Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörsbarometern Februari 2006 Entreprenörsbarometern genomförs kvartalsvis sedan maj 2002 och mäter konjunkturutvecklingen för kunskapsintensiva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörsbarometern Februari 2006 Entreprenörsbarometern genomförs kvartalsvis sedan maj 2002 och mäter konjunkturutvecklingen för kunskapsintensiva."— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörsbarometern Februari 2006 Entreprenörsbarometern genomförs kvartalsvis sedan maj 2002 och mäter konjunkturutvecklingen för kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige. Undersökningen genomförs på uppdrag av Industrifonden och CONNECT av konsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson

2 Sammanfattning och slutsats Index fortsätter uppåt, från 48 i november till 49 i februari. Index har i oavbruten följd ökat 11 kvartal i rad sedan bottennoteringen i maj 2003! Indexökningen beror till stor del på förbättrad marknad. Stockholms län har sedan i sommars utvecklats mycket bra och är nu den region som utvecklas i särklass bäst, regionen uppvisar nu index 60 vilket det högsta indexvärdet som uppmätts och hela 10 punkter högre än näst bästa region (syd) Region Nord utmärker sig som den region där i särklass flest nya jobb har skapats under vintern då 18 av 40 företag har ökat antalet anställda sedan i november och endast 3 har minskat. Region Syd är den region där flest nya jobb beräknas tillkomma kommande kvartal, 54% skall nyanställa och bara ett företag planerar att minska sin arbetsstyrka. Region Väst har ett mycket gott marknadsläget tätt följt av Stockholm, Syd och Nord har bra marknadsläge medan läget i Öst är betydligt sämre. Konjunkturen har förbättrats för samtliga branscher, skillnaderna är dock stora och det är medicinbranschen som står för det stora lyftet under hösten och förklarar det mesta av den totala förbättringen av konjunkturen. IT branschen är fortfarande bästa bransch, medicin ligger dock nu nästan i nivå med IT igen. 45% av företagen i region och Nord har nyanställt senaste kvartalet. I Stockholms län och i region Syd (Skåne och Blekinge) har 36% nyanställt det senaste kvartalet, i region Öst är motsvarande siffra 31% samtidigt som endast 19% av bolagen i region Väst har nyanställt vilket är en klar bottennoteringen. Kommande kvartal beräknar 54% av företagen i region Syd att nyanställa, följt av Stockholm på 45% och Nord på 40%. Minst antal nya jobb förväntas tillkomma i region Väst och Öst där 33% respektive 28% av företagen planerar att utöka personalstyrkan Medicin är den bransch där flest företag har nyanställt under vintern, andelen är 41% följt av IT 36%, Industri 29% och Annan bransch 22%. Sett till nettotal är dock IT främsta bransch då en relativt stor andel (19%) av medicinbolagen också har minskat sin arbetsstyrka Under hösten 2005 var IT i särklass mest aktiva när det gällde nyanställningar.

3 Svarsstatistik Svar totalt ConnectIndustrifondenTotalt Svar totalt15864222 Utskick339115454 Svarskvot47%56%49% Svarsfördelning per bransch Svarsfördelning per region Annan bransch 45 NORD 40 Industri 50 STHLM 60 IT 80 SYD 26 Medicin 46 VÄST 63 ÖST 32

4 Entreprenörsindex totalt 2002 2003 2004 2005 2006 MajAugNovFebMajAugNovFebMajAugNovFebMajAugNovFeb Utv Senast Q5039463542844495051504755475753 Utv kommande Q63646055285158676366626765 6364 Anställda senaste Q11601-37101723 182522 23 Anställda kommande Q24252221131121232123293323283033 Marknadssituation28113112 29303844 5559716672 Entreprenörsindex35293225112032363841 444646,747,648,9

5 Entreprenörsindex

6 Entreprenörsindex per region från maj 2002 till feb 2006

7 Entreprenörsindex per bransch från maj 2002 till feb 2006

8 Vad ser du som de största hindren just nu för att snabbt bygga upp ditt tillväxtföretag?

9 I vilken grupp klassificerar du ditt bolag avseende årsomsättning?

10 Hur många anställda är ni i bolaget?


Ladda ner ppt "Entreprenörsbarometern Februari 2006 Entreprenörsbarometern genomförs kvartalsvis sedan maj 2002 och mäter konjunkturutvecklingen för kunskapsintensiva."

Liknande presentationer


Google-annonser