Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006."— Presentationens avskrift:

1 1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006

2 2 /37 Modellverktyget DALAGEM-EDU

3 3 /37 Vad antas det i olika scenarier? BASSCENARIO Sjöfarten får permanenta stöd, ej utflaggningar Turismen sakta avtagande (trend –2% årligen) Nuvarande utbildningsbenägenhet Moderata förändringar i yrkesstrukturen (bl. a. aningen högre efterfrågan av högre utbildning) Aningen större inflyttning (nya EU-medlemsländer) UTFLAGGNINGSSCENARIO Nuvarande tillfälliga sjöfartsstöden förlängs inte efter 2009 Utflaggning av passagerarsjöfart, 10 % av kapitalstocken årligen mellan (ca 10 % kvar 2015) TJÄNSTETILLVÄXTSCENARIO Kraftig exporttillväxt i företags- och personliga tjänster 20% årligen (mindre omsättningstillväxt) Snabbare förändring i yrkesstrukturen mot mer utbildad arbetskraft inom servicebranscher

4 4 /37 Befolkningsutvecklingen

5 5 /37 Antalet 0-14 –åringar i olika scenarier

6 6 /37 Antalet –åringar i olika scenarier

7 7 /37 Antalet personer 65 år fyllda

8 8 /37 Pensionsavgångar

9 9 /37 BEHOV AV NYREKRYTERING = Pensionsavgångar + Tillväxt/Nedgång i antalet arbetsplatser

10 10 /37 Trafikarbete

11 11 /37 Serviceyrken

12 12 /37 Lednings- och specialistarbete inom produktion och trafik

13 13 /37 Industriarbete

14 14 /37 Kontorsarbete

15 15 /37 Lednings- och specialistarbete inom ekonomi och administration

16 16 /37 Vård- och socialarbete

17 17 /37 Undervisnings- och kulturarbete

18 18 /37 Utan yrkesexam/okänd

19 19 /37 Flyttningsrörelsens påverkan på humankapitalet Ca ålänningar utexamineras från åländska skolor under Något under hälften så många infödda ålänningar flyttar ut. Ca hälften av de utflyttade kommer tillbaka. En betydande rörlighet bland personer födda utanför Åland – både tillfällig och bestående import av humankapital.

20 20 /37 Några konklusioner Arbetskraftsefterfrågan växer långsamt Omfattande pensionsavgångar i en nära framtid: drygt 90 procent av behovet av nyrekrytering härstammar från pensionsavgångarna Deltagandet i arbetsmarknaden minskar när en växande andel av arbetskraften närmar sig pensionsåldern Totala arbetskraftsutbudet kulminerar Flyttningsrörelsen är minst lika viktig för uppbyggnaden och sammansättningen av humankapitalet som den åländska utbildningen Ca hälften av de utflyttade ungdomarna kommer tillbaka

21 21 /37 BNP-utvecklingen

22 22 /37 Totala arbetskraftsefterfrågan

23 23 /37 Arbetskraftsefterfrågan för personer med utbildning på högst gymnasial nivå

24 24 /37 Arbetskraftsefterfrågan för personer med eftergymnasial utbildning

25 25 /37 Totala åländska arbetskraftsutbudet

26 26 /37 Utbudet av personer med utbildning på högst gymnasialnivå (lägre utbildning)

27 27 /37 Utbudet av personer med eftergymnasial utbildning (högre utbildning)

28 28 /37 Upplevda allmänna utbildningsbehovet totalt, antalet personer med behov

29 29 /37 Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med lägre utbildning

30 30 /37 Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med högre utbildning

31 31 /37 Upplevda yrkesrelaterade utbildnings- behovet totalt, antalet pers. med behov

32 32 /37 Upplevda yrkesrelaterade utbildnings- behovet hos personer med lägre utb.

33 33 /37 Upplevda yrkesrelaterade utbildnings- behovet hos personer med högre utb.

34 34 /37 Totala behovet av examensgivande utbildning

35 35 /37 Behovet av examensgivande utbildning, antalet personer med lägre utb.nivå

36 36 /37 Behovet av examensgivande utbildning, personer med högre utb.

37 37 /37 Antalet utexaminerade ålänningar från åländska skolor


Ladda ner ppt "1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser