Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen på gymnasieinformation!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen på gymnasieinformation!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen på gymnasieinformation!

2 På gång Ny skollag Ny gymnasieskola Ny betygsskala
Nya tillträdesregler till högre studier Lärarlegitimation och ny lärarutbildning Mycket är på gång inom skolans värld just nu. Det som är inringat är väl det som påverkar era ungdomar närmast Grundskolan förändras Ny rektorsutbildning Ny läroplan för förskolan

3 Ny gymnasieskola ”GY2011” 12 yrkesprogram
6 högskoleförberedande program Lärlingsutbildning Nya strukturer och ämnen Branschinflytande – programråd I stora drag vad skiljer den nya gymnasieskolan mot den gamla? - Nya programstrukturer och ämnesplaner. 18 nationella program där 6 är högskoleförberedande och övriga 12 är yrkesprogram. Alla nyheter presenteras på Skolverkets hemsida. Historia obligatoriskt Ny betygsskala Gymnasieexamen Introduktionsprogram

4 Några viktiga förändringar
• Högre behörighetskrav till gymnasieskolan • Större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program • En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs • Lärlingsutbildning • Ny betygsskala och nya ämnesplaner Specialutformade program försvinner. Inom dessa 18 program finns ca 60 olika inriktningar, vilket är en väsentlig skillnad mot dagens gymnasieskola där t.ex.. Stockholmseleverna har haft drygt 1300 utbildningsalternativ att välja mellan. Det ska finnas 18 nationella program i den nya gymnasieskolan. Den ska leda längre vad gäller kunskaper och kvalitet än dagens gymnasieskola.

5 Behörighet till gymnasieskolan
Yrkesprogram: För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att man har godkänt betyg i : svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i 5 ytterligare ämnen, det vill säga i 8 ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst Av de 5 ämnena är det inte sagt att det spelar någon roll vilka. Totalt 8 ämnen

6 Behörighet till gymnasieskolan
Högskoleförberedande program: För att vara behörig till de 6 högskoleförberedande programmen krävs att man har godkänt betyg i : svenska/svenska som andra språk matematik engelska plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen, det vill säga i 12 ämnen totalt. För Ekonomi(EK), Humanistiska(HU) och Samhällsvetenskapliga programmet ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion. För Naturvetenskapliga(NA) och Teknikprogrammet(TE) ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi Här är det specificerat vilka ämnen man behöver ha betyg i utöver sv eng och ma. Totalt 12 ämnen

7 Meritvärde För att räkna ut ditt meritvärde tar du summan av dina 16 bästa betyg ( G i alla = 160p, MVG= 320 ) Nuvarande betygsskalan: Godkänd = 10p Väl godkänd = 15p Mycket väl godkänd = 20p Nya betygsskalan: F = 0p E = 10p (G) D = 12,5p C = 15p (VG) B = 17,5p A = 20p (MVG) Om det är konkurens om platserna så är det ditt meritvärde som avgör om du får en plats eller ej (även andra företrädesregler kan träda in olika beroende på i vilken kommun man är skriven). Summan av dina 16 bästa betyg. De flesta läser 17 ämnen (modernt språk) har man dessutom modersmål har man 18 ämnen MEN det är bara 16 som räknas. Datorn räknar automatiskt bort de sämsta, man behöver inte räkna ut det själv. Regeringen föreslår också en ny betygsskala med beteckningarna A-F. Skolverket kommer utförda nationella kunskapskrav för betygsstegen E, C, A, till höger

8 inriktningar och valbara
Yrkesprogram Högskole- förberedande Före GY 2011 program Gymnasiegemensamma Kärnämnen 750 p ämnen 600 p ämnen p Programgemensamma karaktärsämnen 400 p Karaktärsämnen, Inriktningar minst 300 p inriktningar och valbara Inriktningar p kurser 1350 p Programfördjupning högst 900 p p Projektarbete 100 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 300 p Individuellt val 200 p

9 Följ arbetet på www.skolverket.se/gy2011

10 12 yrkesprogram: • Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet • El- och energiprogrammet • Fordons- och transportprogrammet • Handels- och administrationsprogrammet • Hantverksprogrammet • Hotell- och turismprogrammet • Industritekniska programmet • Naturbruksprogrammet • Restaurang- och livsmedelsprogrammet • VVS- och fastighetsprogrammet • Vård- och omsorgsprogrammet Det ska vara hög kvalité på programmen och leda till skicklighet i yrket. Efter det att du gått klart ett yrkesprogram ska du kunna börja jobba på en gång eller läsa vidare på tex yrkeshögskolan. Om du vill läsa in grundläggande behörighet ska du ha möjlighet till det. Här skiljer sig regeringen och oppositionen åt. Oppositionen vill att man inom de 2500 poängen ska ha möjlighet att få högskolebehörighet medan regeringen ser att de som vill, ska ha möjlighet att läsa kurser som leder till högskolebehörighet men kanske med utökad studiekurs.. Ett yrkesprogram kan vara skolförlagt eller som en lärlingsutbildning. Det ger samma behörighet och samma examensmål som krävs för båda alternativen. Alla Yrkesprogram har minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

