Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt NPK Bild 3: Markkarteringsmatriser, mark-kartering m.m. Bild 5-9: Vallgödsling, matriser m.m. Bild 11-13: Kostnadsskillnad mellan produkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt NPK Bild 3: Markkarteringsmatriser, mark-kartering m.m. Bild 5-9: Vallgödsling, matriser m.m. Bild 11-13: Kostnadsskillnad mellan produkter."— Presentationens avskrift:

1 Rätt NPK Bild 3: Markkarteringsmatriser, mark-kartering m.m. Bild 5-9: Vallgödsling, matriser m.m. Bild 11-13: Kostnadsskillnad mellan produkter

2 Markkarteringsmatriser, markkartering m.m.

3 NPK 20-6-8 NPK17-4-13 NPK 20-4-8 NPK 21-4-7 NPK 21-3- 10 NK 22-11 NPK 20-6-8NPK 24-4-5NPK 25-3-5NK 22-11 NP 27-5 + P 20 NP 27-5NP 26-4 KsS Axan Gödslingsmatris: Huvudgiva till stråsäd

4 Vallgödsling, matriser m.m.

5 Vallgödsling – förutsättningar och mål FÖRUTSÄTTNINGAR VID VALLODLING Intensiteten i vallodlingen kan vara allt från extensiv med långliggande vallar med en höskörd och återväxt som betas till mycket intensiva kortvariga vallar som skördas 3-4 gånger per säsong. Växtnärings- och gödslingsbehovet kan därför variera stort. Areal som finns tillgänglig för odling för grovfoderproduktion Klimatet påverkar valet av valltyp och skördestrategi Jordarten är en viktig faktor vid vallgödsling Stallgödsel, särskilt på djurtäta gårdar är det mycket växtnäring som cirkulerar. Det är en resurs som felanvänt kan ge problem bl. a med för höga kaliumhalter i grovfodret. MÅL MED VALLODLINGEN Kvantitetsmål: tillgodose mjölk- eller köttproducentens behov av grovfoder Kvalitetsmål: balanserat mineralinnehåll, bra näringsinnehåll då det har stor inverkan på ekonomin i animalieproduktionen (god hygienisk kvalitet förutsätts). 2003-01-13

6 NPKS till vallen Kväve: har stor påverkan på gräsens avkastning och råproteinhalt är det viktigaste styrmedlet i blandvallar för att uppnå rätt sammansättning av klöver/gräs nivåerna ska anpassas efter valltyp, skördenivåer och skördetidpunkter. Kalium: tas upp i stora mängder. Såväl brist som alltför stor tillgång kan medföra skördesänkning. för mycket kan ge för hög kaliumhalt i fodret medan magnesiumhalten blir för låg ska finnas i rätt mängd till varje skörd Svavel: brister är svåra att se i vallen behovet hos baljväxterna är något större än hos gräsen bör tillföras motsvarande 15-20 kg/ha Fosfor: tillförseln kan justeras i växtföljden I låga klasser rekommenderas tillförsel. En aktuell markkarta är en förutsättning för att lyckas. Mineralanalys ger svar på om gödselgivorna varit rätt. 2003-01-13

7 Relativ gödslingseffekt av kalium, medeltal av 61 försök

8 Så här används vallmatriserna

9 Klöver/gräsvall år 2, 10 ton ts/ha med stallgödsel

10 Kostnadsskillnad mellan produkter

11 Kostnadsskillnader mellan produkter 5 ton/ha vårspannmål. Bortförsel och tillförsel. 100 kg/ha N. Slutsats: OptiCrop 24-4-5 är det gödselmedel på marknaden som bäst balanserar bortförseln!

12

13


Ladda ner ppt "Rätt NPK Bild 3: Markkarteringsmatriser, mark-kartering m.m. Bild 5-9: Vallgödsling, matriser m.m. Bild 11-13: Kostnadsskillnad mellan produkter."

Liknande presentationer


Google-annonser