Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktions- och hälsobaserade vårdambitionsnivåer Vad är ”Nödvändigt”?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktions- och hälsobaserade vårdambitionsnivåer Vad är ”Nödvändigt”?"— Presentationens avskrift:

1 Funktions- och hälsobaserade vårdambitionsnivåer Vad är ”Nödvändigt”?
Geriatrisk odontologi Funktions- och hälsobaserade vårdambitionsnivåer Vad är ”Nödvändigt”? Inger Wårdh Ötdl, docent Göran Friman 1

2 Uppsökande verksamhet inom tandvård
Med uppsökande verksamhet inom tandvård avses att via hembesök identifiera behov av tand- och munvård, erbjuda eller förmedla profylax/behandling och ge munhälsoråd till äldre och funktionshindrade som inte själva bedöms kunna söka sig till tandvården dvs gravt och långvarigt omvårdnadsberoende Vårdpersonal eller anhörigvårdare ska vara med vid hembesöket där en s k munhälsobedömning görs Är kostnadsfritt 2

3 Nödvändig tandvård Begreppet ”Nödvändig Tandvård” omfattar mun- och tandvård som kan medverka till en väsentlig förbättring av patientens livskvalitet både i fysiskt och psykiskt hänseende samt möjligheten att nutriera sig – betalas enligt hälso/sjukvårdstaxa Gäller funktionshindrade/omvårdnadsberoende personer Gäller både profylax och behandling 3

4 Mål och inriktning Bedömning av realistiskt behandlingsbehov med hänsyn till allmäntillstånd Påtaglig förbättring av förmågan att tillgodogöra sig föda och ge en ökad livskvalitet Främst inrikta sig på att hålla patienten fri från sjukliga förändringar i munnen, motverka smärta eller andra obehag 4

5 Vårdambition Beroende på patientens allmänna situation – fysiska och mentala status - kan den Nödvändiga tandvården ha varierande vårdambitionsnivåer Vad sker om ingen behandling sker eller ingen profylax sätts in? Vad en behandling kostar i form av besvär för patienten, måste ställas i relation till en förväntad förbättring av livskvaliteten 5

6 Vårdambition är inte=vårdkvalitet
Välj en insats som bedöms kunna utföras med godtagbar teknisk kvalitet Låt inte den förväntade livslängden styra kvaliteten – men ibland val av åtgärd Anpassad tandvård – inte kompromisstandvård 6

7 Vårdambitionsnivåer Förbättra: oftast startar vårt kliniska tänkande här Bevara: när vi anar en risksituation och att det krävs insatser för att det inte ska bli värre Lindra: när den allmänna prognosen är så dålig att den odontologiska vården blir palliativ – kan även gälla vid psykiska tillstånd och demens 7

8 Vad avgör vårdambitionsnivån?
Allmäntillstånd Medicinsk riskbedömning Oralt status Patientens förmåga att tillgodogöra sig behandlingen Patientens önskemål Terapeutens kunskap, färdighet och resurser – olika terapeuter kan välja olika vårdambitionsnivåer ”Rätt behandling vid rätt tillfälle” 8

9 Förbättra Välgjord eller adekvat justerad protetik kan höja livskvaliteten för den äldre och funktions-hindrade Konstruktionerna ska kunna skötas – annars en försämring Sörj för profylaktiskt stöd! Bedöms ovanstående inte kunna fullföljas – överväg att inte utföra insatsen

10 Bevara Originaldelarna kräver ingen adaptationsprocess. När behandlingsmöjligheterna krymper, ökar deras värde Spar dock inte tänder som kan utgöra infektionsfokus Sörj för profylaktiskt stöd! Bedöms bettet dock snart rasera – överväg att i tid extrahera

11 Lindra Allmäntillståndet medger ingen aktiv behandling – vi närmar oss begreppet omvårdnad Fokuserar på daglig munhälsovård och smärtlindring Kan dock innebära lokala behov av extraktioner och fyllningar

12 Nästan alltid nödvändigt
Regelbunden undersökning av mun- och tandhälsotillståndet Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande orala åtgärder Komma ihåg: avvakta är också en terapi Prognosbedömning 12


Ladda ner ppt "Funktions- och hälsobaserade vårdambitionsnivåer Vad är ”Nödvändigt”?"

Liknande presentationer


Google-annonser