Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NyföretagarCentrum Resultat 2009 Rådgivning Företagsstarter Nätverk Finansiering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NyföretagarCentrum Resultat 2009 Rådgivning Företagsstarter Nätverk Finansiering."— Presentationens avskrift:

1 NyföretagarCentrum Resultat 2009 Rådgivning Företagsstarter Nätverk Finansiering

2 Antal klienter Kön Ålder Ursprung Typ av rådgivning Rådgivningen

3 Totalt23 400* Nya17 500 (15 000)** Från tidigare år5 900* Resultat 2009 NyföretagarCentrum Klienter *Finns inget jämförelsetal för 2008**Siffran inom parentes avser 2008 års verksamhet

4 Kvinnor51% (54%) Män49% (46%) Resultat 2009 NyföretagarCentrum Kön

5 Upp till 25 år15% (15%) 26-30 år 16% (14%) 31-40 år 28% (30%) 41-50 år25% (25%) 51-60 år13% (12%) 61 år –3% (3%) Resultat 2009 NyföretagarCentrum Ålder

6 Födda i Sverige82% (81%) Födda utomlands18% (19%) Resultat 2009 NyföretagarCentrum Ursprung

7 Arbetsförmedlingen25% (17%) Internet18% (18%) Vänner/bekanta17% (17%) Samarbetspartners11% (16%) (bankerna, Almi, Trygghetsrådet m.fl.) Media8% (8%) Broschyrer/trycksaker8% (8%) Kommun6% (7%) Andra sätt7% (9%) Resultat 2009 NyföretagarCentrum Hur hittar klienterna oss?

8 Utvärdera affärsidén51% (51%) Ekonomi/Budget/Finansiering25% (24%) Marknadsföring/Försäljning9% (9%) Organisation/Tillstånd/Myndighetskontakter9%(9%) Övriga frågor7%(8%) Resultat 2009 NyföretagarCentrum Typ av rådgivning

9 Startfrekvens Antal starter Bolagsform Sektorer Företagsstarter

10 Startfrekvens43,2%* Antal starter10 000 (10 000) *Källa: Nöjd Kund Index 2009 (webbaserad enkät). Finns inget jämförelsetal för 2008. Resultat 2009 NyföretagarCentrum Startfrekvens/Antal starter

11 Enskild firma72%(72%) AB19%(20%) HB/KB8%(8%) Ekonomisk Förening1%(0%) Resultat 2009 NyföretagarCentrum Bolagsform

12 Tjänstesektor65%(64%) Handel27% (27%) Industri/hantverk8%(9%) Resultat 2009 NyföretagarCentrum Sektorer

13 Samarbetspartners Kompetensnätverk Ideella insatser Nätverk

14 2 400 (2 600) företag, organisationer, myndigheter och kommuner stöder och finansierar NyföretagarCentrum Resultat 2009 NyföretagarCentrum Samarbetspartners

15 3 600 (4 300) personer finns i NyföretagarCentrums kompetensnätverk Resultat 2009 NyföretagarCentrum Kompetensnätverk

16 33 200 (31 600) timmars ideellt arbete har NyföretagarCentrums kompetensnätverk lagt ned på verksamheten under 2009 Resultat 2009 NyföretagarCentrum Ideella insatser *Inkluderar hela verksamheten (även mässor, kampanjer, mentorprogram m.m.)

17 Omsättning Privat/offentlig finansiering Finansiering

18 Totalt82 000 000 kr*(75 000 000 kr) Per klient 3 500 kr** Per ny klient 4 700 kr(5 200 kr) Per företagsstart 8 200 kr(7 500 kr) *Avser alla NyföretagarCentrum samt moderorganisationen Jobs and Society NyföretagarCentrum ** Jämförelsetal för 2008 saknas. Resultat 2009 NyföretagarCentrum Omsättning

19 Privat*60%(58%) Offentlig*40%(42%) 92% (86%) av alla NyföretagarCentrum har minst 50% privat finansiering *Genomsnittlig för alla NyföretagarCentrum samt Jobs and Society NyföretagarCentrum Resultat 2009 NyföretagarCentrum Privat/offentlig finansiering

20 www.nyforetagarcentrum.se


Ladda ner ppt "NyföretagarCentrum Resultat 2009 Rådgivning Företagsstarter Nätverk Finansiering."

Liknande presentationer


Google-annonser