Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Dagens program: 09.30 Samlingskaffe 10.00 Tillväxtverkets internationella arbete och strategi 11.00 Triple Steelix, Compare, Stål & Verkstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Dagens program: 09.30 Samlingskaffe 10.00 Tillväxtverkets internationella arbete och strategi 11.00 Triple Steelix, Compare, Stål & Verkstad."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Dagens program: 09.30 Samlingskaffe 10.00 Tillväxtverkets internationella arbete och strategi 11.00 Triple Steelix, Compare, Stål & Verkstad och FPX berättar om sitt arbete med internationalisering 12.00 Lunch 13.00 Grupparbete 14.00 Aktivitetsplan för SLIM 15.00 Avslut

2 Gruppdiskussion Ni är indelade i fyra grupper som under cirka 30 minuter ska diskutera kring följande frågor: 1) Hur kan samarbetet mellan Tillväxtverket och klusterorganisationerna i regionerna stödja små och medelstora företags ökade försäljning på nya marknader? Vilka utmaningar finns för klusterorganisationer när det gäller att främja export? Vilka möjligheter har Tillväxtverket att med olika program stödja klusterorganisationernas arbete att främja SME:s arbete? 2) Hur kan samarbetet stärkas ytterligare? Går det att genomföra någon typ av pilotsatsning mellan Tillväxtverket och klusterorganisationerna i de tre regionerna? Efter diskussionen ska varje grupp redovisa (max) tre slutsatser per punkt (1 och 2).

3 Gruppindelning Grupp 1Grupp 2Grupp 3Grupp 4 Johan Länsberg Jens Eklinder Frick Jan-Erik Odhe Minna Rydgård Karin Hallerby Peter Liljekvist Annica Roos Stefan Jansson Ewa Andersson Sandra Eriksson Anders Larsson Göran Österman Emelie Hildebrand Tina Melin Olof Wängsäter Kathrine Abrahamsen Ulf Lidberg Tony Muerke Rolf Andersson

4 Aktivitetsplan för SLIM 2012-2013 Almedalen Mätning Klusterledarträff i höst TCI Nationella klusterkonferensen 2013

5 Staffan Bjurulf, 054-701 10 32 staffan.bjurulf@regionvarmland.se staffan.bjurulf@regionvarmland.se Olof Wängsäter, olof.wangsater@regiongavleborg.se Sofia Nibblén-Berndtsson, 054-701 10 04 sofia.nibblen- berndtsson@regionvarmland.se sofia.nibblen- berndtsson@regionvarmland.se Emma Smedh, 054-701 10 38 emma.smedh@regionvarmland.se emma.smedh@regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Välkomna! Dagens program: 09.30 Samlingskaffe 10.00 Tillväxtverkets internationella arbete och strategi 11.00 Triple Steelix, Compare, Stål & Verkstad."

Liknande presentationer


Google-annonser