Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalands maritima strategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalands maritima strategi"— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalands maritima strategi
Vestlandsrådet 24 okt 2008 Anders Carlberg, VGR

2 Västra Götaland – Centrum för maritimt näringsliv och FoU
Sjöfart Hamnar Marin tekniskt kluster Båtindustri Kustturism Yrkesfiske och beredning Göteborgs Universitet Chalmers Nationella havsmiljöinstitutet Fiskeriverket SMHI oceanografi Lighthouse – Chalmers & GU Sven Lovén Centret

3 VGRs motiv för maritim strategi: Flaskhalsar för hållbar utveckling i maritima sektorn:
Rekrytering av ungdomar till maritima sektorn Behåll och utveckla konkurrenskraft i sjöfarten Sjösäkerhet och miljöproblem som hotar havsmiljön Svag integration och samordning mellan maritima näringar ineffektivt Svag samverkan mellan FoU och näringsliv/samhälle inom havsmiljöområdet – brister i innovation, entreprenörskap etc Överexploatering av kust- och havsmiljö urholkar produktivitet och attraktionskraft

4 Men också möjligheter att utveckla maritima sektorn
Tillväxt av hållbara sjötransporter Kustens och havens attraktionskraft Profilområde i forskning & utbildning Förnyelsebar havsbaserad energiproduktion Kustkulturen, viktig del av den regionala identiteten Internationella samverkansmöjligheter

5 VGRs maritima strategi - process
Regionstyrelsen, hösten 2006: Ta fram ”strategi för det maritima området som en utvecklingsresurs.” Strategin utvecklas i samband med att VGR svarar på EU:s grönbok, som lanserats i juni 2006. Grönbokremiss våren Strategiarbete hösten/vintern 07/08. Det maritima partnerskapet spelade stor roll för förankring: Näringslivet, myndigheter och intresseorganisationer Kommunalförbund Göteborgs universitet och Chalmers Regionfullmäktige

6 Vision Den maritima strategin bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland ”Gemensam kurs för Blå Väst: Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt”. – men den är inspirerad av arbetet i Europa och våra grannländer:

7 Visionen inspirerad av Europa: Mål för EUs integrerade maritima politik 2007
Maximera den uthålliga användningen av oceanerna och haven Bygg en kunskaps- och innovationsbas för den maritima politiken Leverera högsta livskvalitet till kustregionerna Verka för Europas ledarskap i internationella maritima frågor Förbättra synligheten för det maritima Europa

8 De viktigaste målen med VG:s maritima strategi är:
Hållbar tillväxt genom satsning på sjöfart och logistik Bevara marinbiologisk mångfald och de marina ekosystemens status Rekrytering av nya generationer arbetskraft till den maritima sektorn Stärk skyddet av västkustens maritima miljö och bevara miljökvaliteten Stärk utvecklingen av den marintekniska industrin Förbättra kunskapen om havet, förstärk forskningen och utbildningen Överför den nya kunskapen till hållbar tillväxt och utveckling Bevara och utveckla Västra Götalands maritima identitet genom kulturhistoriska satsningar

9 Aktuella utvecklingsinsatser i samverkan mellan VGR, GU, Chalmers, kommuner och näringslivet
Lighthouse Mare Novum Svenskt Marintekniskt Forum Kustzonsprojektet i norra Bohuslän Miljöanpassat båtliv Power Cluster Gåsöprojektet Oceanum Science Center Vänerstrategi Närfiskat & Team Insjöfiske Samverkan med Norge – Tromsö & Osloregionen Östersjöprojekt, t ex EfficienSea Västerhavsveckan


Ladda ner ppt "Västra Götalands maritima strategi"

Liknande presentationer


Google-annonser