Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektmätning av kluster - exemplet Compare Karlstad 8 februari 2011 Anna Löfmarck Grufman Reje management 2014-06-29© Grufman Reje 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektmätning av kluster - exemplet Compare Karlstad 8 februari 2011 Anna Löfmarck Grufman Reje management 2014-06-29© Grufman Reje 2011."— Presentationens avskrift:

1 Effektmätning av kluster - exemplet Compare Karlstad 8 februari 2011 Anna Löfmarck Grufman Reje management 2014-06-29© Grufman Reje 2011

2 Grufman Reje och Simplermetoden  Grufman Reje management (1993)  Simplermetoden (1987)  Bygger på bolagsdata från aktiebolag  Nya verktyg gör det möjligt att aggregera och visualisera data  Metoden kan visa ekonomisk utveckling i regioner, kommuner, branscher, kluster

3 2014-06-29© Grufman Reje 2011 Ett helt näringsliv åskådliggjort i Simpler!

4 2014-06-29© Grufman Reje 2011 4 Simpler™ diagrammet Insatsvaror Försäljning Personal Kapital Förädlingsvärde Diagrammet kan delas in i tre zoner 0,2 0 0,6 0,4 1,0 0,8 0,200,60,41,00,8 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde Hög effektivitet Låg effektivitet Förlust 2014-06-29

5 Utgångspunkter vid klusterstudier  Tidsserier 5 till 10 år.  Jämförelsegrupper (kontrollgrupper): - hela länets näringsliv - motsvarande SNI-grupper i länet  Avstämning med klusterledare.  Jämför tre parametrar: - förädlingsvärde - konkurrenskraft -sysselsättning  Effektmätning som visar hur klustret hade utvecklats om man inte hade jobbat tillsammans.

6 2014-06-29© Grufman Reje 2011

7 2014-06-29© Grufman Reje 2011

8 2014-06-29© Grufman Reje 2011

9 2014-06-29© Grufman Reje 2011

10 2014-06-29© Grufman Reje 2011

11 2014-06-29© Grufman Reje 2011

12 2014-06-29© Grufman Reje 2011

13 2014-06-29© Grufman Reje 2011

14 Tillväxt i förädlingsvärde 2001 - 2008  Compare växer med 213%  Länet växer med 58%  Jämförelsegruppen (”övriga branschen”) växer med 89% 2014-06-29© Grufman Reje 2011

15 Effektmätning av Compare 2014-06-29© Grufman Reje 2011 Compare har under åren 2001 - 2008 ökat sin avkastning med 477 msek. Compare skulle ha minskat sin avkastning med -34 msek med Jämförelseföretagens konkurrenskraftsutveckling.

16 Sysselsättningsutveckling  Compare har ökat antalet anställda med 23%  Antalet anställda har i länet ökat med 12%  Jämförelseföretagen har ökat antalet anställda med 57% 2014-06-29© Grufman Reje 2011

17 Sammanfattning av Compare 2001-2008  Tillväxten är högre än länet och jämförelsegruppen.  Konkurrenskraften och avkastningen har ökat mer än länet och jämförelsegruppen.  Antalet anställda har ökat mer än länet men mindre än jämförelsegruppen. 2014-06-29© Grufman Reje 2011

18 2014-06-29© Grufman Reje 2011

19 Reflektioner  Kluster växer snabbare än de företag som står utanför gemenskapen.  Konkurrenskraften utvecklas oftast bättre i kluster.  Klustren utvecklas i olika kontexter och befinner sig i olika faser.  Vidare forskning krävs, men det finns skäl att tro att branschmognaden, klustersamarbetets syfte och organisationen av samarbetet är viktiga förklaringsfaktorer.

20 Effektmätning av kluster - exemplet Compare Karlstad 8 februari 2011 Anna Löfmarck Grufman Reje management 2014-06-29© Grufman Reje 2011


Ladda ner ppt "Effektmätning av kluster - exemplet Compare Karlstad 8 februari 2011 Anna Löfmarck Grufman Reje management 2014-06-29© Grufman Reje 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser