Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av utvärderingar av bibliotekets resurser vid Högskolan i Gävle Mats Brenner, IKT-pedagog – Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av utvärderingar av bibliotekets resurser vid Högskolan i Gävle Mats Brenner, IKT-pedagog – Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av utvärderingar av bibliotekets resurser vid Högskolan i Gävle Mats Brenner, IKT-pedagog – Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle. 2014-11-11

2 Varför undersöka och utvärdera? – ett perspektiv snett från sidan av en IKT- pedagog…

3 Hur ser målet ut… Informationskompetens IKT-kompetens …gäller både lärare och studenter.

4 Tendens och riktning inom akademiskt lärande OER Webinar/onlinemöten MOOC E-assessment & Badge E-portfolio & e-CV Förmedlande Dialog & Interaktiviet På plats Active learning Classroom (ALC) Mobilt Hyflex learning Blended learning Video & Podcast Aktiva kontor Öppen data Open Access Självstudiematerial

5 Självstudiematerial – My Learning Essentials… Referens: http://www.library.manchester.ac.uk/academicsupport/mylearningessentials/ - ger mindre arbetstid kring handledning/frågor/support, mer lärande för student http://www.library.manchester.ac.uk/academicsupport/mylearningessentials/

6 Vilka är våra viktigaste resurser? Kollegor på biblioteket och Learning Center Studenterna Lärarna

7

8 IKT-pedagogiska kompetenser – vad kan lärarna?

9 Bibliotekskunskaper– vad kan läraren el. student?

10 Statistik kring det vanliga… Nyckeltal till KB Siffror till HiGs årsredovisning Besöksstatistik vid dörrarna Undervisningstimmar/helårsstudent/utfall av undervisning Boka bibliotekarie Sittplatser/grupprum Förvärvbudget/helårsstudent (all media) Bestånd Användning av e-resurser, licensanvändning Användning av UR access åt lärosäten som har licens Helårsanställda/helårsstudent

11 Statistik som säger något om fokus… Nedladdning - antal fulltextartiklar Nedladdning - kostnad per nedladdad artikel (SEK) Nedladdning - e-böcker Bestånd - antal e-tidskrifter Bestånd - antal e-böcker Bestånd - antal tryckta böcker Förvärv - antal tryckta böcker Bestånd - antal kursböcker totalt Bestånd - antal kursböcker, tryckta Bestånd - antal kursböcker, elektroniska Bestånd - andel elektroniska kursböcker av totalt bestånd kursböcker Undervisning - antal timmar Undervisning - antal deltagare Handledning i informationssökning - antal timmar Utlån - antal böcker totalt Utlån - delmängd antal kursböcker Fjärrutlån - delmängd antal utlån av böcker till andra bibliotek Fjärrutlån - antal levererade artikelkopior till andra bibliotek Fjärrinlån - antal inlån av böcker från andra bibliotek Fjärrinlån - antal levererade artikelkopior från andra bibliotek Antal fysiska besök Öppettimmar per vecka Antal studieplatser Antal grupprum

12 Först vad vi undersöker och inte undersöker… Begreppen Learning Analytics – data kring användning är lärresurser och lärplattformar Vi har bara manuell koll på hur lärare och studenter använder lärresurser och lärplattformarna VI HAR INTE KOLL på t ex hur studenterna använder information eller lärresurser via webbsidorna Vilka webbsidor används, hur mycket och vilka användarflöden finns? Vi uppdaterar alla lika ofta ändå… Vi har koll på antal/frekvenser, viss användning men mer då…?!

