Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalands maritima strategi Vestlandsrådet 24 okt 2008 Anders Carlberg, VGR www.vgregion.se/maritimstrategi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalands maritima strategi Vestlandsrådet 24 okt 2008 Anders Carlberg, VGR www.vgregion.se/maritimstrategi."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalands maritima strategi Vestlandsrådet 24 okt 2008 Anders Carlberg, VGR www.vgregion.se/maritimstrategi

2 Västra Götaland – Centrum för maritimt näringsliv och FoU Sjöfart Hamnar Marin tekniskt kluster Båtindustri Kustturism Yrkesfiske och beredning Göteborgs Universitet Chalmers Nationella havsmiljöinstitutet Fiskeriverket SMHI oceanografi Lighthouse – Chalmers & GU Sven Lovén Centret

3 VGRs motiv för maritim strategi: Flaskhalsar för hållbar utveckling i maritima sektorn: Rekrytering av ungdomar till maritima sektorn Behåll och utveckla konkurrenskraft i sjöfarten Sjösäkerhet och miljöproblem som hotar havsmiljön Svag integration och samordning mellan maritima näringar ineffektivt Svag samverkan mellan FoU och näringsliv/samhälle inom havsmiljöområdet – brister i innovation, entreprenörskap etc Överexploatering av kust- och havsmiljö urholkar produktivitet och attraktionskraft

4 Men också möjligheter att utveckla maritima sektorn Tillväxt av hållbara sjötransporter Kustens och havens attraktionskraft Profilområde i forskning & utbildning Förnyelsebar havsbaserad energiproduktion Kustkulturen, viktig del av den regionala identiteten Internationella samverkansmöjligheter

5 VGRs maritima strategi - process Regionstyrelsen, hösten 2006: Ta fram ”strategi för det maritima området som en utvecklingsresurs.” Strategin utvecklas i samband med att VGR svarar på EU:s grönbok, som lanserats i juni 2006. Grönbokremiss våren 2007. Strategiarbete hösten/vintern 07/08. Det maritima partnerskapet spelade stor roll för förankring: -Näringslivet, myndigheter och intresseorganisationer -Kommunalförbund -Göteborgs universitet och Chalmers Regionfullmäktige 2008-02-19

6 Vision Den maritima strategin bygger på en vision för den maritima sektorn i Västra Götaland ”Gemensam kurs för Blå Väst: Västsverige skall vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation och miljöanpassad tillväxt”. – men den är inspirerad av arbetet i Europa och våra grannländer:

7 Visionen inspirerad av Europa: Mål för EUs integrerade maritima politik 2007 Maximera den uthålliga användningen av oceanerna och haven Bygg en kunskaps- och innovationsbas för den maritima politiken Leverera högsta livskvalitet till kustregionerna Verka för Europas ledarskap i internationella maritima frågor Förbättra synligheten för det maritima Europa

8 De viktigaste målen med VG:s maritima strategi är:  Hållbar tillväxt genom satsning på sjöfart och logistik  Bevara marinbiologisk mångfald och de marina ekosystemens status  Rekrytering av nya generationer arbetskraft till den maritima sektorn  Stärk skyddet av västkustens maritima miljö och bevara miljökvaliteten  Stärk utvecklingen av den marintekniska industrin  Förbättra kunskapen om havet, förstärk forskningen och utbildningen  Överför den nya kunskapen till hållbar tillväxt och utveckling  Bevara och utveckla Västra Götalands maritima identitet genom kulturhistoriska satsningar

9 Aktuella utvecklingsinsatser i samverkan mellan VGR, GU, Chalmers, kommuner och näringslivet Lighthouse Mare Novum Svenskt Marintekniskt Forum Kustzonsprojektet i norra Bohuslän Miljöanpassat båtliv Power Cluster Gåsöprojektet Oceanum Science Center Vänerstrategi Närfiskat & Team Insjöfiske Samverkan med Norge – Tromsö & Osloregionen Östersjöprojekt, t ex EfficienSea Västerhavsveckan


Ladda ner ppt "Västra Götalands maritima strategi Vestlandsrådet 24 okt 2008 Anders Carlberg, VGR www.vgregion.se/maritimstrategi."

Liknande presentationer


Google-annonser