka 35 anställda (beredningsjurister, administration, stödfunktioner) Organisation

5 Organisation 2013-06-01 Ordförande Vice ordförande Stödenheten IT-ansvarig Registrator Sekreterare Vaktmästare Externa föredraganden Beredningsjurister Områdesansvarig Pool med extrapersonal att anlita vid arbetstoppar Externa ordföranden Nämndledamöter Gd-stab Verksjurist Ekonomiansvarig Kommunikatör Personalrådgivare

6 AllmännaBank Bostad Båt Elektronik Försäkring Textil Fast. mäklare Möbel Motor Resor SkoTvätt Avdelningar

7 Värdegränsen (1000 kr elektronik, motor, resor, möbel, tvätt) 6-månadersgräns Ej konsumenttvist Ej lämpat (Ex. AB Svensk Bilprovning – kontrollbesiktning) Hyrbil utomlands (ROM I- Förordningen) Fler undantag finns, se www.arn.se Undantag från prövning

8 Förmedling 1 § st. 2 KKL Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en näringsidkare, om köpet förmedlas för säljaren av en näringsidkare…” Ex. änr 1996-6261 (båt), 1996-6400 (båt), 2004-7948 (bil).

9 Forts Näringsidkaren marknadsfört bilen genom annonser eller annat. Visat bilen på sitt försäljningsställe. Bilen såld av anställd hos näringsidkaren. Ställt sitt kontraktsformulär till förfogande. Tagit emot betalning och utfärdat kvitto.

10 20 a § KKL Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Tre stegs bedömning: a) köparen måste visa att det är fel på bilen, b) felet måste visa sig inom sex månader från leveransen samt c) ej fel om säljaren kan visa att felet ej fanns vid leveransen eller är oförenligt med varans art eller felets art.

11 Forts - Vanligast förekommande, fel enligt 16 § st. 3 p. 3 KKL. Varan anses felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. a) Bedömningsparametrar vid köp av begagnade bilar; Ålder, körsträcka och pris. Om ”normalt slitage” med hänsyn till dessa bedömningsparametrar=Ej fel i vara/köprättsligt fel. b) N/A

12 Forts c) Oförenligt med varans eller felets art. Säljaren måste bevisa att varan var felfri när den levererades eller att felet är oförenligt med varans eller felets art. Ex. på vad som avses med att felet är oförenligt med varans art, varans normala livslängd är kortare än sex månader. Ex. på vad som avses med att felet är oförenligt med felets art, fel uppstått pga. olycksfall eller felaktig hantering.

13 Forts Änr 2003-5348 (ca åtta år gammal bil, 23 000 mil, kylaren trasig efter 4 månader från leveransen).

14 Köprättsliga fel, några exempel Änr 2007-8783, ”avsaknad av huvudnyckel” till begagnad bil. Änr 1997-5825, ”uppgift om bilens milställning” som slagit runt dvs. nollats efter ett visst antal mil. Änr 2013-08618, ”manipulerad mätarställning”. Änr 1998-6470, ”antalet ägare”. Änr 1998-2766, bilverkstads ”skyldighet att upplysa kunden” om åtgärder som enligt kundens servicebok bör vidtas efter ett visst antal mil.

15 Nyttoavdrag - Tre sätt att beräkna detta enligt nämndens praxis. 1.MRF:s leveransvillkor om vad som gäller vid återköp av bil. Avdrag för nytta görs med summan av 0,5 % av köpeskillingen per månad sedan leveransen och 0,5 % av köpeskillingen per körda 100 mil sedan leveransen ( ex. änr 2012-00459 samt änr 2010-2239). 2.Köparens faktiska nytta av bilen (ska ha varit ganska betydande, såsom t.ex. om bilen har körts i stor omfattning eller innehafts en längre tid, se prop. 1989/90:89, s. 160). Avdrag för nytta med x kr/milen.

16 Forts 3. Skäligt avdrag.

17 Årsmodellsbegreppet m.m. Årsmodell (Bilar tillverkade under första halvåret ett visst år anses vara av det årets modell medan bilar som tillverkas under andra halvåret anses vara av årsmodell för nästkommande år – innan 1 jan 1999 registrerades detta i vägtrafikregistret). Ex. änr 2005-8470 samt änr 2005-6494. Ny bil (ny praxis från nämnden under 2013 – för det fall tillverkningsdatum ej angetts och ligger 8 månader tillbaka i tiden behöver man inte ange tillverkningsdatum förutsatt korrekt årsmodell – konsumenten bb marknadsvärdet). Kan även gälla 12 mån men viss osäkerhet. Ex. änr 2013- 02010 (12 mån), 2013-02420, 2013-02668 samt 2013-03682 (8 månader). * Avgörande – tillverkningstidpunkten ligger så långt tillbaka i tiden att den kan ha påverkat bilens marknadsvärde.

18 Varudeklarationer Änr 2009-7187. Motorn havererade. Bilens skick på samtliga punkter hade markerats med osäker funktion. Änr 2011-1498. Säljaren/Kvarndammen hade i objektsbeskrivningen gjort en teknisk anmärkning om att det förekom gnisselljud/pipljud vid gaspådrag och att detta troligtvis kom från turbon.

19 Reparationsobjekt/”GDS” Änr 2005-5243 (motorn havererat, men saknades vdn samt närmare uppgifter om i vilka avseende bilen var i behov av reparation, dessutom högt pris för att kallas renoveringsobjekt). Änr 2008-1312, prisets betydelse (BMW 520,140 000 kr). Se även änr 2010-1350 (BMW 523i Touring,160 000 kr). Änr 2008-6173,”Gör Det Själv” bil, lågt pris (27 000 kr). Växellådan havererade kort tid efter köpet.

20 Garantier 21 § KKL Har säljaren eller någon annan för hans räkning genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan…” Änr 2009-4393. Ej krav på service hos enbart märkesverkstäder för att Mercedes 30-åriga rostskyddsgaranti ska gälla. Änr 2010-4670. 21 § KKL gäller enbart mellan köpare och säljare och inte i förhållande till en garantigivare annan än säljaren.

21 Avbeställning 41 § KKL Häver säljaren köpet eller avbeställer köparen varan enligt 37 § har säljaren rätt till ersättning för...” - Änr 2008-1346. Vid avbeställning, fråga om säljaren haft rätt att som ersättning enligt 41 § KKL behålla handpenningen på 5 000 kr.

22 Avhjälpande av fel Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen…” Änr 2001-2347. Änr 2010-6193. Änr 2010-8313.

23 Skada på förvarad egendom 32 § KtjL Om föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll…” - Änr 2013-06959. ”Parkeringsskada”.

24 www.arn.se Innan jag anmäler Information till företag Frågor och svar Vanliga fall/referat Statistik Webbanmälan


Ladda ner ppt "ARN i korta drag Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamheten genom information och utbildning Informera."

Liknande presentationer


Google-annonser