13 Vi undersöker/utvärderar också lärare och annan personal… Validerar & utvärderar lärarnas IKT-kompetens – alla nya lärare obligatoriskt. Större insats där 267 lärare deltog. Påbörjat prova validering av lärarens bibliotekskunskaper…(självskattning och önskemål om handledning/info – synpunkter efterfrågas) Webbenkät om lärplattformen Blackboard (2011). Vi har haft samma sedan år 2000. Egentligen sedan 1998. Adobe Connect, hur det används, problem och förbättringar. (3 undersökningar, urval ”Host” i Adobe Connect nu senast 225 respondenter) Utvärdering av schemat och lånediskområdet – intern undersökning av personalen åsikter och få fram förbättringar IKT-användningen hos lärare, långitud trend och tendenser vart 3:dje år. (2008 - 137 svar, 2011 – 183 svar och 2014 – 112 svar). Utvärderingar efter konferenser i samverkan, t e x med NITUS höstmöte (2012) Åsikter om Learning Centers Nyhetsbrev (2012) – som har 1001 mottagare.

14 Vi undersöker också studenter… Mobil app till lärplattform (Blackboard Mobile Learn) – studenternas användning undersökes. Snöbollsutvärdering på Högskolebiblioteket ca 100 svar. Undersökning distansstudenterna: Telefonintervju med 100 distansstudenter (2011). Webbenkät till 381 distansstudenter (2014). Urval och adresser via att de är markerade som distansstudenter i vår bibliotekskatalog. Utländska studenter undersökes. Student questionaire (2009) – chinese students first year learning. Bl a hur biblioteket används och uppfattas. Urval i samverkan med lärare (aktionsforskning) och hur studenterna uppfattar 1:a året. Studien finns publicerad i DiVA, rekommendationer till HiG. Samverkan med York Univ. Undersökning om studenternas användning av biblioteket (2008). Webbenkät, urval/adresser ifrån LADOK. Åsikter om Learning Center:s Nyhetsbrev (2012) – som har 1001 mottagare.

15 Resultatsammanställningar… Syfte med undersökningen Resultatet Undersökningens upplägg Bortfallsanalysen Presentationen/Rapporten Hur sprida/kommunicera resultatet Förslag till förbättringsåtgärder… Hur följa upp att det fått effekt… Hur presenterar du din/Er undersökning/utvärdering?

16 Personlig faktor avgörande ej strukturell – varför vi genomför… Byte av chefer avgör Intresserad medarbetare avgör Urvalsprinciper och mål oklara Källor med adresser ej så korrekta (CRM- arbete) Webbenkätsystem, oklar tillgång till detta Undersökningsdesign och analysmetoder måste anpassas (eller?) Finns tid i tjänsten utvärdera och undersöka? Om tid finns i tjänsten – har vi metoder, verktyg, utvärderingskunskaperna? Problematik & aspekter

17 Limesurvey.org – öppen källkod, har vi på webbhotell. Finns som kommersiell tjänst. Artologic – har vi på licens via SUNET Survs.com – från kostnadfri till Premium, flexibel licens - indata och utdata kvar i systemet Jotform.com – kostnadfri, utdata i PDF- och Excel Webbenkätverktyg – bra ha…

18 Utvärderingens roll… Undersöka nuläget Utvärdera kriterier Åtgärda tidsplan

19 Externt bortfall vid webbenkäter Använd gärna flera insamlingsmetoder i samma undersökning Fundera på hur ni kan presentera så åtgärderna blir genomförda (annars blir det en s k ”hyllvärmare”) Skall ni engagera målgruppen i undersökningen – lärandet i utvärderings- och åtgärdsprocessen även delmål Kartlägga och undersöka med nulägesanalyser och förstudier Praktiserar vi peer review och öppen data… Bra ta hänsyn till…

20 Kontaktadresser: Mats Brenner Högskolan i Gävle – Learning Center Högskolebiblioteket i Gävle mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18, 070-350 02 33 TACK!


Ladda ner ppt "Erfarenheter av utvärderingar av bibliotekets resurser vid Högskolan i Gävle Mats Brenner, IKT-pedagog – Learning Center på Högskolebiblioteket i Gävle."

Liknande presentationer


Google-annonser