11 6 högskoleförberedande program:
• Ekonomiprogrammet • Estetiska programmet • Humanistiska programmet • Naturvetenskapsprogrammet • Samhällsvetenskapsprogrammet • Teknikprogrammet De högskoleförberedande programmen ska förbereda dig bättre för högskolestudier jämfört vad den gamla gymnasieskolan gjort.

12 Examen Yrkesexamen Högskoleförberedande examen 2500 p
2250 p godkända poäng Godkänt i Sv 1, Eng 5 och Ma 1 Godkänt på kurser inom det programgemensamma ämnena med 400 p - Godkänt på gymnasiearbetet Högskoleförberedande examen 2500 p 2250 p godkända poäng Godkänt i Sv 3, Eng 6 och Ma 1 Godkänt på gymnasiearbetet Utbildningen måste innehålla kurser till summan av 2500p, reducerat program gäller ej som det gjort tidigare. 90 % godkända kurser

13 Nya regler till Högskolan infördes hösten 2010
Minst 90% godkända gymnasiepoäng krävs för grundläggande behörighet varav Svenska, Engelska och Matematik måste ingå meritpoäng att lägga till sitt jämförelsetal Två olika sökgrupper för elever med gymnasiebetyg, direktgrupp och kompletteringsgrupp Direktgruppen har fler platser och det innebär att det kommer att vara en fördel att ”få med sig” kurser som ger behörighet direkt från gymnasiet

14 Meritpoäng Extra poäng som ökar chansen att komma in på högskoleutbildningar Fördjupningskurser i engelska, matematik samt moderna språk eller annan kurs som har betydelse för den aktuella utbildningen Tillgodoräkna max 2,5 meritpoäng Kurs som krävs för behörighet ger inga meritpoäng Kan vara viktigt att ha läst kurser som ger meritpoäng, speciellt om man vill söka till populära utbildningar som tex. Läkare eller jurist. Man ska också tänka på att många sökande kommer att ha meritpoäng att tillgodoräkna framöver. Procentuellt sett så ”slår” meritpoängen mer än att öka ett betyg från G till VG eller VG till MVG.

15 Gymnasial lärlingsutbildning
Alternativ väg till yrkesexamen inom yrkesprogrammen • Kan börja första, andra eller tredje året • I huvudsak förlagd till en eller flera arbetsplatser • Samma behörighetsregler och examensmål som skolförlagd yrkesutbildning • Möjligheten att kombinera anställning och studier ska utredas vidare Man ska dock fundera extra mycket på om den lärlingsutbildning passar just mig. Mycket praktik ute på riktiga arbetsplatser, kanske längre resväg, ingå i ett arbetslag ”vuxna regler” vad gäller arbetstider och annat.

16 Yrkeshögskoleutbildning
En utbildningsform inom yrkeshögskolan, utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå, inom en mängd olika områden; IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media, teknik m.fl. Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden Teori varvas med praktik - många utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats Även inom yrkesprogrammen kan man vidareutbilda sig inom en mängd olika områden

17 Introduktionsprogram (fd. Individuella programmet)
Preparandutbildning För dig som har fullföljt grundskolan men inte fått behörighet till ett nationellt program, eller för dig som är behörig till ett yrkesprogram men vill gå ett högskoleförberedande, 1 årig utbildning som kommunen ska erbjuda. Programinriktat Individuellt Program För dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram. För att få söka måste du ha godkänt betyg i Svenska /Svenska som andra språk Engelska eller Matematik, samt i minst 4 andra ämnen - Engelska och Matematik samt i minst 3 andra ämnen Kommunen är inte skyldig att anordna ”Programinriktat individuellt val”. Yrkesintroduktion För dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det lättare för dig att komma ut på arbetsmarknaden eller som leder till att du kommer in på ett yrkesprogram. Kommunen ska erbjuda den. Vilka är alternativen om man inte blir behörig till ett Nationellt gymnasieprogram? Det tidigare Individuella programmet görs om ock blir indelat i 5 olika program som i praktiken finns redan idag fast kanske inte på alla håll.

18 forts… Introduktionsprogram (fd. Individuella programmet)
Individuellt alternativ Vänder sig till dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att den ska hjälpa dig vidare till Yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Kommunen ska erbjuda den. Språkintroduktion Är för dig som är invandrarungdom och som nyligen har anlänt till Sverige. Syftet med utbildningen är att du ska lära dig det svenska språket tillräckligt bra för att sedan kunna gå en gymnasieutbildning eller annan utbildning. Kommunen ska erbjuda denna utbildning.

