Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ProBeta Magnesium Natrium Bor Mangan Svavel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ProBeta Magnesium Natrium Bor Mangan Svavel"— Presentationens avskrift:

1 ProBeta Magnesium Natrium Bor Mangan Svavel
Utöver kväve innehåller ProBeta magnesium, natrium, svavel, mangan och bor ProBeta NPK innehåller naturligtvis också P och K Bor Mangan Svavel

2 ProBeta Kväve är viktig för betans tidiga utveckling, speciellt för tillväxt av blad. God tillgång på kväve säkrar en stor bladmassa till att uppfånga solens strålar. 75% av kvävet tas upp fram till juli månad. Fosfor är viktig för den tidiga rot och skottutvecklingen. Desutom är det en viktig brick i sockersyntesen samt i betans socker transport och upplagring. Kalium är med till att justera vattenhalt och näringskoncentration inom betan. Kalium har också betydelse för transporten av näringsämnen och socker från bladen till roten. För hög kaliumnivå medför dock sämre sockerextraktion. Magnesium är av central betydelse för fotosyntesen. Brist på magnesium medför minskat transport av näringsämnen till roten och att man får ökad blåtal och därav sämre sockerextraktion. Natrium Natrium fungerar dels som substitut för kalium men medför också ökad växt. Betor gödslat med natrium har ökat tolerans mot torka och får större bladyta. Liksom kalium minskar natrium också transformering av socker till stärkelse i roten och man får högre sockerhalt. Mangan är mycket viktig för groningen och brist medför stannande tillväxt. Bor är mycket viktig i groningsfasen. Borbrist ses som karakteristisk hjärtröta. ProBeta NPK är ett äkta fullgödselmedel som innehåller de viktigaste växtnäringsämnen. Ovanstående visas effekten av de olika näringsämnen i ProBeta. Svavel Svavel är en viktig del i växtens aminosyrer. Svavelbrist medför sämre upptagningsförmåga av kväve och ansamling av svavelfria aminosyrar.

3 1. 2. Radmylla om du har möjlighet. Dra fördel av ProBeta®.
Två knep för betydligt lönsammare sockerbetsodling. Radmylla om du har möjlighet. Dra fördel av ProBeta®. 3% mera socker Färre körningar Mangan Svavel Bor, Mg Från broschyr 2000.

4 ProBeta NPK jämfört N34+PK
6 forsök Sverige +423 kg utvinnbart socker Effekten av placerat gödsel sett i danska försök. Breddspidd, 120kg N/ha Försöksserie 301 (SBU/Hydro Agri)

5 + 18% Mera Socker Bild Danisco Sugar
I 1999 inkom en del telefonsamtal från lantbrukare och rådgivare om speciella efekter av ProBeta i fält, där man generellt så skillnader mellan ägna betor och betorna i grannfält, skillnader visade sig i både storlek och speciellt i färg. Skillnaderna var altid med fördel för ProBeta oftast i jämförelse med enklare AN produkter. Skillnaderna kunde dock i de flesta fallen inte kvantifieras då andra parameter som sådd tidpunkt, maskin, bearbetning m.m. varierade. En lantbrukare (Ängamöllan) i Skurup uppnådde dock intressanta effekter då både ProBeta och N34 + Besal användes med sama maskin vid samma tillfälle. Bakgrund: Med stallgödsel i växtföljden valdes en strategi med myllat N34 + besal. Vid gödslingstillfället var det dock ProBeta N kvar i maskinen. Detta myllades först innan man övergick till N34 + besal. Vid utvecklingstadie 41 (10-12 blad) uppträdde en mycket klar skillnad i färg mellan de två behandlingarna (se bild) Jordprov visade inga skillnader mellan de två sidor medan bladanalysen visade på stora skillnader (se bild på bladanalysvärden) Vid skörd utförde Danisco skördeprov (sampling- 4 prov i varje behandling ) som visade på 18% högre skörd i den ProBeta N gödslade delen.

6 Natrium till sockerbetor
ger merskörd 21 danska forsök Danska försök där man funit starka effekter av natrium speciellt bra effekt uppnås om natrium placeras. Källa: Dyrkningsforsøg og undersøgelser i sukkerroer 1997 & 1998, Alstedgård

7 Placering av N, P, K och Na till sockerbetor ger den högsta skörd
9 forsök Relativ sockerskörd Danska försök som visar effekterna av placering av större och större andel växtnäringsämnen. Källa: Dyrkningsforsøg og undersøgelser i sukkerroer 1997 & 1998, Alstedgård

8 Mangan ProBeta N innehåller också 2,5% svavel
Na-salpeter: N 20,0 Na 10,0 Mg 1,7 B ,15 Resultat från ProBeta utvecklingsförsöken som visar att man uppnår 3% ökad skörd för mangan ProBeta N innehåller också 2,5% svavel Källa: Samarbetan 1/1998, SockerNäringens Samarbetskommitté


Ladda ner ppt "ProBeta Magnesium Natrium Bor Mangan Svavel"

Liknande presentationer


Google-annonser