Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Dahlbom 2003 — siti.se Chef för Svenska IT-institutet —

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Dahlbom 2003 — siti.se Chef för Svenska IT-institutet —"— Presentationens avskrift:

1 Bo Dahlbom 2003 — siti.se Chef för Svenska IT-institutet — www.siti.se
Professor på IT-universitetet — Ordförande i Rådet för mobila tjänster

2 Det började med en räknemaskin
Beräkning och programmering ( ) Informationssystem och robotar ( ) Persondatorer och kopiatorer ( ) Nätverk och dokumenthantering ( )

3 Men så kom IT

4 Teknik och tillväxt Teknisk utveckling skapar tillväxt
Snabb tillväxt leder till guldrusch Guldruscher slutar i krasch Sedan sker återhämtning

5 En gammal guldrusch ”Cykelföretag fanns i stor mängd på marknaden. Oerhörda förmögenheter växte på några få dagar och ibland gick det åt några små förmögenheter för att skapa dem. Gruvaktierna gick dåligt men bara ett företag hade ordet ”cykel” eller ”däck” i namnet så fick det snabbt kapital, oavsett hur affärsidén bedömdes av experterna.” (1897)

6 Teknisk utveckling Maskinerna tömde landsbygden, gav oss jobb i fabrikerna Datorerna tömde fabrikerna, gav oss jobb på kontoren IT tömmer kontoren, ger oss jobb på marknaden

7 IT är en revolution!

8 Från fabrik till marknad
Den tekniska utvecklingen har fört oss från produktion till administration till tjänsteutövning, service och försäljning En fantastisk förmåga till produktion tvingar oss nu att fokusera på försäljning, service, marknadsföring, design och varumärke

9 Kundjakt När vi producerar mycket mer än vi kan sälja på den globala marknaden, då ökar konkurrensen och vi tvingas allt längre ut på marknaden för att bevaka våra gamla kunder och gå på jakt efter nya

10 Från varor till tjänster
Varor måste vi söka upp, tjänsterna följer oss, vakar över oss Varorna bestämmer över oss, tjänsterna är våra tjänare Tjänster är som ljus, ljud, värme, en extra dimension i tillvaron

11 Det gamla företaget Ett samhälle i samhällets utkant, ett välorganiserat centrum för produktion, en fabrik En väl avgränsad, självständig organisation, med egna mål, värderingar, kontroll och mått på kvalitet

12 Det nya företaget En löst sammanhängande, distribuerad och mobil säljorganisation, med en website En serviceinrättning som följer kundernas sätt att organisera sig, deras krav och önskemål

13 Den nya ekonomin Från fabriker till marknad Från företag till affärer
Från rutiner till innovation Från produktion till paketering

14 Det gäller att sälja Från process till situation
Från organisation till initiativ Från händer till hela människor Från kontroll till uppmärksamhet

15 Service är att betjäna Från tjänstemän till tjänare
Professionell, personlig paketering Att sälja är att passa upp Tjänare är mobila, tjänster är mobila

16 Resultatfokusering Endast resultaten räknas Men vilka är resultaten?
Hur vet jag om jag räcker till? Ledarens viktigaste uppgift

17 Tillväxt och fördelning
Produktion och reproduktion Innovation och förvaltning Affärer och administration Tillväxt och fördelning

18 Förnuft och känsla Ingenjörer, ekonomer är förnuftiga
Säljare, entreprenörer har känsla Udda århundraden och jämna Producera med förnuft, sälj med känsla

19 Den goda marknaden Demokrati som marknad Som en enda stor familj
Rådgivning och försäljning Massmarknadens individerbjudanden

20 Komplexa kundrelationer
Från administratör till säljare Kundtyper och paketerbjudanden CRM som administration och samarbete Total kommunikation och försäljning

21 Vad kan vi lära av 3G? Wap, GPRS, 3G, i-mode, kilobit...
Nät, terminaler, tjänster, operatörer Affärsmodeller, värdekedjor, betalning Företag eller konsumenter eller företag Vodafone Live och Telia Mobile Dof Tomato

22 Är du wap eller?

23 Paketering Integration och modularisering Plug and play ger valfrihet
Livet är ett paketerbjudande Produktion/marknadsföring/försäljning

24 Medier förr En väl avvägd integrerad produkt, en kanal, ett paketerbjudande För konsumtion vid en bestämd tid, på en bestämd plats, på ett bestämt sätt Producerad av en sluten organisation för självbetjäning

25 Internet som teknik Email, webb och mobilt Internet
Web services för integration Data, information, dokument, tjänster Internet överallt, i allt, bakom allt

26 Internet som medium En integrerad informationsvärld
En sammanhängande fysisk värld En integrerad mediavärld Internet som elektricitet

27 Nya tider Från batch till online Från stationär till mobil
Från system till tjänster Från produktion till interaktion

28 Intelligenta medier Från medier som passiva produkter till medier som interaktiva tjänster Från många medier till en mediavärld Medier som en dimension i världen, som kitt och yta, som bakgrund

29 Framtidens medier Råa nyheter, verkligheten själv, tjänster live, always on För konsumtion när, var, hur som helst Alltid tillgänglig som interaktiv, proaktiv sambetjäning, som min utsände rapportör

30 Tjänstesamhället Tjänsteutövning som administration – inåtvänd, nedlåtande, på nåder, öppettid, mottagning, monopolfasoner Tjänsteutövning som service – utåtriktad, underdånig, uppsökande, tillgänglig, konkurrensutsatt

31 e-samhället I fabrikernas samhälle var organisationer byggnader. Affärer, utbildning, vård, tröst — allt fick du i fabriken I marknadens samhälle blir organisationer nätverkande. Affärer, utbildning, vård, tröst — allt finns på nätet och som mobila tjänster i ett samhälle med allt större rörlighet

32 24-timmarssamhället Anytime, anywhere, anyone computing
Allting är alltid öppet överallt Online skyddsänglar vakar över dig Alltid tillgängliga, i allt högre tempo Mobila nomader som hyr sina liv

33 Konsumtionssamhället
Möten: cocktails, visningar, events Resor: äventyr, arbete, utbildning, hälsa Upplevelser: exotisk mat, musik, konst Kropp: makeup, gym, massage, operationer

34 Livet är ett cocktail-party


Ladda ner ppt "Bo Dahlbom 2003 — siti.se Chef för Svenska IT-institutet —"

Liknande presentationer


Google-annonser