19 Tidplan September gymnasieinformation klassvis, föräldrainformation
September och framåt enskilda vägledningssamtal 25-27 november gymnasiemässa November och framåt gymnasieskolorna håller Öppna hus Januari Inloggningsuppgifter skickas hem till eleverna Föräldramöte för alla i matsalen, ev även åk.8. Alla blir kallade på minst ett vägledningssamtal. Föräldrar är välkomna. Eleverna kommer att gå på gymnasiemässan tillsammans med klassen torsdag eller fredag. Har man möjlighet så tycker jag absolut att man ska gå även på lördagen tillsammans med förälder, man tittar på olika saker då man går runt med kompisar jämfört med vad man gör när man är där med sin förälder. Man ”hinner inte” stanna upp vid de skolor/utbildningar som man vill titta lite närmare på, för man är rädd att tappa bort kompisarna. Öppna hus… gå på så många som möjligt. Det är där du får ”känslan för skolan och bara en sån sak som att se lokaler och var skolan ligger är en av de saker som har en ganska avgörande betydelse för vad man sedan väljer. När man frågar tidigare elever vad de tycker att man skatänka på så nämner de allra flesta att ”gå på så många öppna hus som möjligt, så du kan jämföra olika alternativ eller ännu hellre om man har möjlighet, gå även dit vid andra tillfällen då skolorna inte ”piffat upp sig”

20 forts. Tidplan Januari/ februari möjlighet att lägga in val på söksidan Mitten av februari stängs söksidan och underskriven valblankett lämnas in till SYV på din skola Januari – Maj Informationer hålls på de olika gymnasieskolorna. När? Se webbsidan Man har ca en månad på sig att lägga in valen innan söksidan stänger. Blanketten måste skrivas under av både vårdnadshavare och elev och sedan lämnas in till mig, först då är valet slutfört och giltigt. I år diskuterar man att man ska utöka sökperioden till i slutet av februari, då det är mycket nytt för eleverna att sätta sig in i

21 Augusti reservintagningar sker
forts. Tidplan I April den preliminära intagningsstatistiken presenteras på Maj Omvalsperiod Vårterminsslut Sänds slutbetygen in till gymnasieintagningen och den slutliga intagningen börjar I början av Juli sökande får ett slutgiltigt intagningsbesked både via webben och skriftligt hem i brevlådan Augusti reservintagningar sker Man ser intagningsstatistiken via sin inloggningskod. Omvalsperiod= mycket viktigt att tänka på rangordningen. Ungefär vid skolstarten tar gymnasieskolorna själva över sin intagning

22 Öppna Hus! Gymnasiemässa i Älvsjö 25-27 november
Eleverna kommer att åka med klassen torsdagen eller fredagen. Alla gymnasieskolor anordnar öppna hus eller informationsmöten under hösten och våren. På skolornas hemsidor eller på kan man hitta när respektive skola har sina möten På lördagen åk gärna själva tillsammans med förälder. Man tittar på olika saker då man åker med föräldrar än då man går runt med kompisar. Tar sig inte tid till att stanna till på de skolor man själv vill tex. När man frågar tidigare elever vad de tycker att man skatänka på så nämner de allra flesta att ”gå på så många öppna hus som möjligt, så du kan jämföra olika alternativ eller ännu hellre om man har möjlighet, gå även dit vid andra tillfällen då skolorna inte ”piffat upp sig” Mycket viktigt att gå på så många öppna hus som möjligt. Man får en känsla för skolan, om man passar in där eller om den är som man tänkt sig. Lokaler, Resväg, Pedagogik mm

23 Valet är en process Som blir ett väl övervägt val, då det fått mogna fram med hänsyn till; Intressen Talanger / begåvningar Framtiden (inte nödvändigtvis) Föräldrar eller andra (fantastiska bollplank) Inte ett beslut som ska tas i ”all hast”. Det tar tid att fundera, komma på vad det innebär och avfärda och sen fundera ut ett nytt alternativ som behöver tid på sig att mogna och även det kanske avslås.

24 När finns jag på skolan? Tisdagar 8.30-16.00 Onsdagar 12.00-16.00
Torsdagar Tel; E-post; Lättast att nå mig är via mail, den ser jag varje dag och krävs det inget jättelångt svar så kan jag svara oavsett vilken skola jag är på. Dock är det viktigt att man tydligt talar om vilken elev det gäller och vilken klass han/hon går i. Jag har närmare 200 åk. 9 och lika många åk. 8


Ladda ner ppt "Välkommen på gymnasieinformation!"

Liknande presentationer


Google-annonser