Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vasa 28.11.2014 Johnny Åkerholm.  2008  2019 ◦ Antalet 65 år fyllda + drygt 1/3 ◦ Försörjningskvot50  64 (Försörjningskvot = yngre än 15 och äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vasa 28.11.2014 Johnny Åkerholm.  2008  2019 ◦ Antalet 65 år fyllda + drygt 1/3 ◦ Försörjningskvot50  64 (Försörjningskvot = yngre än 15 och äldre."— Presentationens avskrift:

1 Vasa 28.11.2014 Johnny Åkerholm

2

3  2008  2019 ◦ Antalet 65 år fyllda + drygt 1/3 ◦ Försörjningskvot50  64 (Försörjningskvot = yngre än 15 och äldre än 64 i förhållande till 14-64- åringar) Källa: Statistikcentralen och egna beräkningar Johnny Åkerholm

4

5

6 20132016 Finland56,062,4 Euro-området93,193,8 Källa: EU Kommissionen, 2014 Johnny Åkerholm

7 Tre parametrar: ◦ Mera tillväxt= mera att fördela ◦ Mindre offentliga uppgifter= mindre offentliga utgifter ◦ Ökad effektivitet i produktionen av välfärdstjänster Johnny Åkerholm

8  Kan inte räkna med effektiv draghjälp från Europa ◦ Inga akuta kriser – inga strukturella förbättringar ◦ Den inre marknaden har många problem ◦ Den ekonomiska samordningen inte på plats  Finlands produktionspotential räcker inte till ◦ Arbetskraftsutbudet sjunker ◦ Arbetets produktivitet stiger långsammare än förr ◦ Produktivt kapital blir oekonomiskt Johnny Åkerholm

9

10  Industrin flyttar ut ◦ Finland för dyrt ◦ Finland för långt från tillväxtmarknaderna ◦  Fabriksindustrins förädlingsvärde -16½ % under de senaste 6 åren (utan elektronik och skog)  Digitaliseringen tar över ”rutinuppgifterna”  Arbetsmarknaden polariseras – syns redan i statistiken Johnny Åkerholm

11

12 Lähde: Mitrunen (2013)

13  Valsituation: ◦ Bevara det gamla och sänka levnadsstandarden, eller ◦ Satsa på höga förädlingsvärden och högre levnadsstandard?  Finland – och Norden - i princip väl positionerade för högre förädlingsvärden ◦ God utbildning ◦ Satsningar på FoU Johnny Åkerholm

14  Krävs grundlig omskolning  För litet entreprenörskap och risktagning  Liten acceptans av misslyckanden eller ekonomisk framgång  Kräver stora andliga och materiella resurser  regional koncentration  Aktiviteten internationell – varför placera den i Finland? Johnny Åkerholm


Ladda ner ppt "Vasa 28.11.2014 Johnny Åkerholm.  2008  2019 ◦ Antalet 65 år fyllda + drygt 1/3 ◦ Försörjningskvot50  64 (Försörjningskvot = yngre än 15 och äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser