Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006."— Presentationens avskrift:

1 1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006

2 2 /37 Modellverktyget DALAGEM-EDU

3 3 /37 Vad antas det i olika scenarier? BASSCENARIO Sjöfarten får permanenta stöd, ej utflaggningar Turismen sakta avtagande (trend –2% årligen) Nuvarande utbildningsbenägenhet Moderata förändringar i yrkesstrukturen (bl. a. aningen högre efterfrågan av högre utbildning) Aningen större inflyttning (nya EU-medlemsländer) UTFLAGGNINGSSCENARIO Nuvarande tillfälliga sjöfartsstöden förlängs inte efter 2009 Utflaggning av passagerarsjöfart, 10 % av kapitalstocken årligen mellan 2007-2015 (ca 10 % kvar 2015) TJÄNSTETILLVÄXTSCENARIO Kraftig exporttillväxt i företags- och personliga tjänster 20% årligen (mindre omsättningstillväxt) Snabbare förändring i yrkesstrukturen mot mer utbildad arbetskraft inom servicebranscher

4 4 /37 Befolkningsutvecklingen

5 5 /37 Antalet 0-14 –åringar i olika scenarier

6 6 /37 Antalet 15-24 –åringar i olika scenarier

7 7 /37 Antalet personer 65 år fyllda

8 8 /37 Pensionsavgångar

9 9 /37 BEHOV AV NYREKRYTERING = Pensionsavgångar + Tillväxt/Nedgång i antalet arbetsplatser

10 10 /37 Trafikarbete

11 11 /37 Serviceyrken

12 12 /37 Lednings- och specialistarbete inom produktion och trafik

13 13 /37 Industriarbete

14 14 /37 Kontorsarbete

15 15 /37 Lednings- och specialistarbete inom ekonomi och administration

16 16 /37 Vård- och socialarbete

17 17 /37 Undervisnings- och kulturarbete

18 18 /37 Utan yrkesexam/okänd

19 19 /37 Flyttningsrörelsens påverkan på humankapitalet Ca 4.000 ålänningar utexamineras från åländska skolor under 2006-2015. Något under hälften så många infödda ålänningar flyttar ut. Ca hälften av de utflyttade kommer tillbaka. En betydande rörlighet bland personer födda utanför Åland – både tillfällig och bestående import av humankapital.

20 20 /37 Några konklusioner Arbetskraftsefterfrågan växer långsamt Omfattande pensionsavgångar i en nära framtid: drygt 90 procent av behovet av nyrekrytering härstammar från pensionsavgångarna Deltagandet i arbetsmarknaden minskar när en växande andel av arbetskraften närmar sig pensionsåldern Totala arbetskraftsutbudet kulminerar 2008-2010 Flyttningsrörelsen är minst lika viktig för uppbyggnaden och sammansättningen av humankapitalet som den åländska utbildningen Ca hälften av de utflyttade ungdomarna kommer tillbaka

21 21 /37 BNP-utvecklingen

22 22 /37 Totala arbetskraftsefterfrågan

23 23 /37 Arbetskraftsefterfrågan för personer med utbildning på högst gymnasial nivå

24 24 /37 Arbetskraftsefterfrågan för personer med eftergymnasial utbildning

25 25 /37 Totala åländska arbetskraftsutbudet

26 26 /37 Utbudet av personer med utbildning på högst gymnasialnivå (lägre utbildning)

27 27 /37 Utbudet av personer med eftergymnasial utbildning (högre utbildning)

28 28 /37 Upplevda allmänna utbildningsbehovet totalt, antalet personer med behov

29 29 /37 Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med lägre utbildning

30 30 /37 Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med högre utbildning

31 31 /37 Upplevda yrkesrelaterade utbildnings- behovet totalt, antalet pers. med behov

32 32 /37 Upplevda yrkesrelaterade utbildnings- behovet hos personer med lägre utb.

33 33 /37 Upplevda yrkesrelaterade utbildnings- behovet hos personer med högre utb.

34 34 /37 Totala behovet av examensgivande utbildning

35 35 /37 Behovet av examensgivande utbildning, antalet personer med lägre utb.nivå

36 36 /37 Behovet av examensgivande utbildning, personer med högre utb.

37 37 /37 Antalet utexaminerade ålänningar från åländska skolor


Ladda ner ppt "1 PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser