Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."— Presentationens avskrift:

1 (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my feet" https://www.youtube.com/watch?v=297klwcKKm I 13:00 https://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7 c

2 Madeleine Eriksson

3 Kapitelindelning Kultur Tvärkulturell kompetens

4 Kultur

5 5 Kultur är en evig och livslång programmering av tankar, känslor och beteenden Software of the mind (Hofstede)

6 6 Programmeringen börjar: Familjen, Grannarna, Skolan, Ungdomsgrupper, Arbetsplatsen, Samhället...

7 7 KULTURER VARIERAR: Land Region Religion Generation Företag Yrke

8 Beteende Attityder & Normer Värderingar Uppfattning Vad jag känner Vad jag tänker Lätt att se The Cultural Iceberg Vad jag gör 10 %

9 När en kultur är lyckad blir våra värderingar normer. 9 Tar tid

10 Tvärkulturell Kompetens

11 En kontinuerlig process som ger oss förståelse för: 1) vår egen och andras kulturella bakgrund 2) varför andra personer handlar som de gör

12 Lärandeprocess 8 steg Introduktion Lär dig mer Testa Feedback Reflektion & justering Genomförande

13 Steg 1: Rädsla Tvärkulturell Kompetens

14 Eftersom prövningen av våra värderingar överlåtits till andra har vi ingen kontroll över den egna värderingsprocessen och känner oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts

15 Vår rädsla för det okända

16 Byt rädslan för det okända mot nyfikenhet

17 Steg 2: Mentalisering Tvärkulturell Kompetens

18 Att förstå sig själv är att förstå andra 18

19 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp www.bikupan.s e

20 www.bikupan.s e http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp TRADITIONELLA VÄRDERINGAR: religionen är viktig, starka familjeband, accepterar makt, emot abort, skilsmässa, dödshjälp och självmord. SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR : Tvärtom traditionella värderingar ÖVERLEVNADS VÄRDERINGAR: Fokuserar ekonomisk och fysisk säkerhet. Låg tolerans och förtroendenivå. INDIVIDUELLA VÄRDERINGAR: Prioriterar miljö frågor, växande tolerans för invandrare, homosexuella, och andra jämställhetsfrågor. Efterfrågar större del i beslutstagande och politiska frågor

21 Traditionella värderingar Sekulära/Rationell I ndividuella värderingar Överlevnadsvärderinga r

22 http://www.socialamedier.com/2014/01/17/sverige-ar-unikt-varldskartor-som-visar- hur/

23 Steg 3: Karaktär Tvärkulturell Kompetens

24 Vår personlighet influerar vår kapacitet att förstå andras kultur 24

25 Personlighets faktorer 8/3/2011  Intresse i andra  Utåtriktad  Medvetenhet  Självkännedom  Anpassningsförmåga  Social kompetens  Respektfull  Empati och förståelse  Motivation  F lexibilitet 11:45

26 Steg 4: Perspektiv Tvärkulturell Kompetens

27 Var är Sverige ?

28

29

30

31

32 Varför ska norr alltid vara uppåt ?

33

34 Steg 5: Etik Tvärkulturell Kompetens

35 Din eller min kultur?

36 Finns inte Bara olika

37 Steg 6: Kommunikation Tvärkulturell Kompetens

38 KOMMUNIKATION normer/värderingar ENDAST 7 %

39 Hög & Låg kontext kulturer

40 Få ord som väljs med omsorg Exakt, tydligt och rakt budskap Säger det man menar Mål = skicka meddelanden, utbyta information, fakta och åsikter Skrivet & talat ord är viktigast Icke verbala aspekter är mindre viktiga - Svårt läsa kroppsspråk Står längre ifrån varandra Nyanserade, indirekta och subtila ord Kontextuella ledtrådar Se bakom orden - lyssna,tolka LågHög Mål = bygga långa relationer med starka band som gör att man förstår varandra Icke verbalt är viktigt - Kroppsspråket, situationen, relationen, sammanhang … Space - står nära varandra 13:45 https://www.youtube.com/watch?v=qaeP2aG2- 04

41 Kaffe paus i 15 minuter https://www.youtube.com/watch?v=TyZEwpDPCCw 14:00

42 Steg 7: Jämföra värderingar Tvärkulturell Kompetens 14:00

43 Värdering 1: Makt

44 PDI I vilken utsträckning mindre mäktiga medlemmar i en grupp förväntar sig och accepterar att makt fördelas ojämlikt

45 - Man förväntar sig orättvisa - Föräldrar förväntar sig lydnad - Elever respekterar lärare - Hierarkiska organisation/diktatur - Manuellt arbete lägre status - Oftast hög korruptionsnivå - Makt = kontakter, familj & tradition - Ålder = respekt - Känner sig osäkra på varandra - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika - Elever och lärare jämlika - Platta organisationer - Manuellt arbete lika status - Oftast låg korruption - Makt = kunnighet & position - Ålder - Litar på varandra PDI 0 (31) 100 (80) BNP relaterat

