Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenförvaltning / vattentjänster som möjlighet en fråga om utveckling, ekonomi och samverkan Vattenstämman den 15 maj 2012 Peter Sörngård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenförvaltning / vattentjänster som möjlighet en fråga om utveckling, ekonomi och samverkan Vattenstämman den 15 maj 2012 Peter Sörngård."— Presentationens avskrift:

1 Vattenförvaltning / vattentjänster som möjlighet en fråga om utveckling, ekonomi och samverkan Vattenstämman den 15 maj 2012 Peter Sörngård

2 Rent vatten – inte självklart idag 50 % av landets vatten klarar inte kvaliteten –övergödning –kemikalier –fysisk påverkan mätbara rester av bekämpningsmedel i 1/3 av landets grundvattentäkter 50 % av dricksvattentäkterna saknar modernt skydd och 25 % saknar skydd

3 Rent vatten – inte självklart imorgon klimatförändringar avlopp jordbruk exploatering kompetensbrist och taxesättning

4 Ökade årliga kostnader för hållbara vattentjänster för- nyelse klimatvtn- förv. kemi- kalier BSAP upp- ströms arbete hygie- nisering förbr. (P-utv?) VV *?** V-nät ** A-nät ****** ARV ********** Sum1500 (3000) 900500- 1000 1500- 10000 200- 800 10- 100 >160 + ? 660- 1600

5 VA-taxor behöver höjas påverkan på genomsnittlig VA-taxa (%) fram till år 2035 fram till år 2060 mest gynnsamt alternativ+ 60 %+ 140 % dyrast alternativ+ 130 %+210 %

6 Vattenförvaltning – en möjlighet kart- lägga klassifi- cera vad ska uppnås åtgärds- program åtgärds- arbete över- vaka

7 ÅP 2009-2015 berör kommunerna ÅtgärdBerör föreskrifter/styrmedel, ARV-utsläppVA, miljö/hälsa föreskrifter/styrmedel, enskilda avloppVA, miljö/hälsa föreskrifter/styrmedel, miljöövervakning VA, miljö/hälsa (ARV, dricksvatten) undanröja/motverka vägdagvattenVA, (trafik-, gatukontor etc.) ompröva tillståndVA, miljö/hälsa recipientkontrollVA (ARV), miljö/hälsa, ev. fler tillsynVA, miljö/hälsa (ARV, dricksvatten) hög skyddsnivå, enskilda avloppVA, miljö/hälsa, (plan/bygg) skyddsområde dricksvattentäkterVA, miljö/hälsa, plan/bygg skydda andra större dricksvattentäkterVA, miljö/hälsa, plan/bygg utveckla fysisk planeringplan/bygg, VA, miljö/hälsa, räddning, m.fl. utveckla VA-planeringplan/bygg, VA, miljö/hälsa, m.fl.

8 Avrinningsområden – bas för kostnadseffektiv samverkan planera och åtgärda med avrinnings- områdesperspektiv o VA-planering o översiktsplanering kommuner och vattentjänsterna på- verkar varandras vatten

9 Dea Carlsson Vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns vattendistrikt dea.carlsson@h.lst.se 0480-82 329 Vattenförvaltning som möjlighet Vattenstämman 2012-05-15

10 Vattenförvaltningens mål - God status 2015, 2021, 2027 Beskriva vattenförekomster Hur mår vattnen? Vad påverkar? Hur borde de må? Vilka åtgärder kan göras? Behövs undantag? Tidsundantag, mindre stränga krav?

11 Många har ansvar

12 Länsstyrelser som är vattenmyndighet HaV SGU § VFF § MB § PBL ÅP Samverkan -vattenråd Under- lag Vatten- myndighet X 5 Länsstyrelser Lst x 7

13 Från ÅP till åtgärd

14 Vattenråd…en möjlighet att mötas!

15

16 www.vattenmyndigheterna.se Tack för uppmärksamheten!

17 Vattenförvaltning i samverkan möjlighet för säkert och rent vatten

18

19 Från åtgärdsprogram till konkret åtgärd - så samverkar olika aktörer


Ladda ner ppt "Vattenförvaltning / vattentjänster som möjlighet en fråga om utveckling, ekonomi och samverkan Vattenstämman den 15 maj 2012 Peter Sörngård."

Liknande presentationer


Google-annonser