Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planering och genomförande av undervisningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planering och genomförande av undervisningen"— Presentationens avskrift:

1 Planering och genomförande av undervisningen
Allmänna råd

2 Skollagen Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt Alla elever ska ges strukturerad undervisning så att eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås Kunskapskrav för år 3 i sv, ma, so, no

3 Rektorns ansvar Ska leda och samordna det pedagogiska arbete så att utbildningen utvecklas Ansvar för skolans resultat Ansvarar för att skolans arbetsformer utvecklas så att elevinflytandet gynnas

4 Planering genomförande uppföljning
Läraren ska tydliggöra vilka delar av ämnet som ska behandlas och vilka kunskapskrav som bedömningen ska utgå ifrån. (Lpp) Kommunicera den med elever och föräldrar Eleverna ska få vara delaktiga i planeringen för att kunna bidra med arbetsformer och innehåll

5 Planering Genomförande uppföljning
Se till att eleverna förstår syftet med de aktiviteter som ska ske och vilka kunskaper de ska få utveckla Kontinuerligt ge återkoppling till eleven på hans/hennes kunskapsutveckling Se till att undervisningen leder mot de mål som var planerade

6 Planering genomförande Uppföljning
Kontinuerligt följa upp om undervisningen gett eleverna möjlighet att utvecklas så långt som möjligt Läraren behöver identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen

7 Delaktighet Läraren behöver vara öppen med sin planering för att ge eleven och dess vårdnadshavare rätt till inflytande och påverkan. Läraren ska fortlöpande informera om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling

8 Skolklimatenkäten Samla in era synpunkter
Sammanställa lärarnas arbete och elevernas resultat = utgör grunden för vårt fortsatta utvecklingsarbete Fram till påsk går det att fylla i enkäten


Ladda ner ppt "Planering och genomförande av undervisningen"

Liknande presentationer


Google-annonser