46 UTBILDNINGEN & MAKTDISTANS

47 ARABVÄRLDEN Underkastelse Lydnad Underordning Efterlevnad Överlevnad i ett auktoritärt system Undvikande av problem SVERIGE Ta eget ansvar Diskutera fram olika lösningar Respektera andras åsikter Jämföra dina egna framsteg Jämför

48 https://www.youtube.com/watch?v=rij7FaD-EeM 14:25

49 Värdering 2: Osäkerhetsundvikande

50 Kulturer med höga värden föredrar regler (religion, lagar..) och strukturerade sociala sammanhang Uncertainty Avoidance UAI Den utsträckning i vilken medborgare hanterar stress genom att minimera osäkerhet.

51 Hög UAI Oroliga länder visade sig mer uttrycksfulla man talar med händer och hög röst Låg UAI Mindre oroliga länder mindre uttrycksfyllda, aggressiva man visar inte sina känslor

52 Låg UAI Hög UAI Osäkerhet = normalt Hög stress tolerans Inga regler kring ”smuts” & tabu Osäkerhet är ett hot Låg stress tolerans Strikta regler kring ”smuts” & tabu Mindre oro kring hälsa Fler hjärtattacker Annorlunda är spännande Kreativitet & innovationer Oro för hälsa Färre hjärtattacker Annorlunda är farligt Avsaknad av kreativitet Öppen struktur i skolan Läraren kan säga ” jag vet inte” Läraren involverar föräldrarna Strukturera inlärningssituation En Läraren har alla svar Läraren informerar föräldrarna

53 UTBILDNINGEN & OSÄKERHETSUNDVIKANDE

54 T Grupparbete Kreativt tänkande Proaktivt lärande Problemlösande Osäker klassrumssituation Säker klassrumssituation Passiv kunskap Fakta Memorering Tydliga ramar Utantill Jämför

55 En egyptisk bloggare och aktivist Hossam Hamalawy sa: "du memorera allt, till och med litterär kritik. Din hjärna rör sig inte för du behöver inte använda den eftersom du bara memorera regeringens läroböcker "

56 https://www.youtube.com/watch?v=YXh_PvzCgx Q 14:45

57 Steg 8: Kunskap Tvärkulturell Kompetens

58 Kunskaps inhämtning: Om: Landet (diktatur, krig, bnp etc) Tätort/landsbygd Utbildningsnivå Samhällsklass Religion (grad av troende) Etc

59 Definition arabvärlden Kunskapsinhämtning

60 Språk: arabiska (skrivet/talat) Etniskt ursprung: Arabiska halvön Religion: muslim, kristen, jude

61 Arab Unionen

62 Skolan i arabvärlden Kunskapsinhämtning

63 Notera vad ni lägger märke till 14:40

64 Tänk på att de som inte går skolan eller endast går ett fåtal år i skolan får till sig värderingar och normer från den närmaste miljön. Det kulturella gapet blir extremt högt

65 Kvinnan i arabvärlden Kunskapsinhämtning

66 Klädsel Familjen Utbildning och arbete Skönhet

67 Begreppsutredning Kunskapsinhämtning

68 Islam = religionen Muslim = utövare av islam

69 Politisk islam = bred politisk rörelse med olika förgrening- ar (1900-talet, muslimska brödrarskapet, Hizbuth Tahar) Islamism Finns fundamentalistisk teokratisk & sekulär inriktning. 69

70 Jag är muslimsk arab islam är min tro men jag avskyr islamism 15:35

71 Lite om Syrien Kunskapsinhämtning

72 Republi k Bashar al Assad (Baathpartiet – reaktion mot kolonialismen) 22 milj invånare (Aleppo 3milj, Damaskus 2,5 milj) 79 % kan läsa och skriva Officiellt språk - arabiska

73 Sekulärt utan statsreligion – religionsfrihet 94 % araber & 4 % kurder 90 % muslimer: - 58% sunniter - 30% alawiter, ismailiter, shiiter & druser 12 % kristna

74 Olja & Gas Krigets skiljelinje Syriska kurdistan IS Deach

75 75 xenaconsulting.se http://www.xenaconsulting.se /

76 Ha en bra fortsättning på dagen https://www.youtube.com/watch?v=S5wDVA9gDx g


Ladda ner ppt "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."

Liknande presentationer


Google-annonser