Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på gymnasieinformation !. Grundskolan förändras Ny läroplan för förskolan Ny gymnasieskola Nya tillträdesregler till högre studier Lärarlegitimation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på gymnasieinformation !. Grundskolan förändras Ny läroplan för förskolan Ny gymnasieskola Nya tillträdesregler till högre studier Lärarlegitimation."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på gymnasieinformation !

2 Grundskolan förändras Ny läroplan för förskolan Ny gymnasieskola Nya tillträdesregler till högre studier Lärarlegitimation och ny lärarutbildning Ny skollag Ny betygsskala Ny rektorsutbildning På gång

3 12 yrkesprogram 6 högskoleförberedande program Gymnasieexamen Historia obligatoriskt Branschinflytande – programråd Ny betygsskala Lärlingsutbildning Introduktionsprogram Nya strukturer och ämnen Ny gymnasieskola ”GY2011” www.skolverket.se

4 Några viktiga förändringar Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs Lärlingsutbildning Ny betygsskala och nya ämnesplaner

5 Behörighet till gymnasieskolan Yrkesprogram: För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att man har godkänt betyg i : svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst

6 Behörighet till gymnasieskolan Högskoleförberedande program: För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i : svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga i 12 ämnen totalt. För Ekonomi(EK), Humanistiska(HU) och Samhällsvetenskapliga programmet ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För Naturvetenskapliga(NA) och Teknikprogrammet(TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi

7 Meritvärde För att räkna ut ditt meritvärde tar du summan av dina 16 bästa betyg ( G i alla = 160p, MVG= 320 ) Nuvarande betygsskalan: Godkänd = 10p Väl godkänd = 15p Mycket väl godkänd = 20p Nya betygsskalan: F = 0p E = 10p (G) D = 12,5p C = 15p (VG) B = 17,5p A = 20p (MVG)

8 Yrkesprogram Högskole- förberedandeFöre GY 2011 program Gymnasiegemensamma Kärnämnen 750 p ämnen 600 pämnen 1100-1250 p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Karaktärsämnen, Inriktningar minst 300 p inriktningar och valbara Inriktningar 300-600 pkurser 1350 p Programfördjupning högst 900 p200-400 p Programfördjupning 200-400 pProjektarbete 100 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 300 p Individuellt val 200 p

9 Följ arbetet på www.skolverket.se/gy2011

10 12 yrkesprogram: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet

11 6 högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

12 Examen Yrkesexamen -2500 p -2250 p godkända poäng -Godkänt i Sv 1, Eng 5 och Ma 1 -Godkänt på kurser inom det programgemensamma ämnena med 400 p - Godkänt på gymnasiearbetet Högskoleförberedande examen -2500 p -2250 p godkända poäng -Godkänt i Sv 3, Eng 6 och Ma 1 -Godkänt på gymnasiearbetet

13 Nya regler till Högskolan infördes hösten 2010  Minst 90% godkända gymnasiepoäng krävs för grundläggande behörighet varav Svenska, Engelska och Matematik måste ingå  meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal  Två olika sökgrupper för elever med gymnasiebetyg, direktgrupp och kompletteringsgrupp

14 Meritpoäng  Extra poäng som ökar chansen att komma in på högskoleutbildningar  Fördjupningskurser i engelska, matematik samt moderna språk eller annan kurs som har betydelse för den aktuella utbildningen  Tillgodoräkna max 2,5 meritpoäng  Kurs som krävs för behörighet ger inga meritpoäng

15 Gymnasial lärlingsutbildning Alternativ väg till yrkesexamen inom yrkesprogrammen Kan börja första, andra eller tredje året I huvudsak förlagd till en eller flera arbetsplatser Samma behörighetsregler och examensmål som skolförlagd yrkesutbildning Möjligheten att kombinera anställning och studier ska utredas vidare

16 Yrkeshögskoleutbildning En utbildningsform inom yrkeshögskolan, utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå, inom en mängd olika områden; IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media, teknik m.fl. Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats www.yrkeshogskola.net

17 Introduktionsprogram (fd. Individuella programmet) Preparandutbildning För dig som har fullföljt grundskolan men inte fått behörighet till ett nationellt program, eller för dig som är behörig till ett yrkesprogram men vill gå ett högskoleförberedande, 1 årig utbildning som kommunen ska erbjuda. Programinriktat Individuellt Program För dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram. För att få söka måste du ha godkänt betyg i - Svenska /Svenska som andra språk - Engelska eller Matematik, samt i minst 4 andra ämnen - Engelska och Matematik samt i minst 3 andra ämnen Kommunen är inte skyldig att anordna ”Programinriktat individuellt val”. Yrkesintroduktion För dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det lättare för dig att komma ut på arbetsmarknaden eller som leder till att du kommer in på ett yrkesprogram. Kommunen ska erbjuda den.

18 forts… Introduktionsprogram (fd. Individuella programmet) Individuellt alternativ Vänder sig till dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att den ska hjälpa dig vidare till Yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Kommunen ska erbjuda den. Språkintroduktion Är för dig som är invandrarungdom och som nyligen har anlänt till Sverige. Syftet med utbildningen är att du ska lära dig det svenska språket tillräckligt bra för att sedan kunna gå en gymnasieutbildning eller annan utbildning. Kommunen ska erbjuda denna utbildning.

19 Tidplan  September gymnasieinformation klassvis, föräldrainformation  September och framåt enskilda vägledningssamtal  25-27 november gymnasiemässa  November och framåt gymnasieskolorna håller Öppna hus  Januari Inloggningsuppgifter skickas hem till eleverna

20 forts. Tidplan Januari/ februari möjlighet att lägga in val på söksidan www.gymnasieintagning.se www.gymnasieintagning.se Mitten av februari stängs söksidan och underskriven valblankett lämnas in till SYV på din skola Januari – Maj Informationer hålls på de olika gymnasieskolorna. När? Se webbsidan

21 forts. Tidplan I April den preliminära intagningsstatistiken presenteras på www.gymnasieintagning.sewww.gymnasieintagning.se Maj Omvalsperiod Vårterminsslut Sänds slutbetygen in till gymnasieintagningen och den slutliga intagningen börjar I början av Juli sökande får ett slutgiltigt intagningsbesked både via webben och skriftligt hem i brevlådan Augusti reservintagningar sker

22 Öppna Hus! Gymnasiemässa i Älvsjö 25-27 november – Eleverna kommer att åka med klassen torsdagen eller fredagen. Alla gymnasieskolor anordnar öppna hus eller informationsmöten under hösten och våren. – På skolornas hemsidor eller på www.gymnasieintagning.se kan man hitta när respektive skola har sina möten www.gymnasieintagning.se

23 Valet är en process Som blir ett väl övervägt val, då det fått mogna fram med hänsyn till; Intressen Talanger / begåvningar Framtiden (inte nödvändigtvis) Föräldrar eller andra (fantastiska bollplank)

24 När finns jag på skolan? Tisdagar 8.30-16.00 Onsdagar 12.00-16.00 Torsdagar 8.30-16.00 Tel; 08- 734 25 16 E-post; jeanette.larsson@solna.sejeanette.larsson@solna.se


Ladda ner ppt "Välkommen på gymnasieinformation !. Grundskolan förändras Ny läroplan för förskolan Ny gymnasieskola Nya tillträdesregler till högre studier Lärarlegitimation."

Liknande presentationer


Google-annonser