Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD."— Presentationens avskrift:

1 Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD

2 Kristian Widén, PhD Jag är 40 år Jag bor i Kävlinge
Civilingenjör VoV, Docent i Byggnadsekonomi, Innovationsspriding i byggsektorn. Jag har en sambo, 2 döttrar och en hund

3 Kursens syfte och mål Målsättningen att ni ska ha fått kunskap om:
Projektledning projektmetodik Projekteringsledning Ledarskapsfrågor

4 Upplägg Upplägget följer i stort sett PMBOK/Tonnquists i ett antal föreläsningar. Parallellt kommer vi att ha övningsuppgifter och en projektuppgift Ni skall föra projektdagbok Dugga

5 Övningsuppgifter och projektarbete
Socialriskanalys + 3*4 projektidéer Projektidé Projektuppgift Självständigt arbete

6 Formalia Namnge uppgifterna enligt ”Termin Grupp (eller namn) X – Aktuell inlämning” Ex – Vt13 Grupp 50 – Social riskanalys Ex – Vt13 Kristian Widén - Projektdagbok

7 Betyg 50% Dugga 50% Projektarbete Ej betygsgrundande men obligatoriska
Projektdagbok Social riskanalys

8 Vad är ett projekt? ?

9 Vad är ett projekt? Projekt är ett åtagande med avikt att skapa något nytt. Projekt är övergående. Projekt är unika. Turner - Gower handbook of project management

10 Vad är ett projekt? Ett projekt är en serie av aktiviteter som:
Attt uppfylla ett specifikt mål Har definierat start och slut Har en begränsad budget Använder resurser (mänskliga och icke-mänskilga) Är multi-funkitionella Kerzner – Project management – A systems approach

11 Vad är ett projekt? En definition är: Kännetecken
Ett projekt är en temporär satsning i syfte att skapa en unik produkt, tjänst eller resultat. Kännetecken Temporär Unik Successivt utarbetande PMI - PMBoK

12 Exempel på projekt Utveckla en ny produkt eller tjänst
Genomföra en ändring i en organisation Bygga ett hus eller anläggning Genomföra en politisk valkampanj Införa en ny affärsrutin Svara på en anbudsinfordran

13 Vad är projektledning? ?

14 Vad är projektledning? Projektledning är processen/-erna som används för att plannera, följa upp och kontrollera aktiviteterna i syfte att uppfylla målet. Turner - Gower handbook of project management

15 Vad är projektledning? Projektledning involverar plannering och kontroll i syfte att klara kraven på tid, kostnad och kvalitet. Kerzner – Project management – A systems approach

16 Vad är projektledning? En definition är:
PMI - PMBoK En definition är: Tillämpningen av kunskaper, färdigheter, verktyg och metoder på projektaktiviteter i syfte att motsvara projektkraven. Ledning av projekt innefattar: Identifiera krav Fastställa tydliga och uppnåeliga mål Balansera de konkurerande kraven på kvalitet, omfattning, tid och kostnad Anpassa specifikationer, planer och metoder till intressenternas

17 Projektledningens historia
Modern projektledning “startade” med Manhattanprojektet (atombomben) Olika verktyg: Gantt - chart, 1917, utvecklades av Henry Gantt PERT - chart 1958, utvecklades av US Navy PM Software, 1970-talet, utvecklades av den amerikanska armén och byggsektorn In 1990s, Projektledning börjar användas mer generellt.

18 Projektledningens kunskapsområden
Integration Omfattning Tider Kostnader Kvalitetsledning Personella resurser Kommunikation Riskhantering Upphandling

19 Projektstruktur Huvudprojekt Delprojekt Delprojekt Delprojekt
Planera, genomföra, kontrollera, agera

20 Byggprojekt Design Produktion Förvaltning Idé System Bygg

21 Projektledningsprocesser
Initieringsprocess Planeringsprocess Utförandeprocess Övervakning och styrningsprocess Avslutningsprocess

22 Initieringsprocessen
Definierar ett projekt eller en fas På projekt nivå brukar projekt delas upp i faser, intressenter identifieras, projektledare utses Genom att upprepa initieringsprocessen vid starten av varje fas är det lättare att hålla fokus på projektets mål och dess uppfyllande

23 Planeringsprocessen Definiera och förfina mål samt val av den bästa av de alternativa handlingsplanerna (om det finns sådana) för att uppnå de mål som projektet har startats för att nå På projektnivå planeras genomförandet av projektet och dokumenteras i en projektledningsplan På fasnivå planeras det detaljerade arbetet på aktivitetsnivå

24 Utförandeprocessen Att samordna personal och andra nödvändiga resurser för att genomföra planen Under utförandet är det vanligt att man får göra justeringar av det planer som tagits fram Merparten av projektets budget förbrukas i genomförandet

25 Övervakning och styrningsprocess
Säkerställa att projektets mål uppfylls genom att: Styra ändringar och rekommendera förebyggande åtgärder för möjliga problem Fortlöpande följa upp projektaktiviteter gentemot projektledningsplanen Undanröja de faktorer som kan förhindra en integrerad ändringsstyrning så att endast godkända ändringar implementeras

26 Avslutningsprocess Att formalisera godkännande av projektet eller fasen Inhämta godkännande av kunden eller sponsorn Leda genomgång efter projektet eller fasen Dokumentera erfarenheter

27 Social Riskanalys

28 Social riskanalys Ge bättre förutsättningar för grupp samarbete
Ger grupp medlemmarna en förståelse för varandra

29 Social riskanalys Metod:
Alla presenterar inför gruppen sitt synsätt, sin person, sina värderingar etc. Därefter skall gruppen gemensamt försöka finna presumtiva friktionsområden mellan olika personer vid olika tillfällen. Sedan skall gruppen finna lämpliga strategier för att handskas med dessa friktionsområden. Exakt vad man skall presentera och exakt hur man väljer att analysera och finna förebyggande strategier, är starkt beroende av individerna och gruppens uppgift. Gruppen skall efter inledande riskanalys avsätta återkommande tid för att göra avstämningar mot analysen.

30 Dagens övning Uppgift Gör den inledande sociala riskanalysen
Alla i gruppen skall komma presentera tre (3) projekt idéer – behöver inte någon längre beskrivning, ett par meningar räcker.


Ladda ner ppt "Projektledning – VBEF 01 Kristian Widén, PhD."

Liknande presentationer


Google-annonser