Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013 - 2014. 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland 55 % av Finlands totala export 80 % av alla FoU-investeringar inom näringslivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013 - 2014. 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland 55 % av Finlands totala export 80 % av alla FoU-investeringar inom näringslivet."— Presentationens avskrift:

1

2 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland 55 % av Finlands totala export 80 % av alla FoU-investeringar inom näringslivet i Finland Företagen i branschen sysselsätter personer direkt, och med den indirekta sysselsättningseffekten medräknad nästan personer, dvs. 30 % av arbetskraften i Finland. Exportens betydelse: Exportindustrin genererar i Finland direkt eller indirekt t.o.m. hälften av statens och kommunernas skatteintäkter.

3 Energi- och miljökompetens får ökad betydelse Innovativa vattensystem och produkter från Oras Oras följer principen om kontinuerlig förbättring även i miljöfrågor. Företaget utvecklar sin produktion i en allt eko- effektivare riktning. Målet är att minska energi- och vatten- förbrukningen och avfallsmängden samt att öka återvinningen. En marknadsfördel uppstår inte av sig själv, utan kräver systematisk planering, styrning och uppföljning av miljöfrågor. Företaget ser inte miljöfrågorna som en börda utan som en konkurrensfaktor som skiljer Oras från andra motsvarande företag på marknaden.

4 Hej! Bekanta dig med olika branscher. Det är viktigt att du hittar din bransch. Det lönar sig alltid att studera. Lycka till!

5 Teknologiindustrin är en helhet som består av fem branscher. Maskin- och metallproduktindustri Abloy, Cargotec, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Prima Power, Stala, STX Finland, Valtra, Wärtsilä... Elektronik- och elindustri ABB, Ensto, Murata Electronics, Nokia, Nokia Siemens Networks, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala... Informationsteknik Affecto Finland, CGI, Codebakers, Codemicon, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto... Metallförädling Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Norilsk Nickel, Outokumpu, Outotec, Ovako, Rautaruukki, Sacotec... Planering och konsultering A-insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Finnmap, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, SITO, SWECO, Vahanen, WSP…

6 Teknologiindustrin är en helhet som består av fem branscher. Maskin- och metallproduktindustri maskiner, metallprodukter, fordon omsättning (2012): 27,9 md euro antal anställda ( ): Elektronik- och elindustri datakommunikationsutrustning, instrument, elmaskiner omsättning (2012): 16,3 md euro antal anställda ( ): Informationsteknik IT-tjänster, program omsättning (2012): 7,5 md euro antal anställda ( ): Metallförädling stålprodukter, färgmetaller, gjutningar omsättning (2012): 9,4 md euro antal anställda ( ): Planering och konsultering experttjänster inom industri, samhällsfrågor och byggande omsättning (2012): 5,2 md euro antal anställda ( ):

7 Teknologiindustrins varuexport från Finland regionvis 2012 Varuexport totalt 26,5 md euro* *) Förutom varuexport bedrev företagen i branschen export av tjänster till ett belopp av cirka 12 miljarder euro. Källa: Tullstyrelsen, Statistikcentralen Västeuropa 12,0 md € 45,2 % Afrika 0,8 md € 3,0 % Nordamerika 2,2 md € 8,2 % Mellanöstern 0,6 md € 2,3 % Asien 4,1 md € 15,6 % Central- och Sydamerika 1,5 md € 5,5 % Mellan- och Östeuropa 5,3 md € 20,2 %

8 Teknologi är en del av vardagen

9 Teknologiindustrins produkter och tjänster utgör en del av vår vardag Kom med och skapa en framtid på människans och miljöns villkor

10 Teknologiindustrin erbjuder också service

11 Datateknik blir allt vanligare i det dagliga livet I dag behövs datakunskap i alla yrken. Det lönar sig att studera datateknik – inte bara för nöjes skull.

12 Det finns många olika jobb att välja mellan Utbildning är din biljett till många platser Industriell designer Systemplanerare Användbarhetsexpert Planeringsingenjör Kundrelationschef Datakommunikationsexpert Nyckelkundschef Kvalitetschef Projektförsäljare Säljkonsult Programplanerare Logistikchef Datasäkerhetschef Maskinmontör Systemplanerare Planeringskoordinator Konkurrensanalytiker Marknadsföringschef Projektchef Forskare Systemexpert Svetsare DatasäkerhetsexpertExportmontör Fabrikschef Fysiker Produktutvecklingsingenjör Plåtslagar-svetsare InköpschefVerktygstillverkare Utbildningschef Utvecklingsdirektör Materialchef Produktionschef CNC-svarvare Automationsingenjör Verkstadsmekaniker Verkställande direktör Dataadministrationschef Patentingenjör Inköpare VVS-tekniker Försäljningsingenjör

13 Maskinmontör I Nevada, mitt i ödemarken, ligger en guldgruva som inte har råd med strömavbrott. Wärtsilä levererade dit ett gaskraftverk som är det största i USA. Det är alltså finländare som garanterar att guldgrävarna har el! På bilden Wärtsiläs maskinmontör

14 Bekanta dig med olika företag och yrken Det bästa sättet att göra dig förtrogen med företag och yrken inom teknologiindustrin är att göra ett studiebesök. På så vis får du en bild av vad yrkena går ut på och vilken kompetens som behövs. Teknologiföretag nära dig hittar du på adressen teknologiateollisuus.fi/ jäsenluettelo Mer information finns på och

15 Välj din inriktning inom teknologi- industrin! Det här lär du dig redan i skolan: Språk- och kulturfärdigheter Praktiska färdigheter Matematik och naturvetenskaper Därtill behöver du följande egenskaper: Rätt attityd Vilja och förmåga att lära dig Samarbetsfärdigheter Förändringsberedskap

16 Hej! Visste du att ICT- branschen hör till de mest jämlika branscherna i arbetslivet? Kvinnorna i branschen är nöjdare med sina jobb än genomsnittet.

17 Examina bland de anställda inom teknologiindustrin Andel, % Lähde: Tilastokeskus Teknologiindustrin exkl. planering och konsultering Branschklassificering 2002 Forskarutbildning specificerats endast år 2007 **) Samtliga branscher inom teknologiindustrin inkl. planering och konsultering Branschklassificering 2008 Universitet **) Lägre högskolenivå (YH) Lägsta högskole- nivå (t.ex. tekniker) Yrkesutbildning på andra stadiet Ingen yrkes- examen Forskarutbildning

18 Antalet pensioneringar ökar inom teknologiindustrin Faktisk pensionering Uppskattad pensionering Källa: Teknologiindustrin rf:s löneutredning, Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen Personer Arbetstagare Tjänstemän

19 Uppskattning av det årliga rekryteringsbehovet inom teknologiindustrin *) Det andra stadiet inom yrkesutbildningen inkluderar grund-, yrkes- och specialyrkesexaminaKälla: Personalutredning 2013, Teknologiindustrin rf Maskin- och metallproduktindustri samt metallförädling Elektronik- och elindustri samt informationsteknik Rekryteringsbehov sammanlagt: cirka personer per år, av vilka - cirka till elektronik- och elindustri samt informationsteknik - cirka till maskin- och metallproduktindustri samt metallförädling

20 Grundskolor Ett framtida jobb inom teknologiindustrin Specialläroanstalter inom industrin GymnasiumYrkesläroanstalter LäroavtalsutbildningYrkeshögskolorUniversitet

21 Mer information: På bilderna i diaserien elever från Pohjois-Tapiolan lukio


Ladda ner ppt "2013 - 2014. 2 Teknologiindustrin – den viktigaste näringsgrenen i Finland 55 % av Finlands totala export 80 % av alla FoU-investeringar inom näringslivet."

Liknande presentationer


Google